Ongeldige vermeldingen verwijderen uit het onderdeel Software

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

Op een Windows XP-computer kunt u een programma toevoegen, verwijderen of wijzigen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Soms wordt een programma niet volledig verwijderd en blijft in het dialoogvenster Geïnstalleerde programma's een verwijzing naar het programma achter. Als u een programma wijzigt of verwijdert, worden er mogelijk berichten weergegeven over bestanden die niet kunnen worden gevonden, maar wel nodig zijn om de wijziging of verwijdering te voltooien. In dit artikel wordt beschreven hoe u deze ongeldige vermeldingen uit het onderdeel Software verwijdert.

Meer informatie

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Met de volgende stappen verwijdert u alleen de registervermeldingen met betrekking tot de weergave van een programma in het onderdeel Software. Soms lukt het niet om een programma volledig te verwijderen door in het onderdeel Software op de knop Wijzigen/Verwijderen te klikken. Als u in dit geval het programma alsnog volledig wilt verwijderen, moet u de fysieke directorystructuur zowel op de schijf als in het register opschonen. Ga zeer voorzichtig te werk bij het uitvoeren van deze taken.

Ga als volgt te werk om een programmavermelding in het onderdeel Software te verwijderen.

  1. Start Register-editor (Regedit.exe).
  2. Ga naar de volgende sleutel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  3. Ga naar de sleutel die u wilt verwijderen door de sleutelnaam te zoeken die door dit programma is gemaakt. Als de naam van de sleutel niet zichtbaar is, gaat u naar elke sleutel en bekijkt u de waarde voor DisplayName. Dit is de tekenreeks die in het onderdeel Software wordt weergegeven.
  4. Maak een reservekopie van de geselecteerde registersleutel door deze met behulp van het menu Register te exporteren. Bewaar het REG-bestand op een veilige locatie voor het geval u dit bestand later wilt importeren.
  5. Verwijder de geselecteerde registersleutel en de bijbehorende waarden. Verwijder niet de volledige Uninstall-sleutel.
  6. Sluit de Register-editor af.
  7. Controleer of de vermelding in het onderdeel Software is verdwenen.
Het is mogelijk dat u eerst bij de fabrikant van het programma dat u wilt verwijderen, informatie moet inwinnen over het opschonen van de schijf en de registervermeldingen. Met de hier beschreven procedure verwijdert u niet alle bestanden en registervermeldingen waarvan het programma gebruikmaakt. U verwijdert hiermee uitsluitend de vermelding in het onderdeel Software.
Eigenschappen

Artikel-id: 310750 - Laatst bijgewerkt: 30 nov. 2007 - Revisie: 1

Feedback