Een wachtwoordhersteldiskette maken en gebruiken voor een computer in een domein in Windows XP

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een wachtwoordhersteldiskette maakt voor een computer die lid is van een domein. Een wachtwoordhersteldiskette kunt u gebruiken om toegang te krijgen tot een computer met Microsoft Windows XP Professional als u het wachtwoord bent vergeten.

Voor meer informatie over het maken van een wachtwoordhersteldiskette voor een computer in een werkgroep of een computer die niet op een netwerk is aangesloten, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
305478 Procedure: Een wachtwoordhersteldiskette maken en gebruiken voor een computer die geen lid is van een domein in Windows XP


Meer informatie

Een wachtwoordhersteldiskette maken

Voor deze procedure hebt u één lege, geformatteerde diskette nodig.

Ga als volgt te werk om een wachtwoordhersteldiskette te maken voor uw lokale gebruikersaccount:
 1. Druk op CTRL+ALT+DELETE. Het dialoogvenster Windows-beveiliging wordt geopend.
 2. Klik op Wachtwoord wijzigen. Het dialoogvenster Wachtwoord wijzigen wordt geopend.
 3. Klik in het vak Aanmelden bij op de lokale computer; bijvoorbeeld op Computer (deze computer).
 4. Klik op Back-up. De wizard Vergeten wachtwoord wordt gestart.
 5. Klik op de welkomstpagina op Volgende.
 6. Plaats een lege, geformatteerde diskette in station A en klik op Volgende.
 7. Typ het huidige wachtwoord in het vak Huidig gebruikerswachtwoord en klik op Volgende. De diskette wordt gemaakt.
 8. Wanneer de voortgangsbalk 100 procent aangeeft, klikt u op Volgende en vervolgens op Voltooien. De wizard Vergeten wachtwoord wordt afgesloten en u keert terug naar het dialoogvenster Wachtwoord wijzigen.
 9. Verwijder de diskette en plak er een duidelijk etiket op. Bewaar de diskette op een veilige plaats.
 10. Klik in het dialoogvenster Wachtwoord wijzigen op Annuleren.
 11. Klik in het dialoogvenster Windows-beveiliging op Annuleren.

Een wachtwoordhersteldiskette gebruiken

Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u zich aanmelden bij de computer met een nieuw wachtwoord dat u maakt met behulp van de wizard Wachtwoord opnieuw instellen en de wachtwoordhersteldiskette:

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot uw lokale gebruikersaccount op een computer die lid is van een domein of verwijderd is uit een domein:
 1. Druk in het dialoogvenster Welkom bij Windows op CTRL+ALT+DELETE.
 2. In het dialoogvenster Aanmelden bij Windows typt u een onjuist wachtwoord in het vak Wachtwoord en klikt u op OK.
 3. In het dialoogvenster Aanmelden is mislukt dat nu wordt geopend, klikt u op Opnieuw instellen. De wizard Wachtwoord opnieuw instellen wordt gestart. Met de wizard Wachtwoord opnieuw instellen kunt u een nieuw wachtwoord voor uw lokale gebruikersaccount maken.
 4. Klik op de welkomstpagina op Volgende.
 5. Plaats de wachtwoordhersteldiskette in station A en klik op Volgende.
 6. Typ op de pagina 'Het wachtwoord voor de gebruikersaccount vervangen' een nieuw wachtwoord in het vak Geef een nieuw wachtwoord op.
 7. Typ hetzelfde wachtwoord in het vak Geef het wachtwoord ter bevestiging nogmaals op.
 8. Typ in het vak Bedenk een nieuwe geheugensteun een geheugensteun die u helpt het wachtwoord te herinneren wanneer u het bent vergeten.

  Opmerking Deze geheugensteun is zichtbaar voor iedereen die zich probeert met uw gebruikersaccount aan te melden bij de computer.
 9. Klik op Volgende en klik op Voltooien. De wizard Wachtwoord opnieuw instellen wordt afgesloten en u keert terug naar het dialoogvenster Aanmelden bij Windows. De wachtwoordhersteldiskette wordt automatisch bijgewerkt met de nieuwe wachtwoordgegevens. U hoeft dus geen nieuwe wachtwoordhersteldiskette te maken.
 10. Typ in het dialoogvenster Aanmelden bij Windows het nieuwe wachtwoord in het vak Wachtwoord.
 11. Klik in het vak Aanmelden bij op de lokale computer. Klik bijvoorbeeld op Computer (deze computer) en klik vervolgens op OK
U bent met uw lokale accountgegevens aangemeld bij de lokale computer.

Probleemoplossing

 • Met de wachtwoordhersteldiskette kunt u het wachtwoord niet opnieuw instellen op een andere computer.

  U kunt de gemaakte wachtwoordhersteldiskette alleen gebruiken op de computer waarop deze is gemaakt. Als u bijvoorbeeld twee Windows XP-computers hebt met dezelfde gebruikersnamen en wachtwoorden, kunt u een wachtwoordhersteldiskette die u op de eerste computer hebt gemaakt, niet gebruiken om het wachtwoord op de tweede computer opnieuw in te stellen.
 • U kunt de wachtwoordhersteldiskette niet gebruiken om uw wachtwoord voor een domeinaccount opnieuw in te stellen.

  U kunt de wachtwoordhersteldiskette alleen gebruiken om het wachtwoord voor een lokale computeraccount opnieuw in te stellen. Als u uw wachtwoord voor een domeinaccount bent vergeten, neemt u contact op met de systeembeheerder.
 • De wachtwoordhersteldiskette bevat vertrouwelijke informatie.

  Anderen kunnen de wachtwoordhersteldiskette gebruiken om toegang te krijgen tot uw computer. Zorg er daarom voor dat u deze diskette op een veilige plaats bewaart.

Eigenschappen

Artikel-id: 306214 - Laatst bijgewerkt: 25 mei 2005 - Revisie: 1

Feedback