Outlook blijft om aanmeldingsreferenties vragen

Symptomen

Als u met behulp van Outlook een verbinding met een Microsoft Exchange-server tot stand wilt brengen, wordt u gevraagd een gebruikersnaam, wachtwoord en domeinnaam op te geven. Nadat u deze informatie hebt opgegeven, wordt u herhaaldelijk gevraagd uw referenties op te geven. Ook is het mogelijk dat u met het IP-adres van de server geen verbinding met Microsoft OWA (Outlook Web Access) kunt maken. Als u met het IP-adres van de server geen verbinding tot stand kunt brengen, wordt u door de Microsoft IIS-computer (Internet Information Server) gevraagd uw referenties op te geven. Als deze gegevens niet worden geaccepteerd, verschijnt het volgende foutbericht:
401.1 Unauthorized: Aanmelden is mislukt.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de server zodanig is geconfigureerd dat alleen Microsoft Windows NTLM (NT LAN Manager) versie 2 wordt geaccepteerd en NTLM en LM worden geweigerd. Daarnaast is op de Outlook-clientcomputer een ander LAN Manager-verificatieniveau ingesteld.

Oplossing

U kunt dit probleem verhelpen door de locatie te zoeken waarop u voor de client en de server hetzelfde LAN Manager-verificatieniveau kunt instellen. U wijzigt het verificatieniveau bijvoorbeeld op de domeincontroller of in het beleid daarvan.

De domeincontroller controleren

Opmerking Het is mogelijk dat u de volgende procedure op elke domeincontroller afzonderlijk moet uitvoeren.
 1. Open het menu Start, wijs Programma's aan en klik op Systeembeheer.
 2. Ga naar Lokale beveiligingsinstellingen en vouw Lokaal beleid uit.
 3. Klik op Beveiligingsopties.
 4. Controleer het LAN Manager-verificatieniveau.

Het beleid van de domeincontroller controleren

 1. Open het menu Start, wijs Programma's aan en klik op Systeembeheer.
 2. Ga naar Beveiligingsbeleid voor domeincontroller en vouw Beveiligingsinstellingen\Lokaal beleid uit.
 3. Klik op Beveiligingsopties.
 4. Controleer het LAN Manager-verificatieniveau.
Belangrijk Controleer eveneens het beleid dat gekoppeld is aan het niveau van de site/het domein/de organisatie-eenheid om de locaties vast te stellen waar u het LAN Manager-verificatieniveau moet wijzigen. Stel het LAN Manager-verificatieniveau in op Alleen NTLMv2-antwoord verzenden. Als u NTLM versie 2 in het netwerk wilt implementeren, zorgt u ervoor dat dit verificatieniveau voor alle computers in het domein is ingesteld.

Status

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Meer informatie

Omdat Windows 2000-groepsbeleidobjecten niet van invloed zijn op clientcomputers met een van de volgende besturingssystemen, moet u deze clients handmatig configureren:
 • Microsoft Windows NT 4.0
 • Microsoft Windows Millennium Edition (ME)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
Klik voor meer informatie over het handmatig configureren van het verificatieniveau op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
239869 NTLM 2-verificatie inschakelen
241338 Windows NT LAN Manager versie 3 Client die het eerst is aangemeld maakt verdere aanmeldingen onmogelijk
Eigenschappen

Artikel-id: 312630 - Laatst bijgewerkt: 29 jun. 2004 - Revisie: 1

Feedback