Geplande taken wijzigen in Windows XP

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een geplande taak wijzigt in Windows XP. Nadat u een geplande taak hebt gemaakt in Windows XP, kunt u de instellingen van de taak wijzigen, de taak stoppen of onderbreken, of de taak verwijderen uit het schema.

Geplande taken openen om deze te wijzigen

Als u een geplande taak wilt wijzigen, klikt u op Start en op Alle programma's. Wijs Bureau-accessoires aan, wijs Systeemwerkset aan en klik op Geplande taken. Het venster Geplande taken wordt geopend, zodat u de instellingen kunt wijzigen.

Instellingen voor geplande taken wijzigen

Als u de instellingen voor een taak wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de taak die u wilt wijzigen, kiest u Eigenschappen en gebruikt u een of beide van de volgende methoden:
  • Als u het schema voor de taak wilt wijzigen, opent u het tabblad Schema.
  • Gebruik het tabblad Instellingen als u de instellingen voor de taak wilt aanpassen, zoals de maximale uitvoeringstijd, instellingen voor de niet-actieve computertijd en opties voor energiebeheer.
Nadat u de geplande taak hebt gewijzigd, wordt de uitvoering van de taak tijdelijk gestopt. Ga als volgt te werk om de taak verder uit te voeren:
  1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Geplande taken.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de geplande taak en klik op Naam wijzigen.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de taak waarvan de naam is gewijzigd en klik op Uitvoeren.

Geplande taken stoppen en onderbreken

Als u een belangrijke bewerking wilt gaan uitvoeren op de computer, zoals het installeren van software, het wijzigen van de systeemconfiguratie of een andere taak waarvoor het nodig is de computer opnieuw op te starten, is het beter als er geen geplande taak actief is terwijl u de bewerking uitvoert. Als er al een taak actief is en u niet wilt wachten tot deze is voltooid, kunt u de uitvoering van de taak stoppen. U kunt ook alle taken onderbreken, zodat u zeker weet dat er geen taken worden gestart terwijl u de belangrijke bewerking uitvoert.
  • Als u een actieve taak wilt stoppen, klikt u met de rechtermuisknop op de taak in het venster Geplande taken en kiest u Taak beëindigen. Het kan even duren voordat de uitvoering van de taak wordt gestopt. Als u de taak weer wilt starten, klikt u met de rechtermuisknop op de taak en kiest u Uitvoeren.
  • Als u de Taakplanner wilt onderbreken zodat er geen taken worden uitgevoerd, klikt u op Taakplanner onderbreken in het menu Geavanceerd. Als er weer taken mogen worden uitgevoerd, klikt u op Doorgaan met Taakplanner in het menu Geavanceerd.
Opmerking Als u op Onderbreken klikt, wordt de taak bij de volgende geplande starttijd uitgevoerd.


Geplande taken verwijderen

U kunt een taak permanent of tijdelijk verwijderen uit de Taakplanner.
  • Als u een taak verwijderen stoppen, klikt u met de rechtermuisknop op de taak in het venster Geplande taken en kiest u Verwijderen.
  • Als u een taak pas wilt uitvoeren op het moment dat u dat uitkomt, klikt u met de rechtermuisknop op de taak in het venster Geplande taken en kiest u Eigenschappen. Schakel op het tabblad Taken het selectievakje Ingeschakeld uit. Schakel het selectievakje in als de taak weer mag worden uitgevoerd door de Taakplanner.
Eigenschappen

Artikel-id: 308671 - Laatst bijgewerkt: 28 apr. 2008 - Revisie: 1

Feedback