Aan NTFS gekoppelde stations maken en gebruiken in Windows XP en Windows Server 2003

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u met Schijfbeheer een gekoppeld station maakt in Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003.


Een gekoppeld station is een station dat is toegewezen aan een lege map op een volume waarop het NTFS-bestandssysteem wordt gebruikt. De werking van gekoppelde stations is gelijk aan die van andere stations. Aan gekoppelde stations worden echter stationspaden toegewezen in plaats van stationsletters. In Windows Verkenner ziet een gekoppeld station eruit als een stationspictogram met als locatie het pad waarin het is gekoppeld. Voor gekoppelde stations geldt niet de beperking van 26 letteraanduidingen voor lokale stations en toegewezen netwerkstations. Als u dus meer dan 26 stations wilt gebruiken op uw computer, kunt u gebruikmaken van gekoppelde stations. Als u bijvoorbeeld een cd-rom-station hebt met de stationsletter E en een NTFS-volume met de stationsletter F, kunt u het cd-rom-station koppelen als F:\CD-ROM. U kunt dan de stationsletter E vrijmaken en rechtstreeks toegang krijgen tot het cd-rom-station door F:\CD-ROM te gebruiken.

U kunt ook gekoppelde stations gebruiken wanneer u extra opslagruimte nodig hebt op een volume. Als u een map op dat volume toewijst aan een ander volume waarop ruimte beschikbaar is (bijvoorbeeld twee gigabyte), breidt u de opslagruimte van het volume uit met twee gigabyte (GB). Door gebruik te maken van gekoppelde stations wordt u niet meer beperkt door de grootte van het volume waarin de map is gemaakt.


Gekoppelde stations maken uw gegevens toegankelijker en bieden u de flexibiliteit om gegevensopslag te organiseren op basis van uw werkomgeving en systeemgebruik. Hier volgen enkele extra voorbeelden van situaties waarin u gekoppelde stations kunt gebruiken:

 • Om extra schijfruimte te maken voor tijdelijke bestanden, kunt u van de map C:\Temp een gekoppeld station maken.
 • Wanneer de schijfruimte op station C uitgeput raakt, kunt u de map Mijn documenten verplaatsen naar een ander station met meer beschikbare schijfruimte en dit station koppelen als C:\Mijn documenten.
U kunt de module Schijfbeheer gebruiken om een station te koppelen aan een station op een lokaal volume. De map waarin u het station koppelt, moet leeg zijn en zich bevinden op een NTFS-basisvolume of een dynamisch NTFS-volume.


Terug naar begin

Meer informatie

Een gekoppeld station maken

Ga als volgt te werk om een volume te koppelen:

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ compmgmt.msc in het vak Openen.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Schijfbeheer.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de partitie die of het volume dat u wilt koppelen en klik op Stationsletter en paden wijzigen.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Klik op Dit volume aan een lege NTFS-map koppelen (als dit nog niet is ingeschakeld) en voer een van de volgende stappen uit:
  • Typ het pad naar een lege map op een NTFS-volume en klik op OK.
  • Klik op Bladeren, ga naar de lege NTFS-map, klik op OK en klik nogmaals op OK.
  • Als u nog geen lege map hebt gemaakt, klikt u op Bladeren, klikt u op Nieuwe map om een lege map te maken op een NTFS-volume, typt u een naam voor de nieuwe map, klikt u op OK en ten slotte nogmaals op OK.
 6. Sluit de module Schijfbeheer af.
Terug naar begin

Een gekoppeld station verwijderen

Ga als volgt te werk om een gekoppeld station te verwijderen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ compmgmt.msc in het vak Openen.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Schijfbeheer.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de partitie of het volume die/dat u wilt loskoppelen en klik op Stationsletter en paden wijzigen.
 4. Klik op het pad naar het gekoppeld station dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
 5. Klik op Ja om het verwijderen te bevestigen.
 6. Sluit de module Schijfbeheer af.
Terug naar begin

Probleemoplossing

 • Als u probeert een volume in een map in een NTFS-volume te koppelen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  De opgegeven map is niet leeg. Een volume kan alleen aan een lege map worden gekoppeld.
  Dit bericht wordt weergegeven als de map waarin u het volume wilt koppelen, niet leeg is. U kunt dit probleem oplossen door een nieuwe, lege map te maken waarin u het volume koppelt, of de inhoud van de map te verwijderen en het volume vervolgens te koppelen.


 • Als u probeert een volume in een map in een NTFS-volume te koppelen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Het opgegeven pad bevindt zich op een bestandssysteem dat stationspaden niet ondersteund.
  Dit bericht wordt weergegeven als het volume niet is geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem. U kunt dit probleem oplossen door ervoor te zorgen dat het volume waarin u het gekoppeld station wilt gebruiken, een NTFS-volume is.
Terug naar begin

Referenties

Voor meer informatie over het wijzigen van stationslettertoewijzingen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

307844 De stationslettertoewijzingen wijzigen in Windows XP

Voor meer informatie over het configureren van standaardschijven klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

309000 Met Schijfbeheer basisschijven configureren in Windows XP

Voor meer informatie over het configureren van dynamische schijven klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

308424 Met Schijfbeheer dynamische schijven configureren in Windows XP

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 307889 - Laatst bijgewerkt: 17 jul. 2008 - Revisie: 1

Feedback