Problemen met apparaatconflicten oplossen met behulp van Apparaatbeheer

Samenvatting

In dit artikel worden de procedures beschreven voor het oplossen van hardwareconfiguratieproblemen met behulp van Apparaatbeheer. U kunt Apparaatbeheer gebruiken om apparaten die softwarematig worden geconfigureerd, te controleren en aan te passen. Als het apparaat jumperpinnen en instelschakelaars heeft, moet u het apparaat handmatig configureren.

Meer informatie

Apparaatbeheer starten:

 1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 2. Klik op Prestaties en onderhoud en op Systeem.
 3. Open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.

Probleemoplossingen

 • Als er een probleem met een apparaat is, wordt dit vermeld in de apparaatstructuur. Bovendien wordt bij het apparaat dat problemen veroorzaakt, een symbool weergegeven waarmee het type probleem wordt aangeduid:


  • Een zwart uitroepteken op een geel veld geeft aan dat er een probleem is met het apparaat. Een apparaat dat problemen veroorzaakt, kan wel gewoon functioneren.
  • Er wordt een probleemcode voor het apparaat weergegeven waarmee het probleem wordt uitgelegd.
  • Een rode 'x' geeft aan dat het apparaat is uitgeschakeld. Een uitgeschakeld apparaat is een apparaat dat fysiek in de computer aanwezig is en bronnen verbruikt, maar waarvoor geen protected-modus stuurprogramma is geladen.
  • Een blauwe 'i' op een wit veld voor een apparaatbron in de computereigenschappen geeft aan dat de functie Automatische instellingen gebruiken niet is ingeschakeld voor het apparaat en dat de bron handmatig werd geselecteerd. Dit geeft geen probleem aan, noch duidt het erop dat het apparaat is uitgeschakeld.
  • Een groen vraagteken '?' in Apparaatbeheer betekent dat een compatibel stuurprogramma voor het apparaat is geïnstalleerd en duidt erop dat mogelijk niet alle functies beschikbaar zijn. Dit geldt alleen voor Windows Millennium Edition (ME).
  OPMERKING: sommige geluidskaarten en videoadapters rapporteren niet alle bronnen die ze gebruiken. Dit kan de reden zijn dat Apparaatbeheer slechts één conflicterend apparaat weergeeft, of dat geen conflicten worden weergegeven. U kunt dit controleren door de geluidskaart uit te schakelen of door het standaard VGA-videostuurprogramma te gebruiken om te testen of het probleem hierdoor wordt opgelost. Dit is een bekend probleem met S3-videoadapters en 16-bits Sound Blaster-geluidskaarten of geluidskaarten die Sound Blaster-emulatie gebruiken voor compatibiliteit met Sound Blaster.
 • Wanneer u dubbelklikt op een apparaat in Apparaatbeheer, wordt een eigenschappenvenster weergegeven. Dit eigenschappenvenster bevat een tabblad Algemeen.


  OPMERKING: sommige apparaten hebben naast het tabblad Algemeen nog andere tabbladen. Niet alle eigenschappenvensters hebben dezelfde tabbladen. Sommige apparaten hebben een tabblad Bronnen, een tabblad Stuurprogramma, een tabblad Instellingen of een combinatie van deze tabbladen.


  Boven in het eigenschappenvenster wordt een beschrijving van het apparaat gegeven. Wanneer u het tabblad Bronnen opent, worden in de vervolgkeuzelijst midden in het tabblad de brontypen weergegeven die voor het geselecteerde apparaat beschikbaar zijn.


  De lijst onder in het venster bevat de Lijst met conflicterende apparaten. In deze lijst worden conflicten weergegeven met een foutcode.
 • Let op het selectievakje Automatische instellingen gebruiken. Als Windows het apparaat naar behoren waarneemt, is dit selectievakje ingeschakeld en werkt het apparaat correct. Als de broninstellingen echter gebaseerd zijn op Basisconfiguratie <x> (waarbij <x> een getal van 0 tot 9 is), is het wellicht nodig om de configuratie te wijzigen door een andere basisconfiguratie in de lijst te selecteren. Wanneer de gewenste configuratie voor het apparaat niet als een basisconfiguratie wordt weergegeven, kunt u op de knop Instelling
  wijzigen
  klikken om de bronwaarden handmatig in te stellen.


  U kunt bijvoorbeeld de instelling Invoer/uitvoerbereik wijzigen:
  1. Schakel het selectievakje Automatische instellingen gebruiken uit.
  2. Klik op Instelling wijzigen.
  3. Klik op het juiste I/O-bereik voor het apparaat.
OPMERKING: u kunt een apparaat uitschakelen in Apparaatbeheer door met de rechtermuisknop op het apparaat te klikken en Uitschakelen te selecteren.


Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, neemt u contact op met de fabrikant van de computer of het moederbord voor informatie over het verkrijgen en installeren van een BIOS-update voor uw computer.

Meer ondersteuning

Voor meer informatie over de foutcodes die door Apparaatbeheer worden gegenereerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

310123 Foutcodes die door Apparaatbeheer worden gegenereerd
Als u meer informatie wilt over het oplossen van bronconflicten via Apparaatbeheer in Windows XP, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

283658 How to Manage Devices in Windows XP
244601 How to Troubleshoot Unknown Devices Listed in Device Manager
Als het probleem niet werd opgelost met de in dit artikel beschreven stappen, kunt u voor meer ondersteuning en probleemoplossingen de volgende Microsoft-website raadplegen:

Eigenschappen

Artikel-id: 310126 - Laatst bijgewerkt: 30 nov. 2007 - Revisie: 1

Feedback