Procedure: Het wisselbestand verplaatsen in Windows XP

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de locatie van het wisselbestand in Microsoft Windows XP kunt wijzigen.


Het wisselbestand is het gebied op de vaste schijf dat in Windows wordt gebruikt als RAM-geheugen. Dit wordt ook wel het virtueel geheugen genoemd. Dit bestand wordt in Windows standaard opgeslagen op dezelfde partitie als de Windows-systeembestanden. Als u dit bestand naar een andere partitie verplaatst, verbetert u de prestaties van Windows en maakt u meer ruimte beschikbaar op de opstartpartitie.


Het wisselbestand verplaatsen

 1. Meld u als beheerder aan op de computer.
 2. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 3. Klik op
  Prestaties en onderhoud
  en klik vervolgens op Systeem.
 4. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op Instellingen onder Prestaties.
 5. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens onder
  Virtueel geheugen
  op Wijzigen.
 6. Klik in de lijst
  Station [Volumenaam]
  op een ander station dan het station waarop Windows is geïnstalleerd (dit is meestal station C). Noteer onder
  Totale wisselbestandsgrootte voor alle stations
  de waarde naast Aanbevolen.
 7. Klik op
  Aangepast formaat
  en typ de aanbevolen waarde in het vak
  Begingrootte (MB).
 8. Typ de maximale grootte van het wisselbestand in het vak
  Maximale grootte (MB)
  en klik op Instellen.
 9. Klik in het vak
  Station [Volumenaam]
  op het station waarop Windows is geïnstalleerd (meestal station C) en voer een van de volgende stappen uit:
  • Als u geen wisselbestand op het station wilt, klikt u op
   Geen wisselbestand
   en klikt u vervolgens op Instellen. Het volgende bericht verschijnt:
   Als het wisselbestand op volume C: een begingrootte van minder dan 126 MB heeft, kan het systeem mogelijk geen bestand voor foutopsporingsgegevens maken wanneer er zich een STOP-fout voordoet.

   Wilt u toch doorgaan?
   Klik op Ja.


  • Klik op Als u het minimumformaat van het wisselbestand op het station wilt behouden, klikt u op Aangepast formaat en typt u een waarde die gelijk is aan of groter is dan de hoeveelheid RAM op de computer in het vak
   Begingrootte (MB)
   . Typ dezelfde waarde in het vak
   Maximale grootte (MB)
   en klik op Instellen.
 10. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  De gemaakte wijzigingen maken het noodzakelijk dat de computer opnieuw wordt opgestart voordat de wijzigingen van kracht worden.
  Klik driemaal op OK en klik op Ja zodra er wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten.

REFERENTIES


In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het verplaatsen van tijdelijke opslagbestanden:

308666 HOW TO: Move the Windows XP Spool Folder
Eigenschappen

Artikel-id: 307886 - Laatst bijgewerkt: 9 apr. 2003 - Revisie: 1

Feedback