U wordt gevraagd om Internet Explorer op te geven wanneer u op een koppeling in Outlook 2010 of Outlook 2007 klikt

Van toepassing: Microsoft Outlook 2010Microsoft Office Outlook 2007

Symptomen


Wanneer u in Microsoft Outlook 2010 of Office Outlook 2007 op een hyperlink naar een webpagina klikt, wordt u gevraagd om de toepassing op te geven waarmee u de pagina wilt openen, zoals weergegeven in de volgende schermafbeelding.
In Microsoft Outlook 2010 or Office Outlook 2007, when you click a hyperlink to a webpage, you're prompted to specify the application to open the page, as in the following screen shot.U wordt gevraagd om dit op te geven hoewel u Internet Explorer als uw standaardbrowser hebt ingesteld.

Oorzaak


Dit probleem doet zich voor als uw computer de volgende configuratie heeft:
 • Windows 10 wordt uitgevoerd
 • Internet Explorer 11 is ingesteld als de standaardbrowser
 • Outlook 2010 of Outlook 2007 wordt uitgevoerd

In dit scenario is dit gedrag inherent aan het ontwerp van het product. In Windows 7 bestaat de volgende registersleutel standaard en stelt deze de standaardbrowser in. Deze registerinstelling zorgt er namelijk voor dat de standaardbrowser wordt geopend wanneer u op een hyperlink in Outlook 2010 of Outlook 2007 klikt:

HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\opennew

In Windows 10 bestaat deze registersleutel echter niet meer standaard. Hierdoor ondervindt u het probleem dat wordt beschreven in de sectie 'Symptomen'.

Oplossing


Om dit probleem op te lossen, volgt u deze stappen om de volgende registersleutels en -gegevens toe te voegen:

 1. Sluit Outlook af.
 2. Start de Register-editor. Hiervoor drukt u op de Windows-toets+R om het venster Uitvoeren te openen, typt u regedit in het vak Openen en drukt u op OK.
 3. Zoek in de Register-editor naar de volgende subsleutel en klik hierop:

  HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\opennew\command
 4. Als de registersleutels opennew en command niet bestaan, volgt u deze stappen om ze toe te voegen:

  • Klik op de volgende subsleutel:

   HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell
  • Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.
  • Typ opennew en druk op Enter.
  • Klik op de registersleutel opennew.
  • Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.
  • Typ command en druk op Enter.
 5. Zoek onder command naar de volgende waarde en dubbelklik hierop:

  (Default)
 6. Voer in het vak Waardegegevens de volgende tekst in:
  • Voer het volgende in om de pagina met hyperlink op een nieuw tabblad te openen:

   rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler %1
  • Voer het volgende in om de pagina met hyperlink in een nieuw venster te openen:

   "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" %1

   Opmerking Het pad voor Iexplore.exe kan verschillen op uw computer. Zoek naar Iexplore.exe op uw computer en wijzig zo nodig het pad.
  Opmerking U kunt dit probleem ook tijdelijk oplossen door de volgende waarde in te stellen, hoewel u dan een opdrachtpromptvenster zult zien voordat de URL in uw standaardbrowser wordt geopend: 

  cmd /c start "Browser" "%1"

 7. Klik op OK.
 8. Sluit de Register-editor af.