Een systeem voor meervoudig opstarten maken in Windows XP

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u Windows XP instelt als systeem voor meervoudig opstarten met de volgende besturingssystemen:

 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 en Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 Operating System Release 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME)
 • MS-DOS of Microsoft Windows 3.x


U kunt op een computer meer dan één besturingssysteem installeren en vervolgens elke keer bij het opstarten van de computer kiezen welk besturingssysteem u wilt gebruiken. Dit wordt vaak een dual-boot-configuratie of een meervoudige opstartconfiguratie genoemd (zie de woordenlijst aan het einde van dit artikel voor definities van termen die u niet kent).

Schijfvolumes en schijfindeling

Het bestandssysteem EFS (Encrypting File System) is niet beschikbaar in Windows XP Home Edition.

De vaste schijf opnieuw formatteren en herstellen

In de volgende gevallen moet u de vaste schijf opnieuw formatteren en partitioneren:

 • U hebt maar één volume.

  U moet elk besturingssysteem installeren op een apart volume van de computer, zodat elke installatie beschikt over eigen bestanden en configuratiegegevens.
 • De opstartpartitie is niet met het juiste bestandssysteem geformatteerd.
  • Als u een systeem voor meervoudig opstarten wilt maken met behulp van MS-DOS, Windows 95, WIndows 98 of Windows ME, moet u de systeempartitie formatteren met FAT16 of FAT32 omdat het besturingssysteem het bestandssysteem NFTS niet ondersteunt.
  • Als u een systeem voor meervoudig opstarten wilt maken met behulp van Windows 95, Windows 98 of Windows ME samen met Microsoft Windows XP, moet u de opstartpartitie formatteren met FAT16, omdat het bestandssysteem NTFS niet wordt ondersteund door Windows 95, Windows 98 en Windows ME.
  • Als u Windows 95, Windows 98 of Windows ME wilt installeren met Windows NT 4.0, Windows 2000 of Windows XP, kunt u de opstartpartitie formatteren met FAT16, omdat het bestandssysteem FAT32 niet wordt ondersteund door Windows NT 4.0.
  • Als u een systeem voor meervoudig opstarten wilt maken met Windows 98 of Windows ME samen met Windows 2000 of Windows XP, kunt u de opstartpartitie formatteren met FAT32.

   Opmerking Als u een Windows NT 4.0-, Windows 2000- of Windows XP-volume formatteert met een ander bestandssysteem dan NTFS, gaan alle NTFS-specifieke voorzieningen verloren. Dit geldt onder andere voor bepaalde Windows XP-voorzieningen zoals bestandssysteembeveiliging, EFS-instellingen (Encrypting File System), schijfquota en Externe opslag. Een NTFS-partitie wordt niet herkend door Windows 95, Windows 98 en Windows ME en wordt door deze besturingssystemen als onbekend geïdentificeerd. Als u een Windows 98- of een Windows ME-partitie formatteert als FAT en een Windows XP-partitie formatteert als NTFS, zijn de bestanden op de NTFS-partitie dan ook niet beschikbaar of zichtbaar als u deze probeert te benaderen vanuit Windows 98 of Windows ME.

Ondersteunde bestandssystemen

De volgende tabel geeft een overzicht van de ondersteunde bestandssystemen voor Microsoft-besturingssystemen:


Besturingssysteem Ondersteunde bestandssystemen
-----------------------------------------

MS-DOS FAT
Windows 3,1 FAT
Windows NT FAT, NTFS
Windows 95 FAT
Windows 95 OSR2 FAT, FAT32
Windows 98 FAT, FAT32
Windows Me FAT, FAT32
Windows 2000 FAT, FAT32, NTFS
Windows XP FAT, FAT32, NTFS

Voorzorgsmaatregelen

Voordat u een meervoudige opstartconfiguratie maakt met Windows XP en een ander besturingssysteem, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

