Problemen met scriptfouten in Internet Explorer oplossen

Van toepassing: Internet Explorer 11Internet Explorer 10Internet Explorer 9

Samenvatting


Als u scriptfouten krijgt, worden webpagina's mogelijk niet weergegeven of werken ze niet goed in Internet Explorer.
Als een scriptfout optreedt in Internet Explorer, wordt mogelijk een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:

Als u op Details weergeven klikt, worden mogelijk foutdetails van de volgende strekking weergegeven:

Ook kan het volgende waarschuwingsbericht worden weergegeven op de statusbalk van Internet Explorer:

Dit probleem doet zich voor omdat de HTML-broncode van de webpagina niet naar behoren werkt in combinatie met scripts aan de kant van de client, zoals Microsoft JScript en Microsoft Visual Basic-script. Dit probleem kan een of meer van de volgende oorzaken hebben:

  • Er is een probleem in de HTML-broncode van de webpagina.
  • De webpagina maakt gebruik van nieuwere technologieën die niet worden ondersteund door Internet explorer.
  • De webpagina gebruikt het visuele basisscript van de client - dat is afgeschaft.
  • Actief uitvoeren van scripts, ActiveX-besturingselementen of Java-programma's zijn geblokkeerd op de computer of het netwerk. U kunt in Internet Explorer en andere programma's, zoals antivirusprogramma's en firewalls, instellen dat Actief uitvoeren van scripts, ActiveX-besturingselementen of Java-programma's worden geblokkeerd.
  • Antivirussoftware is zodanig ingesteld dat de map Tijdelijke Internet-bestanden of Gedownloade programmabestanden wordt gescand.
  • De computer bevat beschadigde internetmappen.
  • De stuurprogramma's voor de videokaart zijn beschadigd of verouderd.

Opmerking Scripts aan de kant van de server, zoals Visual Basic-scripts in ASP-pagina's (Active Server Pages), worden via een webserver uitgevoerd. Scriptfouten die optreden door scriptfouten op de server, genereren geen foutberichten in Internet Explorer maar kunnen er wel toe leiden dat een webpagina niet correct wordt weergegeven of niet goed werkt. De informatie over het oplossen van problemen in dit artikel heeft betrekking op fouten in scripts aan de kant van de client. Neem contact op met de beheerder van de webserver, als u vermoedt dat een probleem een script op de server beïnvloedt.

De in dit artikel genoemde methoden kunnen u helpen bij het oplossen van problemen met de scriptfouten die veroorzaakt worden door bestanden of instellingen op uw computer. Bekijk deze video voor snelle visuele instructies:

Video: Problemen met scriptfouten in Internet Explorer oplossen

Klik tevens hier voor het oplossen van scriptfouten die optreden als u probeert om af te drukken vanuit Internet Explorer.

OplossingOpmerking Microsoft raadt u aan uw systeem bij te werken met de nieuwste windows-update die beschikbaar is.
Raadpleeg Windows Update voor meer informatie: Veelgestelde vragen.
Stap 1: Controleer of scriptfouten optreden op meerdere webpagina's.
Als het foutbericht het enige is wat op een probleem duidt en de websites verder goed werken, kunt u de fout waarschijnlijk gewoon negeren. Als het probleem zich alleen op een of twee webpagina's voordoet, wordt het probleem bovendien mogelijk veroorzaakt door die pagina's zelf. Als u besluit de fouten te negeren, kunt u foutopsporing in scripts uitschakelen. Om dit te doen, selecteert u het selectievakje Script debugging (Internet Explorer) uitschakelen in de Internetopties -> Geavanceerd -> Browserinstellingen

Opmerking Als dit probleem op meer dan één of twee sites optreedt, moet u foutopsporing in scripts niet uitschakelen.
Stap 2. Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door bestanden of instellingen op uw computer.
Probeer de oorzaak van het probleem af te bakenen door de webpagina's met de scriptfout weer te geven vanaf een andere account, browser of computer.

Als de scriptfout niet optreedt bij gebruik van een andere gebruikersaccount, browser of computer, kan het probleem worden veroorzaakt door bestanden of instellingen op uw computer. Volg in deze situatie de methoden in dit artikel om het probleem op te lossen:
Probeer na voltooiing van elke methode om een webpagina te openen waarop eerder een scriptfout is opgetreden. Als het foutbericht niet wordt weergegeven, is het probleem opgelost.
 

Meer informatie


Scriptfouten oplossen bij afdrukken vanuit Internet Explorer

Als u probeert een webpagina af te drukken in Internet Explorer, kan een scriptfout van de volgende strekking worden weergeven.

Over het algemeen kunnen verouderde printerstuurprogramma's problemen veroorzaken wanneer u vanuit Internet Explorer afdrukt. U kunt deze problemen mogelijk oplossen door het nieuwste stuurprogramma voor uw printer te installeren.

Volg voor het oplossen van dit probleem de stappen in Printerproblemen oplossen in Windows om de printer te controleren en het printerstuurprogramma bij te werken.
Belangrijk In sommige gevallen is er geen bijgewerkte versie van het stuurprogramma beschikbaar via Windows Update. Dan gaat u naar de website van de fabrikant om het nieuwste stuurprogramma voor uw printer te downloaden en te installeren.

Als u geen afdrukvoorbeeld van een webpagina kunt weergeven of geen webpagina kunt afdrukken in Internet Explorer, gaat u naar Het is niet mogelijk een webpagina in Internet Explorer af te drukken of een afdrukvoorbeeld van een webpagina weer te geven.

Verwijzingen


Probeer tevens als dit probleem optreedt in Internet Explorer 9 de methoden in U krijgt een scriptfout en kunt niet afdrukken vanuit Internet Explorer 9.