Problemen oplossen met geplande taken in Windows XP en Windows Server 2003

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen met geplande taken oplost in Windows XP en in Windows Server 2003. Als geplande taken niet worden uitgevoerd, kunt u verschillende methoden gebruiken om vast te stellen wat de oorzaak van het probleem is.

Opmerking Beheerders of gebruikers met beheerdersmachtigingen kunnen Taakplanner configureren om een melding te verzenden wanneer een geplande taak niet op het ingestelde tijdstip wordt uitgevoerd. Klik hiervoor op Bericht geven bij gemiste taken in het menu Geavanceerd.


De status van taken controleren

U kunt de status van geplande taken het beste regelmatig controleren, omdat het u soms kan ontgaan wanneer een geplande taak niet is uitgevoerd. In de detailweergave van het venster Geplande taak kunt u de volgende gegevens van elke taak bekijken:

 • Schema: het schema voor de taak.
 • Volgende keer uitvoeren : het tijdstip en de datum waarop de taak de volgende keer moet worden uitgevoerd.
 • Vorige keer uitgevoerd: het tijdstip en de datum waarop de taak de laatste keer is uitgevoerd.
 • Status: de huidige status van de taak.
 • Laatste resultaat: een code die het resultaat van de laatste uitvoering aangeeft.

De kolom Status bevat de volgende informatie:

 • Leeg: de taak wordt niet uitgevoerd of is met succes uitgevoerd.
 • Wordt uitgevoerd: de taak wordt momenteel uitgevoerd.
 • Gemist: een of meer pogingen om deze taak uit te voeren zijn mislukt.
 • Kan niet worden gestart: de meest recente poging om de taak te starten is mislukt.
In de kolom Laatste resultaat wordt een voltooiingscode weergegeven. De volledige verklaring van alle Windows-voltooiingscodes is beschikbaar bij MSDN, maar hier volgen de meest voorkomende codes voor geplande taken:

 • 0x0: de bewerking is voltooid.
 • 0x1: er is een onjuiste of een onbekende functie aangeroepen.
 • 0xa: de omgeving is onjuist.
Als de resultaatcode de indeling 'C0000XXX' heeft, is de taak niet voltooid (de 'C' geeft een foutconditie aan). De meest algemene 'C'-foutcode is '0xC000013A: De toepassing is afgesloten met behulp van CTRL+C'.

Controleer ook de volgende gegevens bij de eigenschappen van de taak:

 • Controleer of het selectievakje voor het uitvoeren van de taak is ingeschakeld.
 • Controleer of het pad naar het programma juist is. Controleer of er vereiste opdrachtregelopties voor het programma ontbreken.

Het logboek voor geplande taken controleren

Voor geplande taken wordt een logboekbestand bijgehouden (Schedlgu.txt) in de map c:\Windows. U kunt dit logboek openen met de opdracht Logboek weergeven in het menu Geavanceerd van het venster Geplande taken.

Het logboekbestand is 32 kilobytes (kB) groot. Wanneer de maximale grootte is bereikt, worden de gegevens aan het begin van het bestand automatisch overschreven door nieuwe gegevens.


De Taakplanner-service controleren

De Taakplanner-service moet zijn gestart en op de juiste manier zijn geconfigureerd om taken te kunnen uitvoeren. Als u geplande taken handmatig hebt gestopt in het venster Geplande taken, wordt de service gestopt en niet geïnitialiseerd wanneer u de computer opnieuw opstart. Als de service niet is geconfigureerd om aan te melden als de lokale systeemaccount, wordt de service mogelijk niet gestart.

Ga als volgt te werk om de instellingen voor de service te controleren:

 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeembeheer.
 2. Klik op Computerbeheer.
 3. Vouw Services en toepassingen uit en klik op Services.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de service Taakplanner en klik op Eigenschappen.
 5. Controleer op het tabblad Algemeen of het opstarttype is ingesteld op Automatisch en of de status van de service Gestart is. Als de service niet is gestart, klikt u op Starten.
 6. Controleer op het tabblad Aanmelden of de lokale systeemaccount is geselecteerd en of het selectievakje Service kan interactief met bureaublad worden uitgevoerd is ingeschakeld.
 7. Klik op OK en sluit Computerbeheer af.
Eigenschappen

Artikel-id: 308558 - Laatst bijgewerkt: 17 jul. 2008 - Revisie: 1

Feedback