 • Maak een back-up van uw huidige systeem en alle gegevensbestanden voordat u probeert een systeem voor meervoudig opstarten te maken.
 • Installeer elk besturingssysteem op een apart volume. De installatie van meerdere besturingssystemen op hetzelfde volume wordt niet ondersteund door Microsoft.
 • Als er maar één volume is op de computer, moet u de vaste schijf eerst opnieuw formatteren en in partities indelen om meerdere volumes te maken, tenzij u gewoon een nieuw exemplaar van Windows XP installeert.
 • Installeer Windows XP niet op een gecomprimeerd station dat niet is gecomprimeerd met het hulpprogramma voor NTFS-compressie.
 • Als de computer zich in een beveiligd Windows 2000- of Windows XP-domein bevindt, gebruikt u voor elk besturingssysteem een aparte computernaam.
 • Installeer de besturingssystemen in deze volgorde:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 of Windows ME
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Een systeem voor meervoudig opstarten maken met Windows XP en MS-DOS, Windows 95, Windows 98 of Windows ME

Opmerking U kunt slechts een enkele versie van Windows 95, Windows 98 of Windows ME installeren in een configuratie voor meervoudig opstarten. Het is niet mogelijk een computer te configureren voor meervoudig opstarten met Windows 95, Windows 98 of Windows ME omdat deze platforms hetzelfde opstartbestand gebruiken. Een combinatie van Windows 95, Windows 2000 en Windows XP is bijvoorbeeld wel mogelijk, maar Windows 95, Windows 98 en Windows XP niet.

U moet Windows XP na MS-DOS, Windows 95, Windows 98 of Windows ME installeren om te voorkomen dat de opstartsector en de opstartbestanden van Windows XP worden overschreven door de andere besturingssystemen.


Een systeem voor meervoudig opstarten maken met Windows XP en MS-DOS, Windows 95, Windows 98 of Windows ME:

 1. Zorg ervoor dat de vaste schijf is geformatteerd met het juiste bestandssysteem.
 2. Installeer de besturingssystemen op afzonderlijke volumes, in deze volgorde: MS-DOS; Windows 95, Windows 98 of Windows ME; en vervolgens Windows XP.
 3. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Als u een systeem voor meervoudig opstarten wilt met MS-DOS, Windows 95, Windows 98 of Windows ME samen met Windows XP, installeert u eerst MS-DOS, Windows 95, Windows 98 of Windows ME en daarna Windows XP.
  • Als u een tweevoudig opstartsysteem wilt met MS-DOS, Windows 95, Windows 98 of Windows ME samen met Windows XP, installeert u eerst MS-DOS, Windows 95, Windows 98 of Windows ME en vervolgens Windows XP.


  Gebruik voor elk besturingssysteem de standaardinstallatieprocedure.

Een systeem voor meervoudig opstarten maken met Windows NT 4.0 en Windows XP

Een systeem voor meervoudig opstarten met Windows NT 4.0 en Windows XP wordt niet aanbevolen als een oplossing voor de lange termijn. De NTFS-update in Service Pack 5 (SP5) voor Windows NT 4.0 is alleen bedoeld om u te helpen bij de evaluatie van en upgrade naar Windows XP.


Een systeem voor meervoudig opstarten maken met Windows NT 4.0 en Windows XP:

 1. Zorg ervoor dat de vaste schijf is geformatteerd met het juiste bestandssysteem.
 2. Installeer Windows NT 4.0, pas SP5 toe en installeer vervolgens Windows XP op een apart volume. Gebruik voor elk besturingssysteem de standaardinstallatieprocedure.
Opmerking Als u een combinatie van Windows NT 4.0 met ofwel Windows 2000 ofwel Windows XP als enige besturingssystemen wilt installeren, moet u ervoor zorgen dat SP5 voor Windows NT 4.0 is geïnstalleerd. Windows XP voert voor alle NTFS-partities die op uw systeem worden aangetroffen, automatisch een upgrade uit naar de versie van NTFS die wordt gebruikt in Windows 2000 en Windows XP. Voor Windows NT 4.0 is echter SP5 vereist om bestanden te lezen en te schrijven op een volume dat is geformatteerd met de NTFS-versie die wordt gebruikt in Windows 2000 en Windows XP.

