Converteren naar standaard- en dynamische schijven in Windows XP Professional

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een standaardschijf kunt converteren naar een dynamische schijf en hoe u een dynamische schijf kunt terugzetten naar een standaardschijf met behulp van de module Schijfbeheer van Windows XP Professional.


Windows XP Professional ondersteunt twee typen schijfopslag: standaardopslag en dynamische opslag. Bij standaardschijfopslag wordt gebruikgemaakt van partitie-gerelateerde schijven. Een standaardschijf bevat standaardvolumes (primaire partities, uitgebreide partities en logische stations).


Bij dynamische schijfopslag wordt gebruikgemaakt van volume-gerelateerde schijven. Dit opslagtype omvat functies die niet worden geboden door standaardschijven, zoals mogelijkheden voor het maken van volumes die meerdere schijven omvatten (spanned en striped volumes).


Algemene opmerkingen

Houd bij het wijzigen van een standaardschijf in een dynamische schijf rekening met de volgende punten:

 • U moet beschikken over ten minste 1 MB vrije ruimte op een MBR-schijf (Master Boot Record) die u wilt converteren. Deze ruimte wordt automatisch gereserveerd als de partitie of het volume is gemaakt in Microsoft Windows 2000 of Windows XP Professional. Deze ruimte is echter mogelijk niet aanwezig op partities of volumes die zijn gemaakt in andere besturingssystemen.
 • Bij het converteren van de schijf naar een dynamische schijf worden de bestaande partities of logische stations op de standaardschijf geconverteerd naar eenvoudige volumes op de dynamische schijf.
 • Nadat u een conversie naar een dynamische schijf hebt uitgevoerd, kunnen de dynamische volumes niet meer worden geconverteerd naar partities. U moet dan eerst alle dynamische volumes op de schijf verwijderen en vervolgens de dynamische schijf weer converteren naar een standaardschijf. Als u uw gegevens wilt behouden, moet u eerst een back-up maken van de gegevens of deze naar een ander volume verplaatsen.
 • Nadat u een schijf naar een dynamische schijf hebt geconverteerd, is lokale toegang tot de dynamische schijf alleen mogelijk vanuit Windows XP Professional en Windows 2000.
 • Als de schijf meerdere installaties bevat van Windows XP Professional of Windows 2000, moet u de schijf niet converteren naar een dynamische schijf. Bij de conversie worden namelijk de partitievermeldingen voor alle partities op de schijf verwijderd, met uitzondering van de systeem- en opstartvolumes van het huidige besturingssysteem.
 • Dynamische schijven worden niet ondersteund op draagbare computers of computers met Microsoft Windows XP Home Edition.
Als u een dynamische schijf opnieuw wilt wijzigen in een standaardschijf, moet u eerst alle bestaande volumes verwijderen van de schijf, voordat u deze opnieuw naar een standaardschijf kunt converteren. Als u uw gegevens wilt behouden, moet u een back-up maken van de gegevens of deze naar een ander volume verplaatsen.


Een standaardschijf converteren naar een dynamische schijf

Als u een standaardschijf wilt converteren naar een dynamische schijf, gaat u als volgt te werk:
 1. Meld u aan als beheerder of als lid van de groep Administrators.
 2. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 3. Klik op Prestaties en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer.
 4. Klik in het linkerdeelvenster op Schijfbeheer.
 5. Klik in het deelvenster rechtsonder met de rechtermuisknop op de standaardschijf die u wilt converteren en klik op Converteren naar dynamische schijf.


  Opmerking U moet met de rechtermuisknop klikken in het grijze gebied met de titel van de schijf links in het detailvenster. Klik bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op Schijf 0.
 6. Schakel zo nodig het selectievakje in naast de schijf die u wilt converteren en klik op OK.
 7. Klik op Details als u de lijst met de volumes op de schijf wilt weergeven.
 8. Klik op Converteren.
 9. Klik op Ja om de conversie te bevestigen en klik op OK.

Een dynamische schijf converteren naar een standaardschijf

Ga als volgt te werk om een dynamische schijf terug te zetten naar een standaardschijf:

 1. Maak een back-up van de gegevens op alle volumes op de schijf die u wilt converteren naar een standaardschijf.
 2. Meld u aan als beheerder of als lid van de groep Administrators.
 3. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 4. Klik op Prestaties en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer.
 5. Klik in het linkerdeelvenster op Schijfbeheer.
 6. Klik met de rechtermuisknop op een volume op de dynamische schijf die u wilt wijzigen in een standaardschijf en klik op Volume verwijderen.
 7. Klik op Ja als wordt gevraagd of u het volume wilt verwijderen.
 8. Herhaal stap 4 en 5 voor elk volume op de dynamische schijf.
 9. Nadat u alle volumes hebt verwijderd op de dynamische schijf, klikt u met de rechtermuisknop op de dynamische schijf die u wilt terugzetten naar een standaardschijf en klikt u op Schijf converteren naar standaardschijf.


  Opmerking U moet met de rechtermuisknop klikken in het grijze gebied met de titel van de schijf links in het detailvenster. Klik bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op Schijf 1.


Referenties

Als u meer informatie wilt over het werken met dynamische schijven, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

175761 Verschillen tussen dynamische opslag en standaardopslag in Windows 2000 en Windows XP
222189 Beschrijving van schijfgroepen in Schijfbeheer van Windows
254105 Hardwarebeperkingen voor dynamische schijven
Als u meer informatie wilt over het gebruik van het opdrachtregelprogramma Diskpart voor het beheer van uw schijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

300415 Een beschrijving van het opdrachtregelprogramma Diskpart
Als u meer informatie wilt over het configureren van standaardschijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

309000 Schijfbeheer gebruiken om standaardschijven te configureren in Windows XP
Als u meer informatie wilt over het configureren van dynamische schijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

308424 Schijfbeheer gebruiken om dynamische schijven te configureren in Windows XP
Als u meer informatie wilt over het maken van een mirrored volume, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

307880 Een mirrored volume (gespiegeld volume) op een externe Windows 2000-computer in een Windows XP-computer maken
Als u meer informatie wilt over het maken van een RAID-5-volume, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

309043 Windows XP gebruiken om een RAID-5-volume te maken op een externe Windows 2000-computer
Eigenschappen

Artikel-id: 309044 - Laatst bijgewerkt: 1 dec. 2006 - Revisie: 1

Feedback