U kunt geen programma's starten wanneer de computer is besmet met het SirCam-virus

Symptomen

Als u klikt op Ja, de bijgewerkte bestanden van Setup downloaden (aanbevolen) in het dialoogvenster Bijgewerkte installatiebestanden downloaden terwijl het installatieprogramma wordt uitgevoerd, wordt het volgende bericht in het upgraderapport weergegeven:
Setup heeft enige belemmeringen gevonden. U dient deze belemmeringen eerst op te heffen voordat u door kunt gaan met het uitvoeren van de upgrade op uw computer. Klik op Volledig rapport voor meer informatie.


Ongeldige systeemconfiguratie
Als u op Volledig rapport klikt, wordt het volgende bericht weergegeven:
Setup heeft een ongeldige systeemconfiguratie gedetecteerd. Dit wordt gewoonlijk veroorzaakt door virussen. Zie artikelnummer Q311446 in de Microsoft Knowledge Base en volg de instructies daarin.
Als u klikt op Nee, deze stap overslaan en doorgaan met de installatie van Windows in het dialoogvenster Bijgewerkte installatiebestanden downloaden tijdens Setup, doen zich een of meer van de volgende symptomen voor:

 • Als u probeert een uitvoerbaar programma (.exe) te starten, wordt het programma niet gestart en wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
  • Het opgeven pad bestaat niet. Controleer het pad en probeer het opnieuw.
  • kan 'programmabestand' niet vinden. Controleer of u de naam juist hebt ingevoerd en probeer het opnieuw. Als u een bestand wilt zoeken, klikt u op Start en op Zoeken.
  Opmerking Als 'Pad naar programmanaam is geen geldige Windows-toepassing' wordt weergegeven of als het foutbericht verwijst naar het bestand Files32.vxd, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

  310585 U kunt een programma met de bestandsextensie .EXE niet starten

 • Als u een upgrade van de computer uitvoert, wordt het volgende bericht weergegeven, waarbij bestandsnaam het volledige bestandspad is en het specifieke bestand in het bericht wordt genoemd:
  Kan C:\Bestandsnaam niet vinden


  Als u in dat geval Register-editor start, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Kan C:\Windows\Regedit.exe niet vinden

Oorzaak

Dit probleem kan worden veroorzaakt door het wormvirus W32.Sircam.Worm@mm. Het virus W32/Sircam verspreidt zich via e-mailberichten of onbeveiligde netwerkbestandshares en kan informatie op de computer onthullen of verwijderen.
Als u wilt controleren of de computer is besmet met dit type virus, gaat u als volgt te werk:
 1. Start de computer opnieuw op, druk op F8 in het menu Windows XP opstarten en selecteer Veilige modus met opdrachtprompt.
 2. Typ regedit bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 3. Als de volgende registersleutel is ingesteld op C:\recycled\sirc32.exe "%1" %*, is uw computer besmet met het wormvirus W32/SirCam:
  HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
  Opmerking Als de registerinstelling anders is dan
  "%1" %*
  kan uw computer besmet zijn met een ander virus.

Oplossing

Microsoft levert geen software waarmee u computervirussen kunt opsporen of verwijderen. Als u vermoedt of vaststelt dat de computer is geïnfecteerd met een virus, verdient het aanbeveling een bijgewerkt antivirusprogramma aan te schaffen. Voor een lijst met fabrikanten van antivirussoftware klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
49500 Lijst met leveranciers van antivirussoftware

Meer informatie

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows

Proberen te voorkomen dat het virus actief wordt

Belangrijk Met de volgende procedure voorkomt u alleen dat het virus actief wordt, zodat u een bijgewerkt antivirusprogramma of een hulpprogramma voor het verwijderen van het virus W32/Sircam kunt uitvoeren. Terwijl u aan de oplossing van dit probleem werkt, verbreekt u fysiek de verbinding van alle besmette computers met het internet of een ander netwerk. Voor uitvoerige informatie over het herstellen van een besmette computer raadpleegt u de volgende website van Carnegie Mellon:

 1. Controleer of de computer is besmet met het wormvirus W32.Sircam.Worm@mm.

  Hoe u dat kunt doen, wordt beschreven in het gedeelte 'Oorzaak' van dit artikel. Als de computer is besmet met het wormvirus W32.Sircam.Worm@mm, gaat u door naar stap 2. Als de computer niet is besmet met het wormvirus W32.Sircam.Worm@mm, slaat u de resterende stappen over en volgt u de instructies in het gedeelte 'Oplossing' van dit artikel.
 2. Gebruik Register-editor om de (standaard) tekenreekswaarde in de volgende registersleutel te wijzigen in "%1" %* (met aanhalingstekens):
  HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command\
 3. Typ cd \ bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 4. Typ del /f /s /a sirc32.exe bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 5. Typ del /f /s /a scam32.exe bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 6. Typ shutdown -r bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 7. Volg de instructies in de sectie 'Oplossing' van dit artikel.
Het wormvirus W32.Sircam.Worm@mm wijzigt het register zodanig dat alle uitvoerbare bestanden (exe) worden gestart via het virusbestand Sirc32.exe dat zich bevindt in de map C:\recycled. Wanneer u deze wijziging in het register aanbrengt, worden uitvoerbare bestanden gedwongen als argument in een opdrachtregel bij het bestand Sirc32.exe te worden uitgevoerd. Door het uitvoeren van de upgrade naar Windows XP wordt het bestand Sirc32.exe verwijderd.

Het verwijderen van het virus Sirc32.exe zonder het wijzigen van de sleutel HKEY_CLASSES_ROOT\Exefile\Shell\Open\Command maakt elk uitvoerbaar bestand op de computer ongeldig omdat, overeenkomstig deze regel in het register, de uitvoerbare bestanden worden uitgevoerd als opdrachtregelparameter van het bestand Sirc32.exe, dat niet meer bestaat. Hierdoor wordt het bericht 'kan niet vinden' weergegeven wanneer u het uitvoerbare bestand wilt starten.


Extra informatie over het verwijderen van het virus W32/Sircam

Extra informatie over hoe u het virus W32/Sircam op de juiste wijze kunt verwijderen vindt u op de volgende websites van derden:

Beschikbaarheid van hulpprogramma's voor het verwijderen van W32.Sircam.Worm@mm

Informatie over hulpprogramma's voor het op de juiste wijze verwijderen van het virus W32/Sircam vindt u op de volgende websites van derden:

Meer informatie over het virus W32/Sircam en meer verwijzingen naar leveranciers van antivirusprogramma's vindt u in de 'CA-2001-22 W32/Sircam Malicious Code' van CERT Advisory op de volgende website van Carnegie Mellon:

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

306913 Door het Sircam32-virus veroorzaakt foutbericht wanneer u een programma start

Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Eigenschappen

Artikel-id: 311446 - Laatst bijgewerkt: 26 sep. 2013 - Revisie: 1

Feedback