De AT-opdracht gebruiken om taken te plannen

Samenvatting

In Windows 2000 kunt u het onderdeel Taakplanner van het Configuratiescherm gebruiken voor het plannen van taken. U kunt ook de opdracht at gebruiken om taken handmatig te plannen. In dit artikel wordt beschreven hoe u de opdracht at kunt gebruiken voor het maken en annuleren van geplande taken.


Overzicht van de opdracht AT

U kunt de opdracht at gebruiken om de datum en het tijdstip te plannen waarop een opdracht, een script of een programma moet worden uitgevoerd. U kunt deze opdracht ook gebruiken voor het weergeven van bestaande geplande taken.


Als u de opdracht at wilt gebruiken, moet u eerst de Taakplanner-service activeren en moet u zich hebben aangemeld als lid van de lokale groep Administrators. Als u de opdracht at gebruikt voor het maken van taken, moet u deze taken zo configureren dat ze in dezelfde gebruikersaccount worden uitgevoerd.


Voor de opdracht at wordt de volgende syntaxis gebruikt:

at \\computernaam tijdstip /interactive | /every:datum,... /next:datum,... opdracht
at \\computernaam-id /delete | /delete/yes
In de volgende lijst worden de parameters beschreven die u met de opdracht at kunt gebruiken:

 • \\computernaam: Met deze parameter kunt u een externe computer opgeven. Als u deze parameter weglaat, worden taken gepland om te worden uitgevoerd op de lokale computer.
 • tijdstip: Gebruik deze parameter om het tijdstip op te geven waarop de taak wordt uitgevoerd. Geef de tijd op als uren:minuten in 24-uursnotatie. Typ bijvoorbeeld 0:00 voor middernacht en 20:30 voor half negen 's avonds.
 • /interactive: Met behulp van deze parameter kunt u deze taak laten communiceren met het bureaublad of de gebruiker die is aangemeld op het tijdstip dat de taak wordt uitgevoerd.
 • /every:datum,...: Met deze parameter kunt u de taak laten uitvoeren op de opgegeven dag of dagen van de week of maand; bijvoorbeeld elke vrijdag of de achtste dag van elke maand. Geef datum op als een of meer weekdagen (gebruik de volgende afkortingen: M,T,W,Th,F,S,Su) of als een of meer dagen van de maand (gebruik de getallen 1 tot en met 31). Gebruik komma's om meerdere datumvermeldingen van elkaar te scheiden. Als u deze parameter weglaat, wordt de uitvoer van de taak gepland op de huidige dag.
 • /next:datum,... Met deze parameter kunt u het uitvoeren van de taak plannen voor de volgende keer dat de dag voorkomt (bijvoorbeeld volgende week maandag). Geef datum op als een of meer weekdagen (gebruik de volgende afkortingen: M,T,W,Th,F,S,Su) of als een of meer dagen van de maand (gebruik de getallen 1 tot en met 31). Gebruik komma's om meerdere datumvermeldingen van elkaar te scheiden. Als u deze parameter weglaat, wordt de uitvoer van de taak gepland op de huidige dag.
 • opdracht Met deze parameter kunt u de Windows 2000-opdracht, het programma (EXE- of COM-bestand) of het batchprogramma (BAT- of CMD-bestand) opgeven dat u wilt uitvoeren. Als voor de opdracht een pad is vereist als argument, moet u de absolute padnaam gebruiken (het volledige pad beginnend bij de stationsletter). Als de opdracht op een externe computer wordt uitgevoerd, moet u de UNC-padnaam (Uniform Naming Convention) gebruiken (\\Servernaam\Sharenaam). Als de opdracht geen uitvoerbaar bestand (.EXE) is, moet u de opdracht vooraf laten gaan door cmd /c, bijvoorbeeld cmd /c copy C:\*.* C:\temp.
 • id: Met deze parameter kunt u het id-nummer opgeven dat aan een geplande taak wordt toegewezen.
 • /delete: Met deze parameter kunt u een geplande taak annuleren. Als u de parameter id weglaat, worden alle geplande taken op de computer geannuleerd.
 • /yes: Gebruik deze parameter om het antwoord Ja af te dwingen voor alle systeemquery's wanneer u geplande taken annuleert. Als u deze parameter weglaat, wordt u telkens gevraagd om het annuleren van een taak te bevestigen.
Opmerking Wanneer u de opdracht at gebruikt, voert u de geplande taak uit met behulp van de referenties van de systeemaccount.

Een geplande taak maken

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
 2. Typ de volgende regel bij de opdrachtprompt en druk op Enter om een lijst met momenteel actieve services weer te geven:

  net start
  Als Taakplanner niet in de lijst wordt weergegeven, typt u de volgende regel en drukt u op Enter:
  net start "task scheduler"
 3. Typ de volgende regel bij de opdrachtprompt (gebruik de voor uw situatie toepasselijke parameters) en druk op Enter:
  at \\computernaam tijdstip /interactive | /every:datum,... /next:datum,... opdracht

Voorbeelden

 • Typ de volgende regel als u alle bestanden om middernacht wilt kopiëren van de map Documenten naar MijnDocs en druk op Enter:
  at 00:00 cmd /c copy C:\Documenten\*.* C:\MijnDocs
 • Typ de volgende regel en druk op Enter als u elke werkdag om 23:00 uur een back-up wilt maken van de server Producten en een batchbestand wilt maken met de back-upopdrachten (bijvoorbeeld Backup.bat) om de back-up te plannen:
  at \\producten 23:00 /every:M,T,W,Th,F backup
 • Typ de volgende regel als u het uitvoeren van de opdracht net share wilt plannen op de server Omzet om 06:00 uur en de vermeldingsgegevens wilt doorsturen naar het bestand Omzet.txt in de gedeelde map Rapporten op de server Org, en druk op Enter:
  at \\omzet 06:00 cmd /c "net share rapporten=d:\Documenten\rapporten>> \\org\rapporten\omzet.txt"

Een geplande taak annuleren

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
 2. Typ de volgende regel bij de opdrachtprompt en druk op Enter om een lijst met momenteel actieve services weer te geven:

  net start
  Als Taakplanner niet in de lijst wordt weergegeven, typt u de volgende regel en drukt u op Enter:
  net start "task scheduler"
 3. Typ de volgende regel bij de opdrachtprompt (gebruik de voor uw situatie toepasselijke parameters) en druk op Enter:
  at \\computernaam id /delete | /delete/yes

Voorbeelden

 • Typ at /delete en druk op Enter als u alle taken wilt annuleren die gepland staan op de lokale computer.
 • Typ at \\MijnServer 8 /delete en druk op Enter als u de taak met id 8 wilt annuleren op een computer met de naam 'MijnServer'.

Geplande taken weergeven

Voer het volgende uit om de taken weer te geven die u hebt gemaakt met de opdracht at:

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
 2. Typ de volgende regel bij de opdrachtprompt en druk op Enter om een lijst met momenteel actieve services weer te geven:

  net start
  Als Taakplanner niet in de lijst wordt weergegeven, typt u de volgende regel en drukt u op Enter:
  net start "task scheduler"
 3. Voer een van de volgende stappen uit bij de opdrachtprompt:
  • Typ de volgende regel en druk op Enter als u een lijst met taken wilt weergeven die u hebt gepland met de opdracht at:
   at \\computernaam
   -of-


  • Typ de volgende regel en druk op Enter als u een specifieke geplande taak wilt weergeven:
   at \\computernaam-id

Voorbeelden

 • Typ at en druk op Enter als u alle taken wilt weergeven die gepland staan op de lokale computer.
 • Typ at \\support en druk op Enter als u alle taken wilt weergeven die gepland staan op een computer met de naam 'Support'.
 • Typ at 18 en druk op Enter als u de taak met id 18 op de lokale computer wilt weergeven.

Probleemoplossing

 • Als u at \\computernaam typt om een lijst met geplande taken weer te geven, worden sommige (of alle) geplande taken die u hebt gemaakt met de opdracht at, niet weergegeven.


  Dit probleem kan optreden als u de taken hebt gewijzigd in de map Geplande taken nadat u de opdracht at hebt gebruikt om een taak te maken. Als u de opdracht at gebruikt om een taak te plannen, wordt de taak weergegeven in de map Geplande taken in het Configuratiescherm. U kunt de taak weergeven of wijzigen. Als u de taak nadien echter wijzigt, kunt u deze niet weergeven met de opdracht at.


  U kunt dit probleem omzeilen door de taak weer te geven of te wijzigen in de map Geplande taken in het Configuratiescherm.Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  220149 U kunt met AT gemaakte taken niet weergeven met Taakplanner
 • Als u de opdracht at gebruikt om een taak te plannen, wordt de taak niet op het opgegeven tijdstip of de opgegeven datum uitgevoerd.


  Dit gedrag kan zich voordoen in een van de volgende situaties:
  • De syntaxis van de opdracht is onjuist.


   Typ, nadat u de taak hebt gepland, at \\computernaam om te controleren of de syntaxis juist is. Als de informatie die onder Opdrachtregel wordt weergegeven niet juist is, moet u de taak annuleren en deze opnieuw maken.


   -of-
  • De geplande taak moet een opdracht uitvoeren die geen EXE-bestand is.


   Met de opdracht at wordt niet automatisch cmd (de opdrachtverwerker) geladen voordat opdrachten worden uitgevoerd. Tenzij u een EXE-bestand uitvoert, moet u aan het begin van de opdracht Cmd.exe laden, bijvoorbeeld: at cmd /c dir > c:\test.txt.
Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met de opdracht AT, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

142040 Probleemoplossing voor de opdracht AT met behulp van de schakeloptie /k
121562 Toepassingen die met de opdracht AT zijn gestart, zijn niet interactiefReferenties

Raadpleeg de Help bij Windows 2000 voor meer informatie over het gebruik van de opdracht AT in Windows 2000. Klik hiervoor op Start, klik op Help, klik op het tabblad Index en typ opdracht at.


Voor meer informatie over het gebruik van de opdracht AT in Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

103650 Netwerkverbindingen die met de opdracht AT zijn gemaakt, zijn permanent
Eigenschappen

Artikel-id: 313565 - Laatst bijgewerkt: 12 jun. 2007 - Revisie: 1

Feedback