Programma's installeren onder meer dan één besturingssysteem

Als u programma's onder meer dan één besturingssystemen installeert, moet u elk besturingssysteem als een afzonderlijke eenheid behandelen. Alle programma's en stuurprogramma's die u wilt gebruiken, moeten worden geïnstalleerd onder elk besturingssysteem waarvoor u deze wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld Microsoft Word op dezelfde computer wilt gebruiken onder zowel Windows 98 als Windows XP, moet u Windows 98 starten en Microsoft Word installeren, vervolgens de computer opnieuw opstarten onder Windows XP en Microsoft Word opnieuw installeren.


Opmerking Het is mogelijk dat Windows 95 of Windows 98 hardware-instellingen opnieuw configureren als u deze besturingssystemen voor de eerste keer gebruikt. Hierdoor kunnen er configuratieproblemen ontstaan wanneer u Windows XP start.

Het standaardbesturingssysteem voor het opstarten opgeven

Als u meer dan één besturingssysteem op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u instellen welk besturingssysteem als standaardbesturingssysteem moet worden gebruikt wanneer u de computer opstart:

 • Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 • Klik op het tabblad Geavanceerd onder Opstart- en herstelinstellingen op Instellingen.
 • Klik onder Systeem starten in de lijst Standaardbesturingssysteem op het besturingssysteem waarmee u wilt starten wanneer u de computer inschakelt of opnieuw opstart.
 • Schakel het selectievakje Lijst met besturingssystemen … seconden weergeven in en typ het aantal seconden dat de lijst wordt weergegeven voordat het standaardbesturingssysteem automatisch wordt gestart.

  Klik op Bewerken als u het bestand met opstartopties handmatig wilt bewerken. Microsoft raadt u met klem af het bestand met opstartopties (Boot.ini) te wijzigen, omdat de computer hierdoor onbruikbaar kan worden.

Probleemoplossing

 • Wanneer u Microsoft Internet Explorer start, kan Explorer worden afgesloten en kan een foutbericht van de volgende strekking worden weergegeven:

  iexplore heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in module kernel32.dll
  Deze fout kan optreden wanneer u meerdere besturingssystemen op hetzelfde volume installeert.

  Installeer elk besturingssysteem op een apart volume om dit probleem op te lossen.
 • U kunt de computer niet configureren om zowel Windows 95 als Windows 98 (of Windows ME) te starten.

  Het is niet mogelijk een computer te configureren voor meervoudig opstarten met Windows 95 en Windows 98 (of Windows ME) omdat deze platforms hetzelfde opstartbestand gebruiken. Meervoudig opstarten met Windows 95, Windows 98 en Windows ME tegelijkertijd wordt dus niet ondersteund.
 • Wanneer u de computer opstart, wordt het opstartmenu niet weergegeven en kunt u Windows XP niet starten.

  Dit probleem kan optreden als u Windows 95, Windows 98 of Windows ME hebt geïnstalleerd nadat u Windows XP hebt geïnstalleerd.

  Herstel Windows XP of installeer Windows XP opnieuw.WoordenlijstOpstartpartitie
De opstartpartitie bevat het Windows-besturingssysteem en de bijbehorende ondersteuningsbestanden. De opstartpartitie kan dezelfde partitie zijn als de systeempartitie, maar dit is geen vereiste. Er is altijd maar één systeempartitie, maar in een systeem met meerdere besturingssystemen is er één opstartpartitie per besturingssysteem.


Opmerking Op dynamische schijven wordt deze partitie het opstartvolume genoemd.

Als u meer informatie wilt over schijfopslag in Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

314343 Verschillen tussen standaardopslag en dynamische opslag in Windows XP

Zie ook: Systeempartitie, Volume
Dual-boot
Een computerconfiguratie waarin twee verschillende besturingssystemen kunnen worden gestart.
Zie ook: Meervoudig opstarten
Uitgebreide partitie
Uitgebreide partities zijn ontwikkeld als reactie op de vraag naar meer dan vier partities per schijfstation. Een uitgebreide partitie kan zelf meerdere partities bevatten, waardoor het mogelijke aantal partities per schijf groter wordt. Een uitgebreide partitie is een container voor logische stations die geformatteerd worden en een stationsaanduiding toegewezen krijgen. De invoering van uitgebreide partities kwam voort uit de steeds groter wordende capaciteit van schijfstations.

