Modern levenscyclusbeleid


Back to the Microsoft Lifecycle Policy home page

 

Het moderne levenscyclusbeleid dekt producten en services die continu worden onderhouden en ondersteund. Onder dit beleid blijft het product of de service ondersteuning ontvangen als aan de volgende criteria wordt voldaan:

  1. Klanten moeten up-to-date blijven wat betreft de onderhouds- en systeemvereisten die voor het product of de service zijn gepubliceerd.
  2. Klanten moeten een licentie bezitten voor het gebruik van het product of de service.
  3. Microsoft moet op dit moment ondersteuning voor het product of de service bieden.


Meldingen over wijzigingen

Wijzigingen voor deze producten en services kunnen vaker voorkomen, waardoor klanten goed moeten letten op aankomende wijzigingen in hun product of service.

Voor producten en services die onder het moderne levenscyclusbeleid vallen, bestaat het beleid van Microsoft eruit, tenzij anders vermeld, om klanten minimaal 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen als er actie moet worden ondernomen om te voorkomen dat het normale gebruik van het product of de service aanzienlijk wordt beperkt.

Bekijk deze roadmaps voor meer informatie over toekomstige functies en versies:

  1. O365: http://fasttrack.microsoft.com/roadmap (gebruik roadmap.office.com)
  2. Cloudplatform: https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/roadmap-public-preview
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com


Continuïteit en migratie

Als er geen opvolgend product of opvolgende service wordt aangeboden voor producten die onder het moderne levenscyclusbeleid vallen, geeft Microsoft minimaal 12 maanden voor beëindiging van de ondersteuning bericht, met uitzondering van gratis services of preview-versies.

Voor producten die onder bestaand levenscyclusbeleid vallen (zoals beleid voor bedrijven, ontwikkelaars en desktopbesturingssystemen) blijft Microsoft onderhoud en ondersteuning bieden gedurende de in het beleid vastgestelde tijd. Producten die al zijn uitgebracht met een bestaand levenscyclusbeleid worden nog steeds ondersteund in overeenstemming met de gepubliceerde einddatum voor ondersteuning.

Bekijk de veelgestelde vragen over het moderne beleid voor meer informatie.

The information on this page is subject to the Microsoft Policy Disclaimer and Change Notice. Return to this site periodically to review any such changes.