Procedure: Back-up gebruiken om bestanden en mappen op de computer terug te zetten

Inleiding

Dit artikel bevat stapsgewijze instructies voor het gebruik van het programma Back-up van Microsoft Windows XP om bestanden en mappen op de computer terug te zetten. Het hulpprogramma Back-up van Windows XP helpt uw gegevens te beschermen als de vaste schijf defect raakt of als er per ongeluk bestanden worden gewist. Met Back-up kunt u een kopie maken van alle gegevens op de vaste schijf en deze kopie vervolgens archiveren op een ander opslagapparaat, zoals een vaste schijf of een tape.

Als de oorspronkelijke gegevens op de vaste schijf per ongeluk zijn gewist of overschreven, of niet toegankelijk zijn vanwege een defecte vaste schijf, kunt u deze gegevens terugzetten vanaf de schijf of gearchiveerde kopie met de wizard Back-up of de wizard Automatisch systeemherstel.


Terug naar begin

Meer informatie

Bestanden en mappen terugzetten

Opmerking U moet op de computer de toegangsrechten hebben van beheerder of back-upoperator om bestanden en mappen te kunnen terugzetten. Back-upoperators en beheerders kunnen een back-up maken van gecodeerde bestanden en mappen en deze terugzetten zonder de bestanden of mappen te decoderen.Ga als volgt te werk om bestanden en mappen terug te zetten:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Back-up. De wizard Back-up wordt gestart.
 2. Klik op Geavanceerde modus.
 3. Klik op het tabblad Media terugzetten en beheren.
 4. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Als u de gegevens vanuit een back-upbestand wilt terugzetten, breidt u eerst Bestand en vervolgens het gewenste back-upbestand uit. Breid bijvoorbeeld Backup.bkf gemaakt op 1-1-02 om 13:15 uit. De datum en het tijdstip van de back-up worden door Back-up standaard aan de bestandsnaam toegevoegd.
  • Als u gegevens wilt terugzetten vanaf een tapeback-up, breidt u het gewenste tapeapparaat uit en breidt u vervolgens de gewenste mediumnaam uit. Breid bijvoorbeeld Travan en vervolgens Medium gemaakt op 1-1-02 13:15 uit.
 5. Schakel de selectievakjes in voor de mappen die u wilt terugzetten. Als u specifieker wilt selecteren, dubbelklikt u op de gewenste map en schakelt u de selectievakjes in voor de bestanden of mappen die u wilt terugzetten.
 6. Als u het volledige besturingssysteem wilt terugzetten, schakelt u het selectievakje Systeemstatus in.

  Opmerking Als u het besturingssysteem en uw gegevensbestanden wilt terugzetten, moet u de systeemstatusgegevens terugzetten. De systeemstatusgegevens omvatten onderdelen zoals het register, de registratiedatabase voor de COM+-klasse, bestanden van Windows Bestandsbeveiliging en opstartbestanden.

  Belangrijk Controleer of uw huidige Windows-installatie hetzelfde service pack heeft als de back-up van uw besturingssysteem voordat u een volledige back-up terugzet. Als u bijvoorbeeld een volledige back-up terugzet waarbij Service Pack 1 (SP1) is inbegrepen, controleert u of SP1 is geïnstalleerd voor uw huidige Windows-installatie.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

  328035 Stop-fout bij het terugzetten van de back-up van Windows XP SP1-bestanden
 7. Gebruik in het vak Bestanden terugzetten naar een van de volgende methoden:
  • Klik op Oorspronkelijke locatie als u de bestanden wilt terugzetten op de locatie waar u een back-up van de bestanden hebt gemaakt. U kunt deze selectie gebruiken wanneer u de gehele computer herstelt.
  • Klik op Andere locatie als u een of meer bestanden wilt terugzetten op een andere locatie op de vaste schijf. Typ de gewenste locatie in het vak Andere locatie. U kunt deze selectie gebruiken om te voorkomen dat bij het terugzetten bestaande bestanden op de computer worden overschreven.
  • Klik op Enkele map als u een of meer bestanden wilt terugzetten in één map op de vaste schijf. Typ de gewenste locatie in het vak Andere locatie. U kunt deze selectie gebruiken om de teruggezette bestanden of mappen te scheiden van de overige bestanden op de vaste schijf.
 8. Klik op Opties in het menu Extra.
 9. Klik op de methode waarvan Back-up gebruik moet maken bij het terugzetten van een bestand dat zich al op de computer bevindt. Klik vervolgens op OK. Deze selectie wordt gebruikt om te bepalen of een bestaand bestand alleen wordt overschreven wanneer een bestand wordt teruggezet in een map die het bestaande bestand bevat.

  Opmerking Als u het besturingssysteem terugzet, klikt u op Het bestand op de computer altijd vervangen.
 10. Klik op Terugzetten starten.
 11. Als u de systeemstatusgegevens wilt terugzetten met de geselecteerde back-up, klikt u op OK wanneer het volgende bericht wordt weergegeven:
  Waarschuwing

  Bij het terugzetten van de systeemstatus wordt de huidige systeemstatus altijd overschreven, tenzij u de status terugzet naar een andere locatie.
 12. In het dialoogvenster Terugzetten bevestigen klikt u op OK. Het dialoogvenster Voortgang van terugzetten wordt weergegeven en het terugzetten wordt gestart.
 13. Wanneer het terugzetten is voltooid, klikt u op Sluiten. Als wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op Ja.
Als u een video wilt bekijken waarin wordt uitgelegd hoe u een back-up van bestanden en mappen kunt maken, klikt u op de knop Afspelen (
) in het venster van Windows Media Player hieronder:Opmerking U kunt deze video alleen bekijken als Windows Media Player 7.0 of hoger op uw computer is geïnstalleerd. Als u de meest recente versie van Windows Media Player wilt downloaden, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Terug naar begin

Referenties

Als u meer informatie wilt over het gebruik van Back-up om een back-up te maken van bestanden en mappen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

308422 Procedure: Back-up gebruiken voor bestanden en mappen op een computer met Windows XP
Microsoft Back-up wordt niet automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie van Microsoft Windows XP Home Edition.

Als u meer informatie wilt over het installeren van Microsoft Back-up vanaf de cd-rom van Windows XP Home Edition, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

302894 Procedure: Back-up installeren vanaf de cd in Windows XP Home Edition
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 309340 - Laatst bijgewerkt: 2 aug. 2006 - Revisie: 1

Feedback