Zoekcriterium 'Een woord of uitdrukking in het bestand' werkt niet

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een reservekopie van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen

Wanneer u met het zoekcriterium Een woord of uitdrukking in het bestand zoekt naar bestanden met een specifieke tekst, worden de bestanden met de opgegeven tekst niet gevonden. Bestanden met bijvoorbeeld de extensie .LOG, .DLL, .JS, .ASP, .XML, .XSL, .HTA, .CSS, .WSH, .CPP, .C of .H en bestanden zonder extensie worden niet weergegeven in het venster met zoekresultaten, terwijl de bestanden de opgegeven tekst wel bevatten. Dit probleem treedt op als u de bestandsnaam opgeeft in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam.

Oorzaak

Het filteronderdeel voor het bestandstype van het bestand met de opgegeven tekst is niet geregistreerd of het filteronderdeel negeert de opgegeven tekst. Voordat een bestandstype wordt opgenomen in de zoekresultaten van het zoekcriterium Een woord of uitdrukking in het bestand, moet een geldig filteronderdeel voor het bestandstype zijn geregistreerd. Windows XP registreert alleen filteronderdelen voor bestandstypen die zijn gekoppeld aan de meest voorkomende documenttypen. De standaardfilteronderdelen in Windows XP zijn:

 • Mimefilt.dll: filter voor MIME-bestanden (Multipurpose Internet Mail Extension)
 • Nlhtml.dll: filter voor HTML 3.0-bestanden (of eerder)
 • Offfilt.dll: filter voor Microsoft Office-bestanden (Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint)
 • Query.dll: filter voor tekstbestanden (standaardfilter) en binaire bestanden (null-filter)
Filteronderdelen negeren bepaalde indelingen of inhoud van de tekst. Het HTML 3.0-filter (Nlhtml.dll) negeert bijvoorbeeld tekst in opmerkingen in een HTML-bestand (bijvoorbeeld in bestanden met de extensie .HTM of .ASP) omdat de tekst niet wordt weergegeven wanneer het bestand wordt geopend in een browser.


In Microsoft Windows 2000 en eerdere versies van Windows wordt in alle bestanden gezocht naar de inhoud die u opgeeft. Windows XP zoekt niet in alle bestanden om de zoekbewerking te versnellen en om te voorkomen dat irrelevante resultaten worden verkregen. Dit probleem treedt ook op als de Indexing-service tijdens de zoekbewerking is ingeschakeld.

Oplossing

Methode 1

U kunt het probleem voor de volgende bestandstypen oplossen door het meest recente service pack voor Windows XP te installeren of de 'Windows XP Application Compatibility Update (25 oktober 2001)' op te halen van de website Windows Update.

.386
.aifc
.aiff
.asm
.asx
.au
.AudioCD
.bkf
.bmp
.c
.cda
.cpl
.cpp
.css
.cur
.cxx
.def
.DeskLink
.dib
.drv
.dvd
.emf
.fnd
.folder
.gz
.h
.hpp
.hta
.htt
.hxx
.idl
.inc
.ivf
.jfif
.jpe
.jpeg
.js
.latex
.log
.m1v
.m3u
.MAPIMail
.mid
.midi
.mp2
.mp2v
.mpa
.mpe
.mpeg
.mpg
.mpv2
.mydocs
.pl
.rle
.rmi
.png
.rc
.rtf
.sit
.snd
.tgz
.url
.vxd
.wax
.wm
.wma
.wmp
.wmv
.wmx
.wmz
.wsz
.wvx
.xbm
.xml
.xsl
.ZFSendToTarget
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over deze update:

309447 Met zoeken in inhoud worden niet alle bestandstypen voor de opgegeven reeks doorzocht
Als u meer informatie wilt over het ophalen van het meest recente service pack voor Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen
Wanneer u dit probleem wilt oplossen voor andere bestandstypen, installeert u een programma dat een filter registreert voor het type bestand waarin u wilt zoeken. Als er geen filterprogramma voorhanden is, kunt u het filter voor onbewerkte tekst gebruiken. Daarvoor voegt u een PersistentHandler-sleutel toe onder de sleutel voor het bestandstype in HKEY_CLASSES_ROOT en stelt u hiervoor de volgende standaard tekenreekswaarde in:

{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
Als u het tekstfilter bijvoorbeeld wilt gebruiken voor bestanden met de extensie .ZZZ, moet hiervoor de volgende sleutel in het register worden gemaakt:

HKEY_CLASSES_ROOT\.zzz\PersistentHandler\(Default) = {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Nadat u deze waarde hebt toegevoegd aan het register, moet u zich afmelden en weer aanmelden om de wijziging door te voeren.

Opmerkingen
 • Het filter voor onbewerkte tekst werkt mogelijk niet voor alle bestandstypen. Neem contact op met de leverancier van het bestandstype voor informatie over de beschikbaarheid van een filter voor het bestandstype wanneer het toevoegen van het tekstfilter niet werkt.
 • Het HTML 3.0-filter (Nlhtml.dll) negeert tekst in opmerkingen in een HTML-bestand (bijvoorbeeld in bestanden met de extensie .HTM of .ASP). Als u wilt zoeken naar tekst in opmerkingen in HTML-bestanden gebruikt u het filter voor onbewerkte tekst of volgt u de instructies van methode 2.

Methode 2

Als u in Windows XP wilt zoeken in alle bestanden, ongeacht het bestandstype, haalt u het laatste service pack voor Windows XP op en schakelt u de optie Indexbestanden met onbekende extensies in.


Als u deze methode gebruikt, zoekt Windows XP in alle bestandstypen die u opgeeft. Dit kan van invloed zijn op de snelheid van de zoekbewerking. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik op Start en klik op Zoeken (of wijs Zoeken aan en klik op Bestanden en mappen).
 2. Klik op Uw voorkeuren aanpassen en op Met Indexing-service (voor snellere lokale zoekopdrachten).
 3. Klik op Instellingen voor Indexing-service wijzigen (geavanceerd). U hoeft de Indexing-service niet in te schakelen.
 4. Klik op de werkbalk op De consolestructuur weergeven of verbergen.
 5. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op Indexing-service op lokale computer en klik op Eigenschappen.
 6. Schakel op het tabblad Genereren het selectievakje Indexbestanden met onbekende extensies in en klik op OK.
 7. Sluit de Indexing-serviceconsole.
Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
Netwerkbeheerders kunnen deze instelling configureren door het register te wijzigen. Daarvoor moet de DWORD-waarde FilterFilesWithUnknownExtensions in de volgende registersleutel worden ingesteld op 1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
Als u meer informatie wilt over het ophalen van het meest recente service pack voor Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Meer informatie

Filteronderdelen maken deel uit van de Indexing-service, een basisservice in Windows XP waarmee inhoud uit bestanden wordt opgehaald en een catalogus met index wordt gemaakt waarin efficiënt en snel kan worden gezocht. De Indexing-service haalt de inhoud op door te filteren met behulp van specifieke filteronderdelen voor de verschillende bestandsindelingen. Een filteronderdeel implementeert de IFilter-interface, waarmee een bestand kan worden gelezen om tekst en eigenschappen op te halen. De Indexing-service voegt de opgehaalde informatie dan samen in catalogi met indexen ten behoeve van efficiënte zoekbewerkingen. Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de IFilter-interface:

Eigenschappen

Artikel-id: 309173 - Laatst bijgewerkt: 15 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback