Foutbericht na het invoeren van de productcode wanneer u Windows XP probeert te installeren

Samenvatting

Wanneer u Microsoft Windows XP probeert te installeren, wordt een foutbericht weergegeven nadat u de productcode hebt ingevoerd.

In dit artikel worden diverse stapsgewijze methoden beschreven die u kunt gebruiken om dit probleem op te lossen en Windows XP te installeren.

Dit artikel is bedoeld voor een beginnende tot enigszins ervaren computergebruiker.
Wellicht kunt u de stappen beter volgen als u dit artikel afdrukt.

Symptomen van het probleem

Wanneer u Microsoft Windows XP wilt installeren, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
De opgegeven cd-code is ongeldig. Probeer het opnieuw.
De productcode die voor de installatie van Windows is gebruikt, is ongeldig. Neem onmiddellijk contact op met uw systeembeheerder of leverancier en vraag naar een geldige productcode. Als u denkt dat u met een illegale kopie van Microsoft-software te maken hebt, kunt u ook contact opnemen door een e-mail te sturen aan piracy@microsoft.com. Persoonlijke gegevens die u aan Microsoft doorgeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Methoden om dit probleem op te lossen

U kunt dit probleem op zeven verschillende manieren oplossen. Voer de methoden in de aangegeven volgorde uit. De instructies voor elke methode leiden u door de verschillende stappen en helpen u om te controleren of het probleem is opgelost.

Methode 1: De juiste productcode invoeren

 1. Typ de juiste productcode en klik op OK.
 2. Als een foutbericht wordt weergegeven, typt u de juiste productcode nogmaals met behulp van de cijfertoetsen van het toetsenbord in plaats van het numerieke toetsenblok en klikt u op OK.
 3. Als het foutbericht nog steeds wordt weergegeven, gaat u verder met methode 2.
Opmerking Neem contact op met Microsoft Customer Support Services als u de juiste productcode niet kunt vinden. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:

Methode 2: De antivirussoftware uitschakelen

 1. Schakel de antivirussoftware uit.


  Opmerking Raadpleeg de documentatie bij de antivirussoftware of neem contact op met de leverancier van de antivirussoftware voor meer informatie over het uitschakelen van de antivirussoftware.
 2. Schakel de antivirusinstellingen in het BIOS (Basic Input/Output System) van de computer uit.


  Opmerking Raadpleeg de documentatie bij de computer of neem contact op met de computerfabrikant voor meer informatie over het uitschakelen van de antivirusinstellingen in het BIOS van de computer.
 3. Probeer Windows XP opnieuw te installeren. Als het foutbericht nog steeds wordt weergegeven, gaat u verder met methode 3.

Methode 3: De installatie-cd en de vaste schijf controleren op beschadiging

 1. Controleer de installatie-cd op beschadiging, zoals krassen of scheurtjes.
 2. Vervang de installatie-cd als deze beschadigd is.
 3. Controleer de vaste schijf op fouten.
 4. Vervang de vaste schijf als deze beschadigd is.
 5. Probeer Windows XP opnieuw te installeren. Als het foutbericht nog steeds wordt weergegeven, gaat u verder met methode 4.

Methode 4: Controleren of de systeemdatum juist is

 1. Controleer of de systeemdatum correct is ingesteld in de CMOS-instellingen (Complementary Metal Oxide Semiconductor) voor de computer.


  Opmerking Raadpleeg de documentatie bij de computer of neem contact op met de computerfabrikant voor meer informatie over het instellen van de systeemdatum in de CMOS-instellingen van de computer.
 2. Probeer Windows XP opnieuw te installeren. Als het foutbericht nog steeds wordt weergegeven, gaat u verder met methode 5.

Methode 5: Windows opnieuw starten zonder extra stuurprogramma's

 1. Start Windows opnieuw zonder extra stuurprogramma's. Hiermee zorgt u voor een schone installatieomgeving.

  OpmerkingAls u meer informatie wilt over het starten van Windows zonder extra stuurprogramma's, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

  192926 Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten
  267288 Windows Millennium Edition schoon opstarten
  310353 Windows XP schoon opstarten
 2. Probeer Windows XP opnieuw te installeren. Als het foutbericht nog steeds wordt weergegeven, gaat u verder met methode 6.

Methode 6: Windows XP installeren vanaf een opdrachtprompt

Stap 1: Start Windows opnieuw in de MS-DOS-modus

Windows 95 of Windows 98
 1. Klik op Start en op Afsluiten.
 2. Klik op Opnieuw opstarten in MS-DOS-modus en klik op OK.
Windows 2000 en nieuwer
 1. Klik op Start en klik op Deze computer.
 2. Plaats een lege, geformatteerde diskette in station A en klik met de rechtermuisknop op Diskette (A:).
 3. Klik op Formatteren en schakel het selectievakje Een MS-DOS-opstartdiskette maken in.
 4. Klik op Starten in het dialoogvenster Formatteren en klik op OK.
 5. Klik na afloop van het formatteren op OK en vervolgens op Sluiten.
 6. Start de computer opnieuw op.

Stap 2: Windows XP installeren

 1. Start de computer opnieuw op, typ Station:\setup.exe bij de opdrachtprompt en druk op Enter.

  Opmerking In deze stap is Station de aanduiding van het station met de installatie-cd voor Windows XP.
 2. Windows XP Setup wordt gestart. Als het foutbericht nog steeds wordt weergegeven, gaat u verder met methode 7.

Methode 7: De installatiebestanden naar de vaste schijf kopiëren

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ command en druk op Enter.


  Opmerking Als u werkt met Windows XP of nieuwer, typt u cmd in plaats van command.
 2. Typ cd \ bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 3. Typ md wincd en druk op Enter.


  Er wordt een nieuwe map met de naam Wincd gemaakt.
 4. Typ xcopy Station:\*.* wincd /V en druk op Enter.


  Opmerking In deze stap is Station de aanduiding van het station met de installatie-cd voor Windows XP.

  De inhoud van de installatie-cd voor Windows XP wordt gekopieerd naar de map Wincd.
 5. Typ cd wincd en druk op Enter.
 6. Typ setup.exe en druk op Enter.


  Windows XP Setup wordt gestart.

Eigenschappen

Artikel-id: 310637 - Laatst bijgewerkt: 12 jun. 2007 - Revisie: 1

Feedback