Items toevoegen aan het menu 'Verzenden naar' in Windows XP

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de opdracht Verzenden naar kunt gebruiken om de inhoud van de map SendTo te wijzigen.

Meer informatie

Met behulp van de opdracht Verzenden naar kunt u snel een bestand naar een andere locatie verzenden. Dit kan bijvoorbeeld een diskette, het bureaublad, een ander e-mailadres of de map Mijn documenten zijn. De map SendTo bevat snelkoppelingen naar de bestemmingen die worden weergegeven in het menu Verzenden naar. Iedere gebruiker op de computer heeft een map SendTo en kan de inhoud van die map wijzigen.


Wanneer u nieuwe bestemmingen toevoegt aan de map SendTo, worden deze weergegeven in het menu Verzenden naar als u met de rechtermuisknop op een bestand klikt en Verzenden naar aanwijst.

De opdracht Verzenden naar gebruiken

Klik in Windows Verkenner of Deze computer met de rechtermuisknop op een bestand en wijs Verzenden naar aan. Klik op de gewenste bestemming voor het bestand in het snelmenu. Het bestand wordt verzonden naar of geactiveerd door de bestemming die u selecteert.


Het menu Verzenden naar kan de volgende bestemmingen bevatten:
 • Schijfstations (lokaal of netwerk)
 • Faxprinters
 • Printers
 • Windows-programma's
 • Gecomprimeerde mappen
 • Het bureaublad
 • E-mailontvangers
 • De map Mijn documenten

Een bestemming toevoegen aan het menu Verzenden naar

Het menu Verzenden naar in Windows XP bevat standaard de volgende opdrachten (bestemmingen):
 • Gecomprimeerde map
 • Bureaublad (snelkoppeling maken)
 • E-mailontvanger
 • Mijn documenten
 • 3,5-inch diskettestation (A:)
 • Cd-rom-station
Als u een bestemming aan het menu Verzenden naar wilt toevoegen, moet u een snelkoppeling toevoegen aan de map SendTo. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ in het vak Openen het volgende:
  sendto
  en klik op OK.
 3. U kunt op een van de volgende manieren een bestemming toevoegen:
  • Verplaats het gewenste item door slepen en neerzetten naar de map SendTo. Hiertoe klikt u met de rechtermuisknop en klikt u op Hier snelkoppelingen maken.
   -of-
  • Wijs Nieuw aan in het menu Bestand en klik op Snelkoppeling.


   Volg de instructies van de wizard Snelkoppeling maken.
  Er wordt een nieuwe snelkoppeling toegevoegd aan de map SendTo. De snelkoppeling wordt weergegeven in het menu Verzenden naar.
OPMERKING: u kunt ook de volgende methode gebruiken om de map SendTo te openen:
 1. Klik op Start en klik op Deze computer.
 2. Dubbelklik op het station waarop Windows is geïnstalleerd (doorgaans station C, tenzij op uw computer meerdere stations aanwezig zijn).
 3. Als u de items op het station niet kunt zien wanneer u het station opent, klikt u onder Systeemtaken op
  De inhoud van dit station weergeven
  .
 4. Dubbelklik op de map Documents and Settings.
 5. Dubbelklik op de map van de gebruiker van wie u het menu Verzenden naar wilt wijzigen (doorgaans uw eigen menu).
 6. Dubbelklik op de map SendTo.
 7. De map SendTo is standaard verborgen. Als de map niet wordt weergegeven, klikt u op Mapopties in het menu Extra, opent u het tabblad Weergave en klikt u op
  Verborgen bestanden en mappen weergeven
  .
OPMERKING: als u een bestemming wilt toevoegen aan het menu Verzenden naar van andere gebruikers op de computer, is het niet nodig om deze stappen te herhalen. U kunt de snelkoppeling gewoon kopiëren naar de SendTo-mappen van andere gebruikers.

Een bestemming verwijderen uit het menu Verzenden naar

Ga als volgt te werk om een bestemming te verwijderen uit het menu Verzenden naar:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ in het vak Openen het volgende:
  sendto
  en klik op OK.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen. De snelkoppeling wordt verwijderd.

Referenties

Als u meer informatie wilt over de opdracht Verzenden naar, klikt u op Start en selecteert u
Help en ondersteuning
. Vervolgens typt u
opdracht verzenden naar
in het vak Zoeken en drukt u op ENTER om de aldus verkregen onderwerpen weer te geven.
Eigenschappen

Artikel-id: 310270 - Laatst bijgewerkt: 30 nov. 2007 - Revisie: 1

Feedback