Procedure: Schijfbeheer gebruiken om dynamische schijven in Windows XP te configureren

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u met de module Schijfbeheer dynamische schijven configureert.


Dynamische schijven en volumes

Dynamische schijfopslag ondersteunt volume-gerelateerde schijven. U kunt de volgende volumetypen alleen op dynamische schijven maken:
 • Nieuwe eenvoudige volumes.
 • Volumes die meerdere schijven omvatten (spanned en striped volumes).
 • Volumes met fouttolerantie (mirrored [gespiegelde] volumes en RAID-5-volumes).
Volumes op dynamische schijven worden dynamische volumes genoemd. Dynamische schijven kunnen maximaal 2000 dynamische volumes per schijf ondersteunen (hoewel het aanbevolen aantal volumes per schijf 32 of minder bedraagt).


Alleen computers die gebruikmaken van Microsoft Windows 2000 en Microsoft Windows XP Professional bieden lokale toegang tot dynamische volumes (en tot de gegevens van die dynamische volumes). U kunt geen dynamische volumes maken op (of toegang krijgen tot dynamische volumes vanaf) een computer die gebruikmaakt van Windows XP Professional waarop een van de volgende besturingssystemen wordt uitgevoerd:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 en eerder
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Tweede editie en eerder
 • MS-DOS
U kunt dynamische schijven maken met de opdracht
Converteren naar dynamische schijf
in Schijfbeheer en een standaardschijf als dynamische schijf configureren.


Schijfbeheer gebruiken

U start Schijfbeheer als volgt:
 1. Meld u aan als beheerder of als lid van de groep Administrators.
 2. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 3. Klik op
  Prestaties en onderhoud
  , klik op Systeembeheer en klik op Computerbeheer. Klik in de consolestructuur op Schijfbeheer.


  OPMERKING: u kunt ook het volgende doen: klik op Start, wijs Uitvoeren aan, typ
  diskmgmt.msc
  en klik op OK.
In schijfbeheer worden de schijven en volumes van de computer zowel grafisch als in een lijst weergegeven. Standaard worden de schijven van de lokale computer weergegeven. Als u echter over de vereiste machtigingen beschikt, kunt u dit proces ook uitvoeren op een externe computer.


Om de weergave van de schijven en de volumes in de bovenste en onderste deelvensters aan te passen, klikt u op Beeld, wijst u Boven of Onder aan en klikt u op de gewenste weergave.


OPMERKING: het is raadzaam om eerst een volledige reservekopie te maken van de gegevens op de schijf voordat u wijzigingen aanbrengt in schijven, volumes of partities.


Een eenvoudig of spanned volume maken

Ga als volgt te werk om een eenvoudig of spanned volume te maken:
 1. Voer in Schijfbeheer een van de volgende stappen uit:
  • Om een eenvoudig volume te maken, klikt u met de rechtermuisknop op de dynamische schijf op een niet-toegewezen ruimte waarop u het eenvoudige volume wilt maken. Klik vervolgens op Nieuw volume.


   -of-
  • Als u een spanned volume wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op een van de dynamische schijven op een niet-toegewezen ruimte waarop u het spanned volume wilt maken. Klik vervolgens op Nieuw volume.
 2. In de wizard Nieuw volume klikt u op Volgende.
 3. Klik op het type volume dat u wilt maken (
  Eenvoudig volume
  of
  Spanned volume
  ) en klik op Volgende.
 4. Klik op de schijf (of schijven) waarop u het volume wilt maken door een van de volgende stappen uit te voeren:
  • Als u een eenvoudig volume maakt, controleert u of de schijven waarop u een eenvoudig volume wilt maken, worden weergegeven in de keuzelijst met
   geselecteerde dynamische schijven.


   -of-
  • Als u een spanned volume maakt, klikt u onder
   Alle beschikbare dynamische schijven
   op de gewenste schijven en klikt u op Toevoegen.


   Controleer of de schijven waarop u een spanned volume wilt maken, worden weergegeven in de keuzelijst met
   geselecteerde dynamische schijven.
 5. Geef in het vak Grootte de gewenste grootte voor het volume aan en klik vervolgens op Volgende.
 6. Wijs een stationsaanduiding of een pad aan en klik op Volgende.
 7. Geef de gewenste formatteringsopties aan door een van de volgende stappen uit te voeren:
  • Als u de partitie niet wilt formatteren klikt u op
   Formatteer deze partitie niet
   en klikt u op Volgende.


   -of-
  • Als u de partitie wilt formatteren, klikt u op
   Formatteer deze partitie met de volgende instellingen.
   Vervolgens voert u de onderstaande stappen uit in het dialoogvenster Formatteren en klikt u op Volgende:
   1. Geef een naam op voor het volume in het vak
    Volumenaam.


    OPMERKING: Deze stap is optioneel.
   2. Klik op het gewenste bestandssysteem in het vak
    Bestandssysteem.


    U kunt ook de aan de schijf toegewezen eenheidsgrootte wijzigen, aangeven of u een snelle formattering wilt uitvoeren of bestands- en mapcompressie inschakelen voor NTFS-geformatteerde volumes.
 8. Controleer of de opties die u hebt geselecteerd, juist zijn en klik op Voltooien.
Het volume wordt gemaakt en wordt weergegeven voor de gewenste schijf of schijven in Schijfbeheer.


Een eenvoudig of spanned volume uitbreiden

Als u de grootte van een eenvoudig of spanned volume wilt uitbreiden nadat u deze gemaakt hebt, kunt u niet-toegewezen vrije ruimte toevoegen aan dezelfde (of een andere) dynamische schijf.


Als u een eenvoudig of spanned volume wilt uitbreiden, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik in Schijfbeheer met de rechtermuisknop op het eenvoudig of spanned volume dat u wilt uitbreiden en klik op Volume uitbreiden.
 2. Klik op Volgende in de wizard Volume uitbreiden.
 3. Op de pagina Schijven selecteren gaat u als volgt te werk:
  • Selecteer de schijf (of schijven) waarop u het volume wilt uitbreiden en klik op Toevoegen.


   Controleer of de schijf of schijven waarop u het volume wilt uitbreiden, worden weergegeven in de lijst met
   geselecteerde dynamische schijven.


   -en-
  • Geef in het vak Grootte de hoeveelheid niet-toegewezen schijfruimte aan die u wilt toevoegen. Klik op Volgende.
 4. Controleer of de opties die u hebt geselecteerd, juist zijn en klik op Voltooien.
Het volume wordt uitgebreid en wordt weergegeven voor de gewenste schijf of schijven in Schijfbeheer.


OPMERKING:
 • Alleen NTFS-volumes of volumes die nog niet met een bestandssysteem zijn geformatteerd, kunnen worden uitgebreid.
 • Een volume kan alleen worden uitgebreid als er voldoende schijfruimte beschikbaar is.
 • Als u een upgrade van Windows 2000 naar Windows XP hebt uitgevoerd, kunt u eenvoudige en spanned volumes alleen uitbreiden als het volume op een dynamische schijf in Windows XP wordt gemaakt. Eenvoudige of spanned volumes die het resultaat zijn van een conversie in Windows 2000 van een basisschijf naar een dynamische schijf, kunnen niet worden uitgebreid.
 • U kunt het systeemvolume of het opstartvolume niet uitbreiden.

Een dynamisch volume formatteren

Als u een dynamisch volume wilt formatteren, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik in Schijfbeheer met de rechtermuisknop op het dynamische volume dat u (opnieuw) wilt formatteren en klik op Formatteren.
 2. In het dialoogvenster Formatteren gaat u als volgt te werk:
  • Geef een naam op voor het volume in het vak
   Volumelabel.
  • Klik op het gewenste bestandssysteem in het vak
   Bestandssysteem.


   U kunt desgewenst ook de aan de schijf toegewezen eenheidsgrootte wijzigen, aangeven of u een snelle formattering wilt uitvoeren of bestands- en mapcompressie inschakelen voor NTFS-volumes.
  Klik op OK.


