De opdracht ' Ipconfig/all' geeft het knooppunttype als onbekend

Symptomen

Wanneer u het hulpprogramma Ipconfig.exe met de schakeloptie/alle gebruiken geeft die de TCP/IP-configuraties op uw computer, dat het knooppunttype worden weergegeven als 'Onbekend'.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de sleutel EnableProxy in het register is ingesteld op een ongeldige waarde.

Oplossing

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 het back-up maken en het register terugzetten in Windows

Dit probleem op te lossen gebruikt u Register-Editor (Regedit.exe) op zoek naar de volgende sleutel in het register:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\
De waarde van de EnableProxy in de bovenstaande registersleutel te wijzigen in 0 of 1, sluit de Register-Editor en start de computer opnieuw op.

Meer informatie

Voor meer informatie over verwante onderwerpen, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
121004 WINS Proxy-Agent functionaliteit
164765 het inschakelen van WINS Proxy-Agent in Windows NT 4.0
De TCP/IP- en NBT-configuratieparameters voor Windows 2000 of Windows NT 120642
Eigenschappen

Artikel-id: 310570 - Laatst bijgewerkt: 14 feb. 2017 - Revisie: 1

Feedback