Het programma reageert niet meer wanneer u een bestand wilt openen of opslaan in een Office 2002- of Office 2003-programma

Symptomen

Als u een van de volgende procedures uitvoert in een van de Microsoft Office-programma's die aan het eind van dit artikel worden vermeld, reageert het programma lange tijd niet meer (loopt vast):
 • U klikt op de lijst Opslaan in in het dialoogvenster Opslaan als.
 • U klikt op de lijst Zoeken in in het dialoogvenster Openen.
Ook als u op Annuleren klikt of het dialoogvenster probeert te sluiten, reageert het programma niet.

Oorzaak

Dit probleem kan onder de volgende omstandigheden optreden:
 • Wanneer de computer is verbonden met een of meer toegewezen netwerkshares die niet bestaan of die op dat moment offline zijn.
 • Wanneer een of meer toegewezen stations permanent zijn en het betreffende station zich in een niet-vertrouwd domein bevindt.
 • Wanneer het toegewezen station zich op een langzame computer of op een computer op een lager niveau bevindt. Een computer op een lager niveau is een computer met een eerdere versie van Microsoft Windows dan de computer die u gebruikt.
 • Wanneer een toegewezen station via een WAN (Wide Area Network) is verbonden.
 • Wanneer een station een ontoegankelijk verwisselbaar station is.

Oplossing

Als u dit probleem wilt verhelpen, moet u de verbinding verbreken met alle netwerkstations die voldoen aan een van de omschrijvingen in de sectie 'Oorzaak'. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij het product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Netwerkverbinding verbreken.
 2. Klik in het dialoogvenster Netwerkverbinding verbreken op de letter van het station waarmee u de verbinding wilt verbreken en klik op OK.
 3. Herhaal stap 1 en 2 totdat de verbinding is verbroken met alle off line netwerkstations. Als u twijfelt over een bepaald station, gaat u als volgt te werk:
  1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
  2. Typ het volgende in het vak Openen en druk op ENTER\\computernaam\sharenaam

   waarbij computernaam de naam is van de server waarop de bron wordt gedeeld en sharenaam de naam is van de gedeelde bron die u wilt gebruiken.

   Als de bron niet beschikbaar is, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
   Kan de netwerknaam niet vinden.
  U kunt ook proberen om de inhoud van het station weer te geven in Windows Verkenner.

Workaround

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te voorkomen:

Methode 1: Geen permanente verbindingen gebruiken

Wanneer u verbinding met een toegewezen station maakt, schakelt u het selectievakje Opnieuw verbinding maken bij aanmelden uit. Wanneer u dit selectievakje uitschakelt, wordt de volgende keer dat u zich bij de computer aanmeldt geen verbinding met het toegewezen station gemaakt. Zie de sectie 'Meer informatie' voor meer informatie over het toewijzen van een netwerkstation.

Methode 2: Een gebruikersaanmeldingsscript gebruiken

Gebruik zo mogelijk een aanmeldingsscript om een gebruiker telkens wanneer deze zich aanmeldt, met de juiste servers te verbinden. Zorg dat het script het station op een niet-permanente manier toewijst. Als het station niet beschikbaar is tijdens uitvoering van het aanmeldingsscript, wordt het station niet toegewezen. Door dit werking wordt het probleem voorkomen.

Methode 3: Serverspiegeling gebruiken

Als de verbinding via een WAN verloopt, kunt u overwegen om serverspiegeling te implementeren. Bij serverspiegeling wordt een externe server lokaal gedupliceerd. Vervolgens wijst u het station toe aan de lokale, gedupliceerde server. Hierdoor kan de wachttijd afnemen omdat u verbinding met een lokale server maakt.

Methode 4: Een snelkoppeling naar de netwerklocatie gebruiken

Gebruik een snelkoppeling op het bureaublad van Microsoft Windows of in Mijn netwerklocaties om verbinding te maken met de gewenste netwerklocatie.

Klik voor meer informatie over het maken van een snelkoppeling naar een netwerklocatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

308416 Een snelkoppeling naar een netwerklocatie maken in Windows XP

Meer informatie

Van iedere locatie in een lijst is gecontroleerd of deze beschikbaar is en of u over toegangsmachtigingen beschikt wanneer u de beide volgende procedures uitvoert in Microsoft Office-programma's:
 • U wilt een bestand openen of opslaan.
 • U opent de lijst Zoeken in of de lijst Opslaan in.
Als een toegewezen station zich in een toestand bevindt die wordt beschreven in de sectie 'Oorzaak', duurt het enige tijd voordat de betreffende toestand is gedetecteerd en verholpen. U kunt dit probleem voorkomen door de verbinding met het betreffende toegewezen station te verbreken. U kunt altijd naar de beschikbaarheid van het station zoeken in Windows Verkenner. Als het station beschikbaar is, kunt u het netwerkstation later opnieuw toewijzen.

Ga als volgt te werk om een station toe te wijzen aan een bron die weer on line is:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Netwerkverbinding maken.
 2. Klik in het vak Station op de stationsaanduiding die u voor het netwerkstation wilt gebruiken.
 3. Typ het volgende in het vak Map: \\computernaam\sharenaam

  waarbij computernaam de naam is van de server waarop de bron wordt gedeeld en sharenaam de naam is van de gedeelde bron die u wilt gebruiken.
 4. Als u het toegewezen station niet-permanent wilt maken, schakelt u het selectievakje Opnieuw verbinding maken bij aanmelden uit.
 5. Klik op Voltooien.
Als u verbinding wilt maken met bronnen op andere netwerken, neemt u contact op met de netwerkbeheerder. De verbinding met ontoegankelijke verwisselbare stations of met netwerkstations die niet meer bestaan of niet meer worden gedeeld, moet permanent worden verbroken om te voorkomen dat de prestaties van Office-producten negatief worden beïnvloed.

Referenties

Klik voor meer informatie over het toewijzen van netwerkbronnen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

145843 Procedure: Verbinding maken met een externe server via een inbelverbinding

Klik voor meer informatie over problemen met toegewezen netwerkbronnen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

321126 De vakken 'Zoeken in' en 'Opslaan in' in algemene dialoogvensters zijn traag
Eigenschappen

Artikel-id: 313937 - Laatst bijgewerkt: 16 jul. 2013 - Revisie: 1

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

Feedback