Wat is een cabinetbestand?

Samenvatting

In dit artikel vindt u een beschrijving van cabinetbestanden (CAB-bestanden).

Meer informatie

Cabinetbestanden zijn gecomprimeerde pakketten met daarin een aantal verwante bestanden. De indeling van een cabinetbestand wordt geoptimaliseerd om een zo groot mogelijke compressie te kunnen bereiken. De cabinetbestanden op de cd van Windows XP bevatten de feitelijke Windows-bestanden.


U kunt afzonderlijke bestanden uitpakken uit de cabinetbestanden. Zo kunt u ontbrekende of beschadigde bestanden vervangen. U kunt als volgt in Windows XP gegevens extraheren uit een CAB-bestand:

  1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
  2. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
  3. Klik op Bestand uitpakken.
  4. Typ in het vak Terug te zetten bestand de naam van het bestand dat u wilt terugzetten.
  5. Typ in het vak Terugzetten het pad naar het Windows XP CAB-bestand van waaruit u het bestand wilt terugzetten of klik op Bladeren om het Windows XP CAB-bestand te selecteren.

    Opmerking De Windows XP CAB-bestanden zijn opgeslagen in de map I386 op de cd van Windows XP.
  6. Typ in het vak Bestand opslaan in het pad waar u het nieuwe bestand wilt uitpakken of klik op Bladeren om naar de gewenste map te gaan.
  7. Klik op Uitpakken.
  8. Klik op OK in het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie. Als wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op Opnieuw starten.
Eigenschappen

Artikel-id: 310435 - Laatst bijgewerkt: 30 nov. 2007 - Revisie: 1

Feedback