Procedure: Een gebruikersprofiel herstellen in Windows 2000

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

In deze taak

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u een gebruikersprofiel kunt herstellen. Ook wordt aandacht besteed aan de volgende gebruikersprofielitems:
 • Documenten
 • Bureaubladinstellingen
 • Favorieten
 • Cookies
Als u zich voor de eerste keer aanmeldt bij een Windows 2000-computer, wordt in Windows automatisch een gebruikersprofielmap gemaakt in de map %SystemDrive%\Documents and Settings. Bovendien krijgt u het volledige beheer over deze map. Als u deze machtiging kwijtraakt, wordt in Windows een nieuwe gebruikersprofielmap gemaakt wanneer u zich opnieuw aanmeldt. U hebt dan geen toegang meer tot de oorspronkelijke gebruikersprofielmap, tenzij u lokale beheerdersrechten hebt voor de computer.

Als u de toegang tot uw profielmap kwijtraakt, wordt in Windows een nieuwe profielmap gemaakt. Deze map bevindt zich standaard in de map Documents and Settings. Hierbij wordt geprobeerd om uw gebruikersnaam toe te passen als naam voor de nieuwe profielmap. Als de oude profielmap echter nog bestaat, wordt de naam van de nieuwe map in Windows gewijzigd, zodat de naam van de oorspronkelijke profielmap niet wordt gedupliceerd. In die situatie zijn er meerdere profielmappen voor uw gebruikersprofiel. Hier volgt een beschrijving van de standaardnaamgeving in Windows 2000 voor gebruikersprofielen:

 • Als de map gebruikersnaam nog niet bestaat, krijgt de nieuwe profielmap de volgende naam:
  gebruikersnaam
 • Als de map gebruikersnaam wel bestaat, krijgt de nieuwe profielmap de volgende naam:
  gebruikersnaam.computernaam
 • Als de map gebruikersnaam.computernaam al bestaat, krijgt de nieuwe profielmap de volgende naam:
  gebruikersnaam.computernaam.000
 • Als de map gebruikersnaam.computernaam.000 al bestaat, wordt in Windows het volgende beschikbare getal toegepast in de naamgeving gebruikersnaam.computernaam.000.

  Bijvoorbeeld:
  gebruikersnaam.computernaam.001
U kunt deze dubbele profielmappen ook bijhouden aan de hand van de aanmaakdatum en -tijd, mits u deze gegevens niet hebt gewijzigd.

Vereisten

Als u een gebruikersprofiel wilt herstellen, moet de map Documents and Settings\gebruikersnaam nog bestaan en moet u voor