Procedure: De taalbalk in Windows XP gebruiken

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de taalbalk in Windows XP gebruikt. De taalbalk is een zwevende balk die automatisch op het bureaublad verschijnt wanneer u Handschriftherkenning, Spraakherkenning of een Input Method Editor (IME) als tekstinvoermethode toevoegt.


Met de taalbalk kunt u eenvoudig tussen taken schakelen en taken met betrekking tot tekstinvoer uitvoeren. Als u bijvoorbeeld tekst invoert met een handschriftinvoerapparaat, gebruikt u de knoppen op de taalbalk om het venster Schrijfblok te openen van waaruit u handgeschreven tekst in uw document kunt invoegen.


Welke knoppen en opties op de taalbalk worden weergegeven, is afhankelijk van de tekstservices die u hebt geïnstalleerd en van het actieve programma. Zo wordt spraakherkenning bijvoorbeeld ondersteund in Microsoft Word 2002, maar niet in Kladblok. Als beide programma's worden uitgevoerd, worden de spraakknoppen weergegeven als Word het actieve programma is en worden ze verborgen wanneer u Kladblok activeert. Als u een tweede taal of toetsenbordindeling toevoegt, kunt u de taalbalk weergeven vanuit de taakbalk.


U kunt de taalbalk op uw scherm verplaatsen, minimaliseren of doorzichtig weergeven. Sluit de taalbalk als u deze niet gebruikt. Tekstservices die u niet gebruikt kunt u het beste verwijderen, omdat deze computergeheugen in beslag nemen en systeemprestaties negatief kunnen beïnvloeden.


De taalbalk weergeven

U kunt de taalbalk als volgt weergeven (met Klassieke weergave in het Configuratiescherm):
 1. Klik op Start, klik vervolgens op Configuratiescherm en dubbelklik op
  Land- en taalinstellingen.
 2. Klik op het tabblad Talen onder
  Tekstservices en invoertalen
  op Details.
 3. Klik onder Voorkeursinstellingen op Taalbalk.
 4. Schakel het selectievakje
  Taalbalk op het bureaublad weergeven
  in.
Opmerkingen:
 • de taalbalk wordt automatisch weergegeven als u een tekstservice zoals Handschriftherkenning, Spraakherkenning of een Input Method Editor (IME) installeert. Met deze methode kunt u een gesloten taalbalk opnieuw weergeven.
 • Als u een taalbalk hebt geminimaliseerd, klikt u op het pictogram Taal op de taakbalk en klikt u vervolgens op
  Taalbalk weergeven
  .
 • Als de taalbalk is weergegeven, kunt u met de rechtermuisknop op de balk klikken om een snelmenu weer te geven. Met dit menu kunt u instellingen voor de taalbalk wijzigen. U kunt de balk bijvoorbeeld koppelen aan de taakbalk of u kunt tekstlabels aan de balk toevoegen.

De taalbalk verbergen

Klik met de rechtermuisknop op de taalbalk en verberg de balk op een van de volgende manieren:
 • Klik op Minimaliseren om de taalbalk als pictogram op de taakbalk weer te geven. Hiermee verwijdert u de taalbalk van het bureaublad, terwijl de balk toch actief en beschikbaar blijft.
 • Klik op
  De taalbalk sluiten
  om de taalbalk uit te schakelen en van het bureaublad te verwijderen.
Opmerkingen:
 • als u de taalbalkfuncties wilt gebruiken zonder dat de taalbalk op uw bureaublad staat, klikt u met de rechtermuisknop op de taalbalk en klikt u vervolgens op
  Extra pictogrammen op de taakbalk
  . Daarna minimaliseert u de taalbalk en klikt op de tekstservicepictogrammen op de taakbalk om de functies uit te voeren.
 • Als u de taalbalk sluit, worden de tekstservices niet verwijderd. Verwijder alle services die u niet gebruikt, zoals handschrift- of spraakherkenning. Tekstservices leggen beslag op computergeheugen en kunnen de systeemprestaties negatief beïnvloeden.
 • U kunt de taalbalk ook minimaliseren door te klikken Minimaliseren op de taalbalk.
 • U kunt de taalbalk niet sluiten als u een Input Method Editor (IME) hebt geïnstalleerd.

Tekstservices in- of uitschakelen

U kunt tekstservices als volgt in- of uitschakelen (met Klassieke weergave in het Configuratiescherm):
 1. Klik op Start, klik vervolgens op Configuratiescherm en dubbelklik op
  Land- en taalinstellingen.
 2. Klik op het tabblad Talen onder
  Tekstservices en invoertalen
  op Details.
 3. Klik onder Voorkeursinstellingen op Taalbalk.
 4. Schakel tekstservices uit door te klikken op het selectievakje
  Geavanceerde tekstservices uitschakelen.
 5. Met dit selectievakje kunt u de tekstservices weer inschakelen.
 6. Klik op Ja als u wordt gevraagd uw invoer te bevestigen.
Opmerkingen:
 • gebruik deze procedure om handschrift- en spraakherkenning en enkele toegankelijkheidsopties tijdelijk uit te schakelen. Deze services kunnen de systeemprestaties vertragen. Schakel ze tijdelijk uit als u ze niet in het actieve programma gebruikt.
 • Verwijder alle services die u niet gebruikt, zoals handschrift- of spraakherkenning.
 • Het uitschakelen van tekstservices heeft geen invloed op de verschillende talen of toetsenbordindelingen die u hebt toegevoegd onder
  Geïnstalleerde services
  in het dialoogvenster
  Tekstservices en invoertalen.
REFERENTIES : Voor meer informatie over het gebruik van spraak in Windows XP klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

306537 How to Install and configure Speech Recognition in Windows XP
278927 Word 2002: BETA: Part 1: Veelgestelde vragen over spraak- en handschriftherkenning
Voor meer informatie over het gebruik van Microsoft-spraakherkenning klikt u op Help op de taalbalk.


De meest recente informatie over ontwikkelingen bij Microsoft op het gebied van spraakherkenning vindt u op de volgende Microsoft-website:

Eigenschappen

Artikel-id: 306993 - Laatst bijgewerkt: 8 apr. 2003 - Revisie: 1

Feedback