Procedure: Een mirrored volume maken in Windows XP

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een mirrored volume (gespiegeld volume) maakt op een Windows 2000 Server-computer met behulp van de module Schijfbeheer in Microsoft Windows XP. U kunt de module Schijfbeheer gebruiken om een mirrored volume te maken vanuit niet-toegewezen schijfruimte op een dynamische schijf, of om een mirror te maken van een bestaand, eenvoudig volume op een dynamische schijf.


Een mirrored volume, ook wel RAID-1-volume genoemd, is een fouttolerant volume dat gegevens dupliceert op twee verschillende fysieke schijven. Mirrored volumes worden ondersteund op dynamische schijven en zorgen voor gegevensredundantie doordat gebruik wordt gemaakt van twee identieke volumes ('mirrors') om de informatie op het volume te dupliceren.


U kunt geen mirrored volumes maken op computers met Windows XP Home Edition, Windows XP Professional of Windows XP 64-bits versie. U kunt echter wel een computer met Windows XP Professional gebruiken om mirrored volumes te maken op externe computers met Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server of Windows 2000 Datacenter Server. Hiervoor moet u over beheerdersrechten beschikken op de externe computer.


Een mirrored volume maken

Ga als volgt te werk om vanaf een Windows XP Professional-computer een mirrored volume te maken op een externe Windows 2000 Server-computer:

Verbinding maken met de externe computer

 1. Meld u aan als beheerder of als lid van de groep Administrators.
 2. Klik op Start en op Configuratiescherm. Klik op
  Prestaties en onderhoud
  , klik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer.
 3. Klik met de rechtermuisknop op Computerbeheer (lokaal) en klik op
  Verbinden met een andere computer.
 4. Klik op
  Een andere computer
  , typ de naam van de computer waarmee u verbinding wilt maken en klik op OK. U kunt ook op Bladeren klikken om naar de computer te zoeken, waarna u tweemaal op OK klikt.


  Het venster Computerbeheer van de externe computer wordt weergegeven. Vouw Opslag uit (als dit nog niet is gebeurd) en klik op Schijfbeheer.

Een mirrored volume maken op de externe computer

 1. Klik in het venster Schijfbeheer met de rechtermuisknop op niet-toegewezen ruimte op een van de dynamische schijven waarop u het mirrored volume wilt maken en klik op Nieuw volume.
 2. Klik op Volgende in de wizard Nieuw volume.
 3. Klik op
  Mirrored volume
  en klik op Volgende.
 4. Klik onder
  Alle beschikbare dynamische schijven
  op de schijf waarop u de mirror wilt plaatsen en klik op Toevoegen. Controleer of de schijven waarop u een mirrored volume wilt maken, worden vermeld in het vak
  Geselecteerde dynamische schijven.
 5. Geef in het vak Grootte op hoeveel niet-toegewezen schijfruimte voor het volume moet worden gebruikt. Klik op Volgende.
 6. Wijs een stationsaanduiding of pad toe en klik op Volgende.
 7. Geef de gewenste opmaakopties op en klik op Volgende.
 8. Bevestig dat de door u geselecteerde opties correct zijn en klik op Voltooien. Het mirrored volume wordt gemaakt en wordt toegevoegd aan de van toepassing zijnde dynamische schijven in het venster Schijfbeheer.
 9. Sluit Schijfbeheer op de externe computer.

Een mirror toevoegen aan een bestaand eenvoudig volume

Ga als volgt te werk om vanaf een Windows XP Professional-computer een mirror toe te voegen aan een bestaand, eenvoudig volume op een externe Windows 2000 Server-computer:

Verbinding maken met de externe computer

 1. Meld u aan als beheerder of als lid van de groep Administrators.
 2. Klik op Start en op Configuratiescherm. Klik op
  Prestaties en onderhoud
  , klik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer.
 3. Klik met de rechtermuisknop op Computerbeheer (lokaal) en klik op
  Verbinden met een andere computer.
 4. Klik op Een andere computer, typ de naam van de computer waarmee u verbinding wilt maken en klik op OK. U kunt ook op Bladeren klikken om naar de computer te zoeken. Vervolgens klikt u tweemaal op OK om terug te keren naar het venster Schijfbeheer. Het venster Computerbeheer van de externe computer wordt weergegeven. Vouw Opslag uit (als dit nog niet is gebeurd) en klik op Schijfbeheer.

Een mirror toevoegen aan een bestaand eenvoudig volume op de externe computer

Ga als volgt te werk om een mirror te maken van een bestaand, eenvoudig volume:
 1. Klik in het venster Schijfbeheer met de rechtermuisknop op het eenvoudige volume waarvan u een mirror wilt maken en klik op Mirror toevoegen.
 2. Klik op de schijf waarop u de mirror wilt plaatsen en klik op Mirror toevoegen.
Het nieuwe mirrored volume wordt geformatteerd met hetzelfde bestandssysteem als het bestaande volume en wordt toegevoegd aan de van toepassing zijnde dynamische schijven in het venster Schijfbeheer.


Probleemoplossing

In Schijfbeheer worden statusbeschrijvingen grafisch weergegeven en als tekst onder de kolom Status in de lijstweergave, zodat u de huidige status van de schijf of het volume kunt controleren. U kunt deze statusbeschrijvingen gebruiken om problemen met schijven en volumes te detecteren en op te lossen. Hieronder vindt u een gedeeltelijke lijst met statusbeschrijvingen voor schijven en volumes:
 • On line
  Dit is de gebruikelijke schijfstatus wanneer de schijf toegankelijk is en correct werkt.
 • In orde
  Dit is de gebruikelijke volumestatus wanneer het volume toegankelijk is en correct werkt.
 • In orde (Risico)
  Het volume is toegankelijk, maar er zijn onderliggende I/O-fouten gedetecteerd op de schijf. De schijfstatus wordt mogelijk weergegeven als On line (Fouten).


  U kunt dit probleem verhelpen door met de rechtermuisknop op de schijf te klikken en Schijf opnieuw activeren te kiezen om de status On line voor de schijf te herstellen. Hierdoor wordt ook de status van het volume teruggezet op In orde.
 • Redundantie is mislukt
  Eén of beide leden van het mirrored volume zijn mislukt. Het volume is niet meer fouttolerant. De schijfstatus wordt mogelijk weergegeven als Off line, Ontbreekt of On line (Fouten).


  U kunt dit verhelpen door problemen met schijven, controllers of verbindingen op te lossen en te controleren of de fysieke schijf ingeschakeld is en correct is aangesloten op de computer. Klik met de rechtermuisknop op de schijf die problemen veroorzaakt en klik op Schijf opnieuw activeren om de status On line voor de schijf te herstellen. Hierdoor wordt ook de status van het volume teruggezet op In orde.
Een volledige lijst met statusbeschrijvingen en probleemoplossingsprocedures voor schijven en volumes vindt u in de Help bij Schijfbeheer (klik op Help in het menu Actie van de module Schijfbeheer of het venster Computerbeheer).

Referenties


Als u meer informatie wilt over het gebruik van het opdrachtregelprogramma Diskpart voor het beheer van uw schijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

300415 A Description of the Diskpart Command-Line Utility


Als u meer informatie wilt over het werken met dynamische schijven, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

175761 Dynamic vs. Basic Storage in Windows 2000
222189 Description of Disk Groups in Windows 2000 Disk Management
254105 Dynamic Disk Hardware LimitationsEigenschappen

Artikel-id: 307880 - Laatst bijgewerkt: 30 nov. 2007 - Revisie: 1

Feedback