PROCEDURE: een directe kabelverbinding instellen tussen twee Windows XP-computers

Samenvatting

Een directe kabelverbinding is een verbinding tussen de I/O-poorten (Input/Output) van twee computers door middel van een kabel in plaats van een modem of ander apparaat. Meestal brengt u een directe kabelverbinding tot stand via een nulmodemkabel. U kunt een directe kabelverbinding tussen twee computers gebruiken om informatie uit te wisselen, bestanden over te brengen, bronnen te benaderen, enzovoort.

Een directe kabelverbinding maken

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Netwerkverbindingen.
 2. Klik onder Netwerktaken op
  Nieuwe verbinding maken en klik vervolgens op Volgende.
 3. Klik op
  Een geavanceerde verbinding instellen en klik vervolgens op Volgende.
 4. Klik op
  Rechtstreeks met een andere computer verbinding maken en klik vervolgens op Volgende.
 5. Kies de rol die deze computer heeft bij de communicatie. Als deze computer de gegevens bevat waartoe u toegang moet hebben, klikt u op Host. Als deze computer informatie op de andere computer nodig heeft, klikt u op Gast.

De hostcomputer instellen

 1. Klik op het verbindingsapparaat dat u wilt gebruiken voor de verbinding (een parallelle of seriële poort, of een infrarode poort) en klik vervolgens op Volgende.
 2. Verleen toegang aan de gebruikers die verbinding mogen maken door de desbetreffende selectievakjes in te schakelen en klik vervolgens op Volgende.
 3. Klik op Voltooien om het configuratieproces te voltooien.

De gastcomputer instellen

 1. Typ een naam voor de verbinding en klik op Volgende.
 2. Klik op het verbindingsapparaat dat u wilt gebruiken voor de verbinding (een parallelle of seriële poort, of een infrarode poort) en klik vervolgens op Volgende.
 3. Geef aan of deze verbinding beschikbaar is voor alle gebruikers (klik op
  Alle gebruikers) of alleen voor uzelf (klik op
  Alleen mijzelf) en klik op Volgende.
 4. Klik op Voltooien om het instellingsproces te voltooien.

Opmerkingen

 • Als u een directe netwerkverbinding wilt maken die fungeert als host, moet u zijn aangemeld als beheerder of moet u een lid van de groep Beheerders zijn. Voor directe gastverbindingen zijn geen machtigingen op beheerdersniveau nodig.
 • Als u de verbinding als Host opgeeft, wordt de verbinding weergegeven bij Binnenkomende verbindingen in de map Netwerkverbindingen.
 • U kunt meerdere directe verbindingen maken door ze te kopiëren in de map Netwerkverbindingen. U kunt de verbindingen dan een andere naam geven en de verbindingsinstellingen wijzigen. U kunt zo gemakkelijk verschillende verbindingen maken voor verschillende poorten, hostcomputers, enzovoort.
 • U kunt het zo instellen dat verificatie niet nodig is bij directe verbindingen. Dit is handig voor apparaten als handheld computers. U moet dit instellen in de binnenkomende hostverbinding.
 • Als u een directe verbinding maakt met behulp van een seriële kabel (RS-232C), wordt de poort die u selecteert in de wizard Nieuwe verbinding, ingeschakeld voor verbindingen die gebruikmaken van een nulmodem.
 • Als u bij het maken van een directe verbinding bij de computer bent aangemeld als beheerder of als lid van de groep Beheerders, ziet u een lijst van communicatieapparaten waaruit u kunt kiezen. Deze lijst bevat alle parallelle poorten van de computer, alle infrarode poorten die geïnstalleerd en ingeschakeld zijn, en de COM-poorten. Als u bent aangemeld als gebruiker die geen lid is van de groep Beheerders en een directe verbinding maakt, bevat deze lijst de parallelle poorten van de computer, de infrarode poorten die geïnstalleerd en ingeschakeld zijn, en de COM-poorten die geconfigureerd zijn met nulmodems. Als u een COM-poort nodig hebt voor een directe verbinding, vraagt u de systeembeheerder een van de COM-poorten op uw computer te configureren met een nulmodem met behulp van het onderdeel Telefoon- en modemopties van het Configuratiescherm.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

295940 The Option to Select a COM Port Is Not Present When You Set Up a Direct Cable Connection
Eigenschappen

Artikel-id: 305621 - Laatst bijgewerkt: 9 apr. 2003 - Revisie: 1

Feedback