De vernieuwingsfrequentie van het beeldscherm wijzigen in Windows XP

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u de vernieuwingsfrequentie van uw beeldscherm in Windows XP aanpast.

De vernieuwingsfrequentie van het beeldscherm wijzigen

  1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm, Vormgeving en thema's en klik op Beeldscherm.

    U kunt ook met de rechtermuisknop op het bureaublad klikken en vervolgens klikken op Eigenschappen.
  2. Open het tabblad Instellingen en klik op Geavanceerd.
  3. Open het tabblad Beeldscherm en selecteer de gewenste vernieuwingsfrequentie.
Opmerking
  • De standaardinstelling voor de vernieuwingsfrequentie is 60 Hertz (HZ). Het is echter mogelijk dat uw beeldscherm een hogere waarde ondersteunt. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor informatie over de instellingen die uw beeldscherm ondersteunt.
  • Als u een hogere vernieuwingsfrequentie gebruikt, kunt u de flikkersnelheid van het beeldscherm verminderen. Als u echter een te hoge vernieuwingsfrequentie voor het beeldscherm opgeeft, is het mogelijk dat het onbruikbaar wordt en dat de hardware wordt beschadigd.
  • Het wijzigen van de vernieuwingsfrequentie heeft invloed op alle gebruikers die zich aanmelden bij de computer.
Eigenschappen

Artikel-id: 311403 - Laatst bijgewerkt: 10 aug. 2006 - Revisie: 1

Feedback