HAL-opties na installatie van Windows XP of Windows Server 2003

Samenvatting

Dit artikel bevat een beschrijving van de HAL-opties (Hardware Abstraction Layer) die worden vermeld in Apparaatbeheer en de opties die beschikbaar zijn na het uitvoeren van Microsoft Windows XP Setup of Microsoft Windows Server 2003 Setup.

Meer informatie

Apparaatbeheer in Windows XP en Windows Server 2003 bevat beperkte keuzes voor het wijzigen van uw HAL-type wanneer u klikt op Stuurprogramma bijwerken. In Apparaatbeheer van Microsoft Windows 2000 kunt u elk gewenste HAL-type selecteren. Als u een onjuist HAL-type selecteert, wordt Windows 2000 mogelijk niet gestart of ondervindt u andere problemen. Hoewel de keuze nu beperkt is, is het raadzaam om het HAL-type uitsluitend te wijzigen als u zeker weet dat het geselecteerde type HAL werkt op uw systeem. Van de opties die hier worden beschreven, is bekend dat ze compatibel zijn met de meeste systemen. Op enkele systemen kunnen echter problemen optreden.

Wanneer u de volgende HAL-typen installeert op een Windows XP- of Windows Server 2003-computer, worden de volgende HAL-opties weergegeven in Apparaatbeheer:

'Standaard-pc', Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)

 • Standaard-pc

'MPS Uniprocessor-pc', Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)

 • Standaard-pc
 • MPS Uniprocessor
 • MPS Multiprocessor

'MPS Multiprocessor-pc', Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)

 • Standaard-pc
 • MPS Multiprocessor

'ACPI-pc (Advanced Configuration and Power Interface)', ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)

 • Standaard-pc
 • Advanced Configuration en Power Interface (ACPI) PC

'ACPI Uniprocessor-pc', ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)

 • Standaard-pc
 • Advanced Configuration en Power Interface (ACPI) PC
 • ACPI Uniprocessor
 • ACPI Multiprocessor

'ACPI Multiprocessor-pc', ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)

 • Standaard-pc
 • Advanced Configuration en Power Interface (ACPI) PC
 • ACPI Multiprocessor
 • MPS Multiprocessor

