Beschrijving van Office XP Service Pack 1 (SP2)

Samenvatting

Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1) bevat de meest recente updates voor Office XP. Office XP SP-1 kent niet alleen belangrijke beveiligingsverbeteringen, maar ook verbeteringen in stabiliteit en prestaties. Sommige oplossingen in Office XP SP-1 zijn eerder uitgebracht als afzonderlijke updates. In dit service pack worden de updates gecombineerd in een geïntegreerd pakket. Tevens bevat het service pack een aantal andere wijzigingen waarmee de betrouwbaarheid en de prestaties van de Office XP-programma's worden verbeterd.

In dit artikel wordt beschreven hoe u Office XP SP-1 downloadt en installeert.

Meer informatie

Office XP SP-1 downloaden en installeren

Client-update:

Wanneer u Office XP installeert vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • U kunt de website Office-productupdates gebruiken om automatisch alle meest recente updates te installeren, met inbegrip van Service Pack 1.

  -of-
 • Installeer alleen Service Pack 1 door de onderstaande procedure uit te voeren.
In beide gevallen moet de cd-rom van Office XP beschikbaar zijn tijdens de installatieprocedure.

Office-productupdates

Klik op de volgende koppeling als u via de website Office-productupdates wilt vaststellen welke vereiste updates op uw computer moeten worden geïnstalleerd: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt er een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen Service Pack 1 installeren

Ga als volgt te werk om alleen de client-update van SP-1 te downloaden en te installeren:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Opslaan om het bestand Oxpsp1.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op Oxpsp1.exe.
 4. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 5. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 6. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office XP en klik op OK.
 7. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Wanneer u deze openbare update eenmaal hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u een installatie van vóór SP-1 wilt herstellen, moet u Office XP in zijn geheel verwijderen en vervolgens opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd.

Update voor beheerdersinstallaties

Als u een van de aan het begin van dit artikel vermelde programma's hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de openbare update voor beheerdersinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u zelf serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor beheerdersinstallaties te downloaden:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Download het bestand naar het bureaublad van uw computer.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand oxpsp1a.exe.
 4. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 5. Typ C:\oxpsp1a in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt neerzetten en klik op OK.
 6. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u de map wilt maken.
 7. Als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van uw beheerdersinstallatie, klikt u op Start en op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a pad beheerdersinst\MSI-bestand /p C:\adminUpdate\MSP-bestand SHORTFILENAMES=1
  waarbij pad beheerdersinst het pad is naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP),

  MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en

  waarbij MSP-bestand de naam is van de openbare update voor de beheerdersinstallatie. Opmerking U kunt /qb+ toevoegen aan de voorgaande opdrachtregel om te voorkomen dat de dialoogvensters Office XP Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst worden weergegeven.

 8. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i pad beheerdersinst\MSI-bestand REINSTALL=onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomus
  waarbij pad beheerdersinst het pad is naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP),

  MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en

  onderdelenlijst de lijst is met de namen van de onderdelen (hoofdlettergevoelig) die opnieuw moeten worden geïnstalleerd voor de update. Als u alle onderdelen wilt installeren, geeft u REINSTALL=ALL op.
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de beheerdersinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348 Een openbare update voor beheerdersinstallaties van Office XP installeren
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor beheerdersinstallaties.

U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office XP Resource Kit raadplegen:

Versie van Setup.ini wordt niet bijgewerkt

Het bestand Setup.ini in de map Files\Setup van een beheerdersinstallatie bevat een sectie [Product] met informatie over de productversie. Deze versiegegevens worden niet bijgewerkt nadat u SP-1 toepast op uw beheerdersinstallatie. Dit wijkt af van updates voor eerdere versies van Office.

De computer opnieuw opstarten tijdens de installatie

In de volgende situatie moet de computer wellicht opnieuw worden opgestart tijdens de installatie van Office XP SP-1:
 • Op de computer wordt Microsoft Windows 2000 uitgevoerd en u beschikt niet over de meest recente versie van Windows Installer. U kunt voorkomen dat de computer opnieuw wordt opgestart door een upgrade uit te voeren naar Windows Installer 2.0. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:
 • De Office Werkbalk wordt uitgevoerd. U kunt voorkomen dat de computer opnieuw wordt opgestart door de Office Werkbalk te sluiten voordat u de update toepast.
 • Microsoft SharePoint Team Services is geïnstalleerd. U kunt voorkomen dat de computer opnieuw wordt opgestart door de service SharePoint Team Services af te sluiten voordat u de update toepast.

Voor SP-1 is mogelijk de cd-rom van Office of het beheerdersinstallatiepunt vereist

Ter controle van de integriteit van de Office-installatie heeft de installatiewizard tijdens de installatieprocedure wellicht toegang nodig tot de product-cd van Office of tot het beheerdersinstallatiepunt.

Office XP Multilingual User Interface Pack

Als u een Office XP Multilingual User Interface Pack gebruikt, moet u voor de volledige functionaliteit van Office XP SP-1 de volgende updates installeren:
 • Office XP-update: Service Pack 1 (SP-1)
 • Office XP-update: Service Pack 1 (SP-1) voor Office XP Multilingual User Interface Pack
Office XP-update: Ga naar de volgende website van Microsoft als u Service Pack 1 (SP-1) voor Office XP Multilingual User Interface Pack wilt downloaden:

Controleren of Service Pack 1 is geïnstalleerd

Office XP SP-1 bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:

Blnmgr.dll Blnmgrps.dll Cfgwiz.exe
Contab32.dll Emablt32.dll Emsabp32.dll
Emsmdb32.dll EmSui32.dll Eurotool.xla
Excel.exe Exsec32.dll Fontschm.ini
Fp5amsft.dll Fp5autl.dll Fp5avnb.dll
Fp5awec.dll Fp5awel.dll Fpcutl.dll
Fpeditax.dll Fpmmc.dll Frontpg.exe
Graph.exe Imjp8k.dll Intldate.dll
Mofl.dll Msaccess.exe Mscdm.dll
Msdaipp.dll Mseuro.dll Msgr2pb.dll
Msgrit32.DLL MsMapi32.dll Mso.dll
Msowc.dll MsPst32.dll Mspub.exe
Mssp3ko.dll mssp3ko.lex Msstko32.dll
Mstore.exe Mstores.dll Offfilt.dll
Olappt.fae Outex.dll Outlcm.dll
Outlctl.dll Outllib.dll Outllibr.dll
Outlmime.dll Outlook.exe Outlph.dll
Owc10.dll Owsclt.dll Owssvr.dll
Powerpnt.exe Pstprx32.dll Pub6intl.dll
Pubconv.dll Qamgt.xlt Rm.dll
Rtfhtml.dll Setup.exe Transform.mst
Vtidb.exe Winword.exe Wwintl.ddl
U kunt vaststellen of SP-1 is geïnstalleerd door een willekeurig Office XP-programma te starten en vervolgens te klikken op Info in het menu Help. Als SP-1 is geïnstalleerd, wordt als productversie (SP-1) vermeld.

In de volgende tabel vindt u de versienummers voor de Office-producten:

Office-programma SP-1-versie
---------------------------------
Access 10.3409.3501
Excel 10.3506.3501
FrontPage 10.3402.3501
Outlook 10.3513.3501
PowerPoint 10.3506.3501
Word 10.3416.3501
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

291331 De versie van Office XP controleren

Problemen die worden opgelost in SP-1

In Office XP SP-1 worden de problemen opgelost die in de volgende Microsoft Beveiligingsbulletins worden beschreven:
Dit service pack bevat alle eerder gepubliceerde updates voor Office XP:
300550 Beschrijving van de update voor Outlook 2002 van 21 juni 2001
300553 Beschrijving van de update voor Word 2002 van 21 juni 2001
299040 Overzicht van de update voor Publisher 2002 van 21 juni 2001
300552 Overzicht van de update voor de Office XP Web Components van 9 augustus 2001
303825 Overzicht van de update voor Outlook 2002 van 16 augustus 2001
307741 Beschrijving van de update voor activering van Office XP van 4 oktober 2001
300551 Beschrijving van de update voor Outlook 2002 van 4 oktober 2001
306605 Beschrijving van de update voor PowerPoint 2002 van 4 oktober 2001
306606 Beschrijving van de update voor Excel 2002 van 4 oktober 2001
Office XP SP-1 kan zonder problemen worden geïnstalleerd, zelfs als een of meer van de eerder in dit artikel vermelde openbare updates al op de computer zijn geïnstalleerd.

Tevens bevat Office XP SP-1 verbeteringen in de stabiliteit die zijn aangebracht op basis van de Microsoft-foutenrapporten die zijn ingediend door Office XP-gebruikers. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website: In Office XP SP-1 zijn de problemen opgelost die in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden beschreven.

Microsoft Excel
311597 Problemen die worden opgelost met Office XP Service Pack 2 in Excel 2002

Microsoft FrontPage
311574 Problemen die worden opgelost met Office XP Service Pack 1 in FrontPage 2002
SharePoint Team Services van Microsoft
312543 Fouten die worden gecorrigeerd met Office XP Service Pack 1 voor SharePoint Team Services
Microsoft Outlook
311573 Problemen die worden opgelost met Office XP Service Pack 1 in Outlook 2002
Microsoft Office
307560 Het is niet mogelijk in Office XP documenten te openen uit een webmap waarvoor clientcertificaten nodig zijn
304226 Er verschijnt een activeringsbericht wanneer u een Office XP-programma start dat werd geïnstalleerd vanuit een Enterprise-editie
305086 Foutbericht 'U bent niet gemachtigd ...' als u opent vanuit of opslaat naar een domein-DFS
Microsoft PowerPoint
298797 Microsoft Graph reageert niet meer wanneer u het grafiektype in een PowerPoint 2002-dia wijzigt
304568 Animatietijden voor multimedia gaan verloren wanneer u een presentatie opent in een andere versie van PowerPoint 2002
310409 Foutbericht 'De pagina kan niet worden weergegeven' wanneer u klikt op een hyperlink naar een PowerPoint 2002-presentatie
Microsoft Publisher
297082 De webpagina's die gemaakt werden in Publisher 2002 zijn zo groot dat het lang duurt om de pagina's weer te geven
301221 De lijst met lettertypen is leeg en er worden geen lettertypen weergegeven in Publisher 2002
Microsoft Word
311594 Problemen die worden opgelost met Office XP Service Pack 1 in Word 2002
301405 Word 2002 reageert niet meer wanneer u een AutoVorm invoegt
Bovendien worden de volgende problemen opgelost.

Microsoft Access

Microsoft Access krijgt geen verbinding met de database om een afhankelijke gegevenspagina te maken

Wanneer u probeert een gegevenspagina te ontwerpen in de Turkse versie van Microsoft Access, kan de lijst met velden leeg zijn.

Office

De opdracht Kopiëren naar is niet beschikbaar in snelmenu's

Wanneer u met de rechtermuisknop klikt op een bestand in het dialoogvenster Openen (kies Openen in het menu Bestand) van een Microsoft Office-programma, kunt u de opdracht Kopiëren naar niet kiezen (wordt grijs weergegeven).

TIFF-afbeelding niet zichtbaar in Office voor de Macintosh

Het volgende probleem kan optreden als u een TIFF-bestand invoegt in een Microsoft Word-document, een Microsoft Excel-document of een Microsoft PowerPoint 2002-document. Wanneer het bestand wordt opgeslagen en opnieuw wordt geopend in Microsoft Office 98 Macintosh Edition of Microsoft Office: mac 2001, wordt de afbeelding weergegeven als een grote rode X.

Documenten kunnen niet worden opgeslagen in MSN Communities

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk documenten vanuit Office-programma's op te slaan in MSN Communities.

