Procedure: Het bestand Config.sys in Windows 2000 bewerken

Samenvatting

In dit artikel worden de stappen beschreven voor het bewerken van het bestand Boot.ini in Windows 2000. In NTLDR wordt het bootstrap-laderscherm weergegeven, waarin u het besturingssysteem selecteert dat u wilt starten. Dit scherm is gebaseerd op de gegevens in het bestand Boot.ini. Als u geen optie kiest voordat de teller op nul staat, wordt het besturingssysteem geladen dat in het bestand Boot.ini is ingesteld als standaardsysteem. Het bestand Boot.ini wordt door Windows 2000 Setup in de actieve partitie geplaatst. Op basis van de gegevens in het bestand Boot.ini wordt door NTLDR een bootstrap-laderscherm weergegeven waarin u het besturingssysteem kunt selecteren.

Maak een back-up van het bestand Boot.ini voordat u wijzigingen aanbrengt. Wijzig allereerst de mapopties, zodat verborgen bestanden zichtbaar zijn, en maak vervolgens een back-up van het bestand Boot.ini.

Mapopties wijzigen

 1. Klik met de rechtermuisknop op Start en klik op Verkennen.
 2. Klik in het menu Extra op Mapopties en klik op Beeld.
 3. Schakel het selectievakje Verborgen bestanden en mappen weergeven in het gebied Geavanceerde instellingen in, schakel het selectievakje Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) uit, klik op OK en klik nogmaals op OK.
 4. Klik in het linkerdeelvenster om de systeemhoofdmap te selecteren, klik met de rechtermuisknop op Boot.ini in het deelvenster en klik op Eigenschappen .
 5. Schakel het selectievakje Alleen-lezen uit en klik op OK.

Een back-up van Boot.ini opslaan

 1. Klik met de rechtermuisknop op Start en klik op Verkennen.
 2. Klik in het linkerdeelvenster om het station van de systeemhoofdmap te selecteren, klik in het rechterdeelvenster op het bestand Boot.ini en klik op Kopiëren.
 3. Open een tijdelijke map in het linkerdeelvenster, klik met de rechtermuisknop in het rechterdeelvenster en klik op Plakken om een kopie van het bestand Boot.ini in die map te maken.

Voorbeeldbestand van Boot.ini


Dit is een voorbeeld van een standaard Boot.ini-bestand op een computer met Windows 2000 Server:[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Server" /fastdetect
Dit is een voorbeeld van het voorgaande Boot.ini-bestand nadat een andere partitie is toegevoegd waarop Windows XP Professional is geïnstalleerd.


[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Server" /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows XP Professional" /fastdetect

Het bestand Boot.ini bewerken

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Kladblok.
 2. Klik in Kladblok op Openen in het menu Bestand.
 3. Klik op het station van de systeemhoofdmap in het vak Zoeken in, klik op het bestand Boot.ini en klik op Openen.

Een besturingssysteem uit het menu verwijderen

 1. Selecteer in Kladblok de regel met de gegevens over het besturingssysteem dat u wilt verwijderen en druk op DELETE. Voorbeeld van een regel die u kunt selecteren:
  multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\Windows="Windows 98" /fastdetect
 2. Open het menu Bestand en klik op Opslaan.

De volgorde van het menu Besturingssysteem wijzigen

 1. Selecteer in Kladblok de regel die u wilt verplaatsen, druk op CTRL+C, druk op DELETE, klik op de positie waar u de regel wilt plaatsen en druk op CTRL+V.
 2. Herhaal zo nodig stap 1 voor uw configuratie en klik op Opslaan in het menu Bestand.

Het standaardbesturingssysteem wijzigen

Het standaardbesturingssysteem is het systeem dat wordt geladen als u geen optie selecteert voordat een time-out optreedt.

 1. Wijzig in Kladblok de volgende regel als u een ander standaardbesturingssysteem wilt instellen:
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

  Als u het besturingssysteem bijvoorbeeld wilt wijzigen van Windows 2000 Server in Microsoft Windows 95, wijzigt u

  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

  in:

  default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\Windows
 2. Open het menu Bestand en klik op Opslaan.

De time-out wijzigen

Met de time-out stelt u het aantal seconden in dat een besturingssysteem in het menu kan worden geselecteerd voordat het standaardbesturingssysteem wordt geladen.

 1. Bewerk in Kladblok de volgende regel om het gewenste aantal seconden op te geven.
  timeout=30
 2. Open het menu Bestand en klik op Opslaan.

Probleemoplossing

 • Als u problemen ondervindt met het bewerkte bestand, kopieert u het oorspronkelijke Boot.ini-bestand waarvan u een back-up hebt opgeslagen in de systeemhoofdmap.


Eigenschappen

Artikel-id: 311578 - Laatst bijgewerkt: 8 apr. 2004 - Revisie: 1

Feedback