Opmerkingen

 1. Een algemeen symptoom bij het implementeren van een onjuiste installatiekopie op een computer is dat de Sysprep-installatiekopie niet meer reageert wanneer opnieuw wordt opgestart, of dat het volgende foutbericht wordt weergegeven:
  Stop 0x0000007b
 2. Als een onjuist HAL-type wordt geforceerd tijdens Setup of door gebruik van een Sysprep-installatiekopie (System Preparation Image), ziet u de juiste lijst HAL-typen alleen als u een nieuwe installatie uitvoert van Windows XP of Windows Server 2003. U kunt geen ander HAL-type selecteren dan een type dat in Apparaatbeheer wordt vermeld.
 3. Apparaatbeheer staat geen wijziging van een Non-ACPI HAL naar een ACPI HAL toe. Voor dit soort wijziging moet u een nieuwe installatie uitvoeren van Windows XP of Windows Server 2003. Het is raadzaam om alleen voor probleemoplossing over te gaan van ACPI HAL op een Non-ACPI HAL.
 4. In Windows XP en latere versies herkennen de ACPI Uniprocessor HAL en de MPS Uniprocessor HAL het bestaan van meer dan één processor en rapporteren de MP-id. Plug en Play neemt waar dat de lijst met hardware-id's van de devnode op de computer is gewijzigd en laat de devnode opnieuw het detectieproces voor nieuw gevonden hardware doorlopen. Wanneer u dus een tweede processor toevoegt, worden de MP-bestanden (HAL en kernels) automatisch geïnstalleerd en hoeft u het stuurprogramma niet handmatig bij te werken in Apparaatbeheer.
 5. Microsoft biedt geen ondersteuning voor het uitvoeren van een ander HAL-type dan het HAL-type dat Windows Setup doorgaans op de computer zou installeren. Het uitvoeren van een PIC HAL op een APIC-computer bijvoorbeeld, wordt niet ondersteund. Hoewel deze configuratie lijkt te werken, wordt deze niet door Microsoft getest en ondervindt u mogelijk prestatieproblemen en onderbrekingen. Microsoft biedt evenmin ondersteuning voor het uitwisselen van bestanden die door het HAL-type worden gebruikt om handmatig HAL-typen te wijzigen.
 6. U wordt aangeraden om HAL-typen uitsluitend te verwisselen voor probleemoplossing of om een hardwareprobleem te omzeilen.
 7. Wanneer u een Sysprep-installatiekopie maakt, moet deze installatiekopie het juiste HAL-type voor de doelcomputer bevatten. De volgende lijst bevat een overzicht van de computers waarop u een bepaalde Sysprep-installatiekopie kunt implementeren op basis van het HAL-type in de broncomputer:
  • U kunt een Sysprep-installatiekopie die is gemaakt op een computer die gebruikmaakt van een Standaard-pc, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll), implementeren op een computer die de volgende HAL-typen gebruikt:
   • Standaard-pc, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)
  • U kunt een Sysprep-installatiekopie die is gemaakt op een computer die gebruikmaakt van een ACPI-pc (Advanced Configuration and Power Interface), ACPI PIC HAL (Halacpi.dll), implementeren op een computer die de volgende HAL-typen gebruikt:
   • ACPI-pc (Advanced Configuration and Power Interface), ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)
  • U kunt een Sysprep-installatiekopie die is gemaakt op een computer die gebruikmaakt van een MPS Uniprocessor-pc, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll), implementeren op een computer die de volgende HAL-typen gebruikt:
   • MPS Uniprocessor-pc, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
   • MPS Multiprocessor-pc, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
  • U kunt een Sysprep-installatiekopie die is gemaakt op een computer die gebruikmaakt van een MPS Multiprocessor-pc, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll), implementeren op een computer die de volgende HAL-typen gebruikt:
   • MPS Multiprocessor-pc, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
   • MPS Uniprocessor-pc, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
  • U kunt een Sysprep-installatiekopie die is gemaakt op een computer die gebruikmaakt van een ACPI Uniprocessor-pc, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll), implementeren op een computer die de volgende HAL-typen gebruikt:
   • ACPI Uniprocessor-pc, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
   • ACPI Multiprocessor-pc, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
  • U kunt een Sysprep-installatiekopie die is gemaakt op een computer die gebruikmaakt van een ACPI Multiprocessor-pc, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll), implementeren op een computer die de volgende HAL-typen gebruikt:
   • ACPI Multiprocessor-pc, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
   • ACPI Uniprocessor-pc, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
Opmerking Momenteel wordt in de opties van Apparaatbeheer geen APIC-versie van de HAL vermeld wanneer u de HAL wijzigt op een APIC-systeem. Hoewel de geïnstalleerde PIC HAL mogelijk wel werkt, kunt u de gewenste APIC-versie selecteren nadat u een hotfix hebt geïnstalleerd voor computers waarop Windows Server 2003 met Service Pack 1 wordt uitgevoerd.

Als u meer informatie wilt over de hotfix voor Windows Server 2003 Service Pack 1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

923425 U hebt niet de mogelijkheid om een downgrade uit te voeren naar een HAL (Hardware Abstraction Layer) die bedoeld is voor het gebruik van een geavanceerde PIC (programmeerbare interruptcontroller) met enkele processor wanneer u het computertype wilt wijzigen in Apparaatbeheer in Windows Server 2003
299340 Een HAL (Hardware Abstraction Layer) forceren tijdens een upgrade of installatie van Windows XP
Klik voor meer informatie over het opnieuw installeren van Windows XP op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

315341 Een in-place upgrade (herinstallatie) van Windows XP uitvoeren
Eigenschappen

Artikel-id: 309283 - Laatst bijgewerkt: 21 mrt. 2008 - Revisie: 1

Feedback