 3. Klik op Klik op OK als u wordt gevraagd de formattering te bevestigen.
De formatteringsprocedure wordt nu gestart.


De eigenschappen van een dynamisch volume weergeven

Ga als volgt te werk om de eigenschappen van een dynamisch volume weer te geven:
 1. Klik in Schijfbeheer met de rechtermuisknop op het gewenste dynamische volume en klik op Eigenschappen.
 2. Klik op het juiste tabblad om de gewenste eigenschap weer te geven.

Een dynamisch volume verwijderen

Ga als volgt te werk om een dynamisch volume te verwijderen:
 1. Klik in Schijfbeheer met de rechtermuisknop op het dynamische volume dat u wilt verwijderen en klik op Volume verwijderen.
 2. Klik op Ja als u wordt gevraagd of u het volume wilt verwijderen.
BELANGRIJKE OPMERKING:
 • als u een volume verwijdert, worden alle gegevens op het volume samen met het volume zelf verwijderd.
 • U kunt niet het systeemvolume, opstartvolume of een ander volume verwijderen dat het actieve wisselbestand bevat.

Probleemoplossing

De module Schijfbeheer geeft statusbeschrijvingen zowel grafisch weer als in een lijst onder de kolom Status. Deze geven u informatie over de huidige status van de schijf of het volume. Deze statusbeschrijvingen helpen u bij het opsporen en oplossen van schijf- en volumeproblemen. Hieronder volgt een lijst met een aantal beschrijvingen van schijf- en volumestatussen:
 • On line

  Dit is de normale schijfstatus wanneer toegang tot de schijf mogelijk is en de schijf correct werkt.
 • In orde

  Dit is de normale volumestatus wanneer toegang tot het volume mogelijk is en het volume correct werkt.
 • On line (fouten)

  De schijf kan deze status weergeven als er I/O-fouten gevonden zijn.


  U kunt dit probleem oplossen door met de rechtermuisknop op de schijf te klikken en vervolgens te klikken op Schijf opnieuw activeren, waardoor de schijf terugkeert naar de status on line.
 • Off line of Ontbreekt

  De schijf kan bovengenoemde status weergegeven als deze niet toegankelijk is. Dit probleem kan optreden als de schijf beschadigd is of als deze tijdelijk niet beschikbaar is.


  U kunt dit probleem als volgt oplossen:
  1. Herstel eventuele problemen met betrekking tot de schijf, controller of verbinding.
  2. Controleer of de fysieke schijf is ingeschakeld en of deze correct is aangesloten op de computer.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de schijf en klik vervolgens op Schijf opnieuw activeren, waardoor de schijf terugkeert naar de status on line.
Voor een volledige lijst van de omschrijvingen van de schijf- en volumestatussen kunt u de Help bij Schijfbeheer raadplegen: open het menu Actie in Schijfbeheer of Computerbeheer en klik op Help.


Referenties


Als u meer informatie wilt over de wijze waarop u een mirrored (gespiegeld) volume kunt maken, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

307880 Procedure: Een mirrored (gespiegeld) volume maken in Windows XP


Als u meer informatie wilt over de wijze waarop u een RAID-5-volume kunt maken, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

309043 HOW TO: Use Windows XP to Create a RAID-5 Volume on a Remote Windows 2000 Computer


Als u meer informatie wilt over het werken met dynamische schijven, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

175761 Dynamic vs. Basic Storage in Windows 2000
222189 Beschrijving van schijfgroepen in Schijfbeheer van Windows
254105 Dynamic Disk Hardware Limitations


Als u meer informatie wilt over het gebruik van Schijfbeheer om stationsaanduidingen toe te wijzen, te verwijderen of te wijzigen, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

307844 Procedure: Toewijzingen van stationsletters wijzigen in Windows XP


Als u meer informatie wilt over de wijze waarop u een basisschijf converteert naar een dynamische schijf en hoe u een dynamische schijf terugzet naar een basisschijf, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

309044 HOW TO: Convert Basic and Dynamic Disks


Als u meer informatie wilt over het configureren van basisschijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

309000 Procedure: Standaardschijven configureren in Windows XP met behulp van Schijfbeheer
Eigenschappen

Artikel-id: 308424 - Laatst bijgewerkt: 8 apr. 2003 - Revisie: 1

Feedback