FAT (File Allocation Table)
Een bestandssysteem dat door MS-DOS en andere Windows-besturingssystemen wordt gebruikt om bestanden te organiseren en te beheren. De FAT (File Allocation Table) is een gegevensstructuur die door Windows wordt gemaakt wanneer u een volume formatteert met het FAT- of FAT32-bestandssysteem. Windows slaat informatie over elk bestand op in de FAT, zodat het bestand later opnieuw kan worden opgehaald.

Zie ook: FAT32, Bestandssysteem, NTFS-bestandssysteem
FAT32
Een afleiding van het FAT-bestandssysteem. FAT32 ondersteunt kleinere clustergrootten en grotere volumes dan FAT, wat resulteert in een efficiëntere ruimtetoewijzing op FAT32-volumes.
Zie ook: FAT (File Allocation Table), NTFS-bestandssysteem, Volume
Bestandssysteem
In een besturingssysteem is het bestandssysteem de overkoepelende structuur waarin bestanden een naam krijgen, worden opgeslagen en worden georganiseerd. NTFS, FAT en FAT32 zijn typen bestandssystemen.
Zie ook: NTFS-bestandssysteem, FAT, FAT32
Logische partitie
Logische partities zijn partities binnen een uitgebreide partitie. In het gebruik verschillen ze niet van een gewone primaire partitie. Het aantal logische partities, of logische stations, dat binnen een uitgebreide partitie kan worden gemaakt, wordt beperkt door het aantal beschikbare stationsletters en door de ruimte op de vaste schijf die beschikbaar is voor het maken van stations.Meervoudig opstarten
Een computerconfiguratie waarin twee verschillende besturingssystemen kunnen worden gestart.
Zie ook: Dual-boot
NTFS-bestandssysteem
Een geavanceerd bestandssysteem dat prestaties, beveiliging (machtigingen voor bestanden en mappen), betrouwbaarheid en geavanceerde voorzieningen biedt die niet beschikbaar zijn in de verschillende FAT-versies. NTFS garandeert bijvoorbeeld volumeconsistentie door het gebruik van standaardtechnieken voor transactieregistratie en herstel. Als een systeem uitvalt, herstelt NTFS de consistentie van het bestandssysteem op basis van het logbestand en controlepuntgegevens. In Windows 2000 en Windows XP beschikt u met NTFS ook over geavanceerde functies, zoals codering, reparsepunten, tijdelijke bestanden, USN-logboek en schijfquota.

Zie ook: FAT32, FAT (File Allocation Table), BestandssysteemPrimaire partitie
Een partitie die wordt gebruikt voor het opstarten van een besturingssysteem. Primaire partities zijn partities die een van de vier primaire partitieslots in de partitietabel van het schijfstation innemen. U kunt ook primaire partities gebruiken die geen besturingssysteem bevatten.Systeempartitie
De systeempartitie verwijst naar het schijfvolume met de hardwarespecifieke bestanden die nodig zijn om Windows te starten, zoals Ntldr, Boot.ini en Ntdetect.com. De systeempartitie kan, maar hoeft niet, hetzelfde volume te zijn als de opstartpartitie.


Opmerking Op dynamische schijven wordt deze partitie het systeemvolume genoemd.


Zie ook: Opstartpartitie, VolumeVolume
Een volume is een opslagruimte op een harde schijf in de vorm van een primaire partitie of een logisch station in een uitgebreide partitie. Een volume wordt geformatteerd met een bestandssysteem, zoals FAT of NTFS, en krijgt een eigen stationsletter toegewezen. U kunt de inhoud van een volume weergeven door in Windows Verkenner of in Deze computer op het pictogram voor het volume te klikken. Eén vaste schijf kan meerdere volumes bevatten en één volume kan meerdere schijven omvatten.
Zie ook: FAT (File Allocation Table), NTFS-bestandssysteem

Eigenschappen

Artikel-id: 306559 - Laatst bijgewerkt: 26 sep. 2013 - Revisie: 1

Feedback