Fout 25003 tijdens het installeren van Office Updates

Wanneer u probeert een update van vóór SP-1 toe te passen op een Microsoft Office 2002-programma dat vooraf was geïnstalleerd door de computerfabrikant, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Microsoft Office Setup kan niet worden voortgezet omdat de installatiebron is beschadigd.

Setup wordt niet gestart bij het uitvoeren van een update

Wanneer u probeert Setup uit te voeren om Office XP bij te werken, verschijnt er een foutbericht met de mededeling dat er al een andere versie van dit product is geïnstalleerd. Als u de update wilt installeren, moet u eerst de oorspronkelijke versie verwijderen.

Er verschijnt een activeringsbericht na het plaatsen of verwijderen van een laptop uit het basisstation

Als u een laptop in het basisstation plaatst, kan dit door Office worden beoordeeld als een belangrijke wijziging van de computerconfiguratie. U moet het product dan opnieuw activeren.

Bufferoverloop bij openen van HTML-document

Alle Office XP-programma's kunnen onverwacht worden afgesloten wanneer er een HTML-bestand wordt geopend dat een bepaalde code bevat met daarin een uitzonderlijk lange tekenreeks.

Outlook

Geresh-teken wordt weergegeven als procentteken in Hebreeuwse versie van Outlook

Het Hebreeuwse Geresh-leesteken wordt weergegeven als procentteken wanneer u het teken typt in een tekstvak op een werkbalk van de Hebreeuwse versie van Outlook.

PowerPoint

Aangepaste tijdsinstellingen gaan verloren bij conversie tussen PowerPoint 2002 en PowerPoint 2000

Het volgende probleem kan optreden met presentaties die zijn gemaakt in Microsoft PowerPoint 2002 en die worden geopend in eerdere versies van PowerPoint of in de PowerPoint Viewer. De tijdsinstellingen voor de animatie-effecten van mediaobjecten worden genegeerd. Dit probleem kan ook optreden met PowerPoint 2000-presentaties die u opent in een PowerPoint 2002-diapresentatie.

Publisher

Er ontbreken lettertypen in de lijst met lettertypevoorbeelden

In sommige kleurenschema's is de keuzelijst met invoervak voor lettertypen op de werkbalk Bewerken van Microsoft Publisher 2002 leeg.

Clipgalerie bevat standaardpictogrammen

Wanneer u in bepaalde situaties clips in Webcollecties wilt bekijken, worden alle clips weergegeven met het systeempictogram voor dat bestandstype.

Toepassen van lettertypeschema niet mogelijk in Hebreeuwse versie van Publisher

Wanneer u probeert een lettertypeschema toe te passen in de Hebreeuwse versie van Publisher 2002 terwijl de gebruikersinterface is ingesteld op Hebreeuws, gebeurt er niets. Als u Engels kiest voor de gebruikersinterface, is het wel mogelijke lettertypeschema's toe te passen.

Web Components

Geheugen wordt niet vrijgegeven door Analysis ToolPak

De kans bestaat dat een server met een web dat gebruikmaakt van de invoegtoepassing Analysis ToolPak over onvoldoende geheugen beschikt. De invoegtoepassing Analysis ToolPak krijgt een bepaalde geheugenruimte toegewezen, maar geeft deze ruimte niet vrij wanneer het geheugen niet meer nodig is.

Geheugenlek door Analysis ToolPak

Wanneer u de webcomponent Werkblad uit het Analysis ToolPak toepast op een web, hebben kringverwijzingen in formules tot gevolg dat geheugen wordt toegewezen zonder dat dit geheugen later wordt vrijgegeven. Dit betekent dat de server na verloop van tijd over onvoldoende geheugen beschikt.

Geen fout in Analysis ToolPak-functies met onjuist aantal parameters

Wanneer u de webcomponent Werkblad uit het Analysis ToolPak toepast op een web, resulteert een functie met te veel of te weinig parameters in de waarde '0' in plaats van een fout (#WAARDE!).

Verwijzingen

Bezoek voor meer informatie de volgende Microsoft Office XP-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 307843 - Laatst bijgewerkt: 19 mei 2008 - Revisie: 1

Feedback