Geavanceerde probleemoplossing voor veelvoorkomende afsluitproblemen in Windows XP

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen kunt oplossen die kunnen optreden wanneer u Windows XP probeert af te sluiten. Dit artikel is bestemd voor ervaren computergebruikers. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, is het wellicht raadzaam iemand anders om hulp te vragen of om contact op te nemen met de ondersteuningsservice. Op de volgende Microsoft-website vindt u informatie over de manier waarop u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice: Opmerking Voordat u begint, controleert u of de meest recente servicepack en updates op de computer zijn geïnstalleerd.

Als u meer informatie wilt over het ophalen van het meest recente servicepack en updates voor Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Meer informatie

Als u de computer uitschakelt of opnieuw opstart, wordt een foutbericht weergegeven

U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen.

Methode 1: Windows zodanig configureren dat het bestand of de service waarvan in het foutbericht sprake is, niet wordt geladen

Als in het foutbericht naar een bestand of service wordt verwezen, wordt dit bestand of deze service mogelijk weergegeven op een van de tabbladen in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe). Als het bestand of de service op een tabblad wordt weergegeven, volgt u de procedure die in het tweede artikel in deze sectie wordt genoemd om dit bestand of deze service uit te schakelen. Als het bestand of de service niet op de tabbladen voorkomt, gaat u verder met de volgende stap in dit artikel om het probleem op te lossen.

Als u meer informatie wilt over het uitschakelen van een bestand of service met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310353 Windows XP schoon opstarten
Voor meer informatie over het uitschakelen van services met behulp van Computerbeheer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310602 Een service of apparaat waardoor Windows niet wordt gestart uitschakelen
Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van de service die de fout veroorzaakt.

Opmerking Als u meer informatie wilt over het bestand dat of de service die het probleem veroorzaakt, neemt u contact op met een medewerker van Microsoft Customer Support Services. Op de volgende Microsoft-website vindt u alle benodigde contactinformatie: Als de OEM van uw computer Windows XP heeft geïnstalleerd, neemt u contact op met de fabrikant om te vragen of deze u kan helpen bij het oplossen van dit probleem.

Methode 2: Nagaan of er onlangs een programma van de computer is verwijderd

Als u onlangs handmatig een programma of Windows-onderdeel van de computer hebt verwijderd, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door gegevens van dit programma of onderdeel die op de computer zijn achtergebleven. Installeer het programma of onderdeel opnieuw en gebruik de optie Software in het Configuratiescherm om het nogmaals te verwijderen of verwijder het programma of onderdeel volgens de instructies van de fabrikant.

Een programma van de computer verwijderen:
  1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Software.
  2. Klik in de lijst met programma's op het programma dat u wilt verwijderen en klik op Wijzigen/Verwijderen.
  3. Klik desgevraagd op Ja om te bevestigen dat u het programma wilt verwijderen.
Als het programma niet in de lijst met programma's van het hulpprogramma Software voorkomt, vraagt u de fabrikant naar instructies voor het verwijderen van het programma.

De computer reageert niet meer wanneer u deze probeert af te sluiten of opnieuw op te starten

U kunt dit probleem oplossen op een van de manieren die in de volgende secties worden beschreven.

Methode 1: De computer afsluiten of opnieuw opstarten in de veilige modus

Voor meer informatie over het oplossen van problemen met Windows XP door de veilige modus te gebruiken, klikt u op een van de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

315222 Een beschrijving van de opstartopties in de veilige modus van Windows XP

310602 Een service of apparaat waardoor Windows niet wordt gestart uitschakelen
Opmerking Als u de computer kunt uitschakelen of opnieuw kunt opstarten in de veilige modus, gaat u door naar de volgende sectie voor het oplossen van mogelijke problemen met stuurprogramma's.

Methode 2: Apparaatbeheer gebruiken om vast te stellen of het probleem verband houdt met een apparaatstuurprogramma

U kunt Apparaatbeheer gebruiken om apparaten die softwarematig worden geconfigureerd, te controleren en aan te passen. Als het apparaat jumperpinnen en instelschakelaars heeft, moet u het apparaat handmatig configureren.

Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
310126 Conflict van apparaat voor probleemoplossing met Apparaatbeheer
314464 Problemen oplossen met onbekende apparaten in Apparaatbeheer

Methode 3: De werking van Windows XP proberen te herstellen met Systeemherstel

U kunt het hulpprogramma Systeemherstel gebruiken om de computer terug te brengen in een eerdere staat waarin de computer wel correct werkte. Het hulpprogramma Systeemherstel maakt als het ware een opname van essentiële systeembestanden en enkele programmabestanden en slaat deze gegevens op als herstelpunten. U kunt deze herstelpunten gebruiken om Windows XP terug te brengen in een vorige staat.

Als u meer informatie wilt over het hulpprogramma Systeemherstel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
306084 Procedure: Het besturingssysteem Windows XP terugzetten in een vorige staat
Klik op Help en ondersteuning in het menu Start voor meer informatie over Systeemherstel. Typ systeemherstel in het vak Zoeken en druk op Enter.

Methode 4: De werking van Windows XP proberen te herstellen met de functie Laatste bekende juiste configuratie

Als Windows niet wordt gestart, start u Windows opnieuw met de functie Laatste bekende juiste configuratie:
  1. Start de computer op. Zodra Windows wordt geladen, drukt u op F8 om het Windows-menu Geavanceerde opties weer te geven.
  2. Gebruik de pijltoetsen om Laatste bekende juiste configuratie (de laatste instellingen die goed werkten) te selecteren en druk op ENTER.
  3. Als het opstartmenu verschijnt, selecteert u met de pijltoetsen de optie Microsoft Windows XP en drukt u op Enter.

    Windows XP start uw computer nu op met behulp van de registergegevens die zijn opgeslagen tijdens de laatste keer dat u de computer afsloot.

Methode 5: De installatie van Windows XP proberen te herstellen door een interne upgrade uit te voeren

U kunt een beschadigde Windows-installatie repareren door Windows Setup opnieuw uit te voeren vanaf de cd-rom van Windows XP.

Voor meer informatie over het uitvoeren van een interne upgrade van Windows XP klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
315341 Windows XP bijwerken (opnieuw installeren) vanuit de bestaande installatie

Methode 6: Controleren of de CMOS/BIOS-instellingen juist zijn

Waarschuwing Voor deze procedure kan het nodig zijn dat u de CMOS-instellingen (Complementary Metal Oxide Semiconductor) en de BIOS-instellingen (Basic Input/Output System) wijzigt. Verkeerde wijzigingen in het BIOS van uw computer kunnen tot ernstige problemen leiden. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit wijzigingen in het BIOS, kunnen worden opgelost. Het wijzigen van CMOS-instellingen is voor uw eigen risico.

Onjuiste of beschadigde CMOS- en BIOS-instellingen kunnen leiden tot opstart- en afsluitproblemen. Microsoft kan geen specifieke instructies geven voor het wijzigen van uw CMOS- en BIOS-instellingen omdat deze instellingen specifiek zijn voor uw computer.

Raadpleeg de documentatie bij uw computer of neem contact op met de fabrikant van uw computer voor informatie over de juiste CMOS- en BIOS-instellingen en over de manier waarop u deze instellingen kunt controleren en wijzigen.

Opmerking Een beschadigde of onvoldoende geladen interne batterij kan de CMOS- of BIOS-instellingen aantasten.

Methode 7: Controleren of de vaste schijf of het bestandssysteem niet is beschadigd

U kunt dit probleem wellicht oplossen door de computer op te starten vanaf de cd-rom van Windows XP, de herstelconsole van Microsoft te laden en het opdrachtregelprogramma Chkdsk te gebruiken.

Belangrijk Microsoft raadt u aan de herstelconsole alleen te gebruiken als u een ervaren computergebruiker of een beheerder bent. U moet het wachtwoord van de beheerder kennen om de herstelconsole te kunnen gebruiken.

Voor meer informatie over het controleren en repareren van een beschadigde vaste schijf met Chkdsk, raadpleegt u de secties 'De herstelconsole gebruiken' en 'De opdrachtprompt van de herstelconsole gebruiken' in het volgende artikel. Klik op het artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307654 De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
Opmerking Als bij gebruik van de opdracht Chkdsk wordt gemeld dat het niet mogelijk is om toegang te krijgen tot de vaste schijf, is er waarschijnlijk een hardwarefout opgetreden. Controleer alle kabelverbindingen en eventuele jumperinstellingen van de vaste schijf. Neem contact op met een computerreparateur of de fabrikant van uw computer voor hulp.

Als bij gebruik van de opdracht chkdsk wordt gemeld dat niet alle problemen met de vaste schijf konden worden opgelost, is het bestandssysteem of de MBR (Master Boot Record) mogelijk beschadigd of niet langer toegankelijk. Probeer de van toepassing zijnde opdrachten van de herstelconsole uit (zoals fixmbr en fixboot), neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf voor gegevensherstel of partitioneer en formatteer de vaste schijf opnieuw.

Opmerking Als u de vaste schijf opnieuw partitioneert en formatteert, gaan alle gegevens op de vaste schijf verloren.

Belangrijk Als u meer hulp nodig hebt bij het oplossen van dit probleem, neemt u contact op met de fabrikant van uw computer of met een medewerker van Microsoft Product Support Services.

Microsoft raadt u aan uw computer alleen te laten repareren door bevoegde deskundigen. Als u de computer laat repareren door ondeskundigen, kan uw garantie komen te vervallen.

De computer wordt onverwacht opnieuw opgestart of wordt opnieuw opgestart als u de computer probeert uit te schakelen

Voor meer informatie over het onverwacht opnieuw starten van Windows XP klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
320299 Windows XP start onverwacht opnieuw of start opnieuw wanneer u de computer afsluit
Eigenschappen

Artikel-id: 308029 - Laatst bijgewerkt: 10 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback