Procedure: Toegang tot een gecodeerd bestand delen

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u gedeelde toegang kunt krijgen tot een bestand dat is opgeslagen met het bestandssysteem EFS (Encrypting File System) in Microsoft Windows XP. Codering is de procedure waarbij gegevens worden omgezet in een indeling die niet door anderen kan worden gelezen. U kunt het bestandssysteem EFS van Windows XP gebruiken om uw gegevens automatisch te coderen wanneer deze op de vaste schijf worden opgeslagen.


Toegang tot gecodeerde bestanden delen

OPMERKING: u moet lid zijn van de groep Administrators of de gebruiker zijn die het bestand heeft gecodeerd om gebruikers te kunnen toevoegen. Als u niet gemachtigd bent om gebruikers aan een gecodeerd bestand toe te voegen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
EFSADU
Fout bij het toevoegen van nieuwe gebruiker(s). Foutcode 5.
U kunt de veiligheid van bestandscodering in stand houden terwijl u toch bepaalde gebruikers toegang geeft tot uw gecodeerde bestanden. Ga als volgt te werk om toegang tot gecodeerde bestanden toe te staan:
  1. Klik met de rechtermuisknop op het gecodeerde bestand en klik op Eigenschappen.
  2. Open zo nodig het tabblad Algemeen en klik op Geavanceerd.
  3. Klik op Details en klik op Toevoegen.
  4. Selecteer de gebruiker die u gedeelde toegang wilt geven tot het gecodeerde bestand en klik op OK.
  5. Klik drie maal op OK nadat u de gewenste gebruikers hebt toegevoegd.

Probleemoplossing

  • Gecodeerde bestanden zijn niet toegankelijk via Macintosh-clients.
  • U kunt geen documenten openen die door anderen zijn opgeslagen in een gecodeerde map die u zelf hebt gemaakt. Wanneer een andere gebruiker een document maakt in een gecodeerde map, wordt dat document gecodeerd en heeft (standaard) alleen de betreffende gebruiker toegang. Daarom kan een door u gecodeerde map in een later stadium bestanden bevatten die u niet kunt openen. Als u toegang tot deze bestanden wilt hebben, kunt u erom verzoeken dat uw gebruikersaccount wordt toegevoegd aan de lijst met gebruikers waarmee de gecodeerde bestanden worden gedeeld.

REFERENTIES


Voor meer informatie over het gebruik van bestandscodering in Windows XP, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

307877 Procedure: Bestanden coderen in Windows XP
308989 How To: Encrypt a Folder
308993 How To: Remove File Encryption
223316 Best Practices for Encrypting File System
Eigenschappen

Artikel-id: 308991 - Laatst bijgewerkt: 8 apr. 2003 - Revisie: 1

Feedback