Procedure: Verhinderen dat een gebruiker een gepland proces kan uitvoeren of stoppen in Windows XP

BELANGRIJK : dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.

Samenvatting

WAARSCHUWING : een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.

In dit artikel wordt beschreven hoe u kunt verhinderen dat een gebruiker een gepland proces kan uitvoeren of stoppen in Windows XP.


In bepaalde gevallen is het niet aan te raden om een gepland proces uit te voeren voordat de bedoelde datum of tijd bereikt is, of wil een beheerder niet toestaan dat een gebruiker nieuwe geplande processen aan de computer kan toevoegen. U kunt de volgende procedures uitvoeren om maximale controle in te stellen over het gebruik van de Scheduler-service.

Toegang tot de Schedule-services blokkeren door het gebruik van een lokaal beleid

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ mmc en klik op OK.
 2. Klik op Module toevoegen/verwijderen in het menu Bestand. Klik op Toevoegen op het tabblad Zelfstandige module.
 3. Klik op Groepsbeleid in de lijst Beschikbare zelfstandige modules en klik op Toevoegen.
 4. Klik in het vak Groepsbeleidsobject selecteren op Lokale computer om het lokale groepsbeleidobject te wijzigen of klik op Bladeren om het gewenste groepsbeleidobject te zoeken.
 5. Klik op Voltooien, op Sluiten en ten slotte op OK. De module Groepsbeleid opent het groepsbeleidobject zodat u dit kunt wijzigen.
 6. Vouw de vertakking Gebruikersconfiguratie of Computerconfiguratie uit en vouw vervolgens Beheersjablonen, Windows-onderdelen en Taakplanner uit.
 7. Dubbelklik op Uitvoeren of beëindigen van taak voorkomen, klik op Ingeschakeld en klik vervolgens op OK.

Toegang tot Schedule-services blokkeren in het register

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ
  regedit.exe
  en druk op ENTER om Register-editor te starten.
 2. Open een van de volgende registersleutels (wellicht moet u de sleutel nog maken):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0
 3. Wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op DWORD-waarde. Typ een uitvoeringsnaam en druk op ENTER.
 4. Dubbelklik op de nieuwe waarde en stel deze in op 1. Klik op OK.
 5. Sluit Register-editor af.
Eigenschappen

Artikel-id: 305612 - Laatst bijgewerkt: 7 sep. 2001 - Revisie: 1

Feedback