Een map coderen in Windows XP

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een map codeert met behulp van EFS (Encrypting File System).


Codering is de procedure waarbij gegevens worden omgezet in een indeling die niet door anderen kan worden gelezen. U kunt EFS in Windows XP gebruiken om uw gegevens automatisch te coderen wanneer deze op de vaste schijf worden opgeslagen.


De EFS-functie wordt niet geleverd bij Microsoft Windows XP Home Edition.


Een map coderen

OPMERKING: U kunt alleen bestanden en mappen coderen op een volume waarop het NTFS-bestandssysteem wordt gebruikt.

 1. Klik op Start, wijs Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Windows Verkenner.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste map en klik op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Algemeen en klik op Geavanceerd.
 4. Schakel onder Compressie- en coderingskenmerken het selectievakje Inhoud coderen om gegevens te beveiligen in en klik op OK.
 5. Klik op OK.
 6. In het dialoogvenster Wijzigingen van kenmerken bevestigen dat wordt weergegeven, voert u een van de volgende stappen uit:
  • Als u alleen de map wilt coderen, klikt u op Wijzigingen alleen op deze map toepassen en klikt u op OK.
  • Als u de bestaande mapinhoud samen met de map wilt coderen, klikt u op Wijzigingen op deze map en op alle submappen en bestanden toepassen en klikt u op OK.
De map is nu een gecodeerde map. Nieuwe bestanden die u in deze map maakt, worden automatisch gecodeerd. Dit voorkomt niet dat anderen de inhoud van de map kunnen weergeven. Hiermee wordt wel voorkomen dat anderen items in de gecodeerde map kunnen openen. Als een andere gebruiker bijvoorbeeld een Microsoft Word-document wil openen dat in de gecodeerde map is gemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

Word kan het document niet openen: Gebruikersnaam heeft geen toegangsrechten
(station:\bestandsnaam.doc)
Als een andere gebruiker een document uit de gecodeerde map naar een andere locatie op de vaste schijf probeert te kopiëren of te verplaatsen, wordt het volgende bericht weergegeven:

Fout bij kopiëren van bestand of map


Kan Bestandsnaam niet kopiëren: Toegang geweigerd.

Controleer of de schijf vol is of is beveiligd tegen schrijven.
Bovendien mag het bestand niet in gebruik zijn.

Probleemoplossing

 • U kunt geen bestanden of mappen coderen in een FAT-volume.

  U kunt dit probleem oplossen door de bestanden of mappen die u wilt coderen, op te slaan op NTFS-volumes.
 • U kunt gecodeerde bestanden of mappen niet opslaan op een externe server die niet 'vertrouwd voor overdracht' is.

  U kunt dit probleem oplossen als u de externe server instelt als vertrouwde server voor overdracht. Hiertoe gaat u als volgt te werk.

  OPMERKING: U moet hiervoor over beheerdersbevoegdheden beschikken.
  1. Meld u aan bij een domeincontroller.
  2. Start de module Active Directory: gebruikers en computers.
  3. Breid in de consolestructuur het domein uit. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste server en klik op Eigenschappen.
  4. Schakel op het tabblad Algemeen zo nodig het selectievakje Computer vertrouwen voor overdracht in. Klik op OK in het berichtvenster dat verschijnt.
  5. Klik nogmaals op OK en sluit de module Active Directory: gebruikers en computers af.
 • U hebt geen toegang tot gecodeerde bestanden op Macintosh-clients.
 • U kunt geen documenten openen die door andere gebruikers zijn opgeslagen in een gecodeerde map die u hebt gemaakt.

  Wanneer een andere gebruiker een document maakt in een gecodeerde map, wordt dat document gecodeerd en is het (standaard) alleen toegankelijk voor die gebruiker. Daarom kan een door u gecodeerde map in een later stadium bestanden bevatten die u niet kunt openen. Als u toegang tot deze bestanden wilt hebben, kunt u erom verzoeken dat uw gebruikersaccount wordt toegevoegd aan de lijst met gebruikers waarmee de gecodeerde bestanden worden gedeeld.Referenties

Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

223316 Aanbevelingen voor het coderen van een bestandssysteem
307877 Een bestand coderen in Windows XP
308991 Toegang tot een gecodeerd bestand delen
308993 Bestandscodering verwijderen in Windows XPEigenschappen

Artikel-id: 308989 - Laatst bijgewerkt: 14 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback