Problemen met scriptfouten in Internet Explorer oplossen

Van toepassing: Internet Explorer 11Internet Explorer 10Internet Explorer 9

Samenvatting


Als u scriptfouten krijgt, worden webpagina's mogelijk niet weergegeven of werken ze niet goed in Internet Explorer.
De in dit artikel genoemde methoden kunnen u helpen bij het oplossen van problemen met de scriptfouten die veroorzaakt worden door bestanden of instellingen op uw computer. Bekijk deze video voor snelle visuele instructies:
Video: Problemen met scriptfouten in Internet Explorer oplossen
Klik tevens hier voor het oplossen van scriptfouten die optreden als u probeert om af te drukken vanuit Internet Explorer.

Oplossing


Stap 1: Controleer of scriptfouten optreden op meerdere webpagina's.
Als het foutbericht het enige is wat op een probleem duidt en de websites verder goed werken, kunt u de fout waarschijnlijk gewoon negeren. Als het probleem zich alleen op een of twee webpagina's voordoet, wordt het probleem bovendien mogelijk veroorzaakt door die pagina's zelf. Als u besluit de fouten te negeren, kunt u foutopsporing in scripts uitschakelen.

Opmerking Als dit probleem op meer dan één of twee sites optreedt, moet u foutopsporing in scripts niet uitschakelen.
Stap 2. Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door bestanden of instellingen op uw computer.
Probeer de oorzaak van het probleem af te bakenen door de webpagina's met de scriptfout weer te geven vanaf een andere account, browser of computer.

Als de scriptfout niet optreedt bij gebruik van een andere gebruikersaccount, browser of computer, kan het probleem worden veroorzaakt door bestanden of instellingen op uw computer. Volg in deze situatie de methoden in dit artikel om het probleem op te lossen:

Meer informatie


Schakel melden van elke scriptfout uit in Internet Explorer (voor Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 en Internet Explorer 7)
De Scripting Debugger uitschakelen (voor Internet Explorer 6)
Als een scriptfout optreedt in Internet Explorer, wordt mogelijk een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Problemen met deze webpagina kunnen ervoor zorgen dat deze pagina onjuist wordt weergegeven of onjuist werkt. U kunt dit bericht voortaan weergeven door te dubbelklikken op het waarschuwingspictogram op de statusbalk.
Als u op Details weergeven klikt, worden mogelijk foutdetails van de volgende strekking weergegeven:
Regel: <Regelnummer>
Teken: <Tekennummer>
Fout: <Foutbericht>
Code: 0
URL: http://Webserver/pagina.htm
Er is een Runtime-fout opgetreden.
Wilt u beginnen met de foutopsporing?
Regel: <Regelnummer>
Fout: <Foutbericht>

Ook kan het volgende waarschuwingsbericht worden weergegeven op de statusbalk van Internet Explorer:
Gereed, maar met fouten op de pagina.
Dit probleem doet zich voor omdat de HTML-broncode van de webpagina niet naar behoren werkt in combinatie met scripts aan de kant van de client, zoals Microsoft JScript en Microsoft Visual Basic-script. Dit probleem kan een of meer van de volgende oorzaken hebben:
  • Er is een probleem in de HTML-broncode van de webpagina.
  • Actief uitvoeren van scripts, ActiveX-besturingselementen of Java-programma's zijn geblokkeerd op de computer of het netwerk. U kunt in Internet Explorer en andere programma's, zoals antivirusprogramma's en firewalls, instellen dat Actief uitvoeren van scripts, ActiveX-besturingselementen of Java-programma's worden geblokkeerd.
  • Antivirussoftware is zodanig ingesteld dat de map Tijdelijke Internet-bestanden of Gedownloade programmabestanden wordt gescand.
  • De script-engine op uw computer is beschadigd of verouderd.
  • De computer bevat beschadigde internetmappen.
  • De stuurprogramma's voor de videokaart zijn beschadigd of verouderd.
  • Het onderdeel DirectX op de computer is beschadigd of verouderd.
Opmerking Scripts aan de kant van de server, zoals Visual Basic-scripts in ASP-pagina's (Active Server Pages), worden via een webserver uitgevoerd. Scriptfouten die optreden door scriptfouten op de server, genereren geen foutberichten in Internet Explorer maar kunnen er wel toe leiden dat een webpagina niet correct wordt weergegeven of niet goed werkt. De informatie over het oplossen van problemen in dit artikel heeft betrekking op fouten in scripts aan de kant van de client. Neem contact op met de beheerder van de webserver, als u vermoedt dat een probleem een script op de server beïnvloedt.
Over het algemeen kunnen verouderde printerstuurprogramma's problemen veroorzaken wanneer u vanuit Internet Explorer afdrukt. U kunt deze problemen mogelijk oplossen door het nieuwste stuurprogramma voor uw printer te installeren.

Volg voor het oplossen van dit probleem de stappen in Printerproblemen oplossen in Windows om de printer te controleren en het printerstuurprogramma bij te werken.
Belangrijk In sommige gevallen is er geen bijgewerkte versie van het stuurprogramma beschikbaar via Windows Update. Dan gaat u naar de website van de fabrikant om het nieuwste stuurprogramma voor uw printer te downloaden en te installeren.

Probeer tevens als dit probleem optreedt in Internet Explorer 9 de methoden in U krijgt een scriptfout en kunt niet afdrukken vanuit Internet Explorer 9.

Als u geen afdrukvoorbeeld van een webpagina kunt weergeven of geen webpagina kunt afdrukken in Internet Explorer, gaat u naar Het is niet mogelijk een webpagina in Internet Explorer af te drukken of een afdrukvoorbeeld van een webpagina weer te geven.
Scriptfoutmelding als u afdrukt vanuit Internet Explorer
Als u probeert een webpagina af te drukken in Internet Explorer, kan een scriptfout van de volgende strekking worden weergeven.
Er is een fout opgetreden in het script op deze pagina.
Regel: <Regelnummer>
Teken: <Tekennummer>
Fout: <Foutbericht>
Code: 0
URL: res/ieframe.dll/preview.js.
 

Verwijzingen


810395 Scriptfout in Internet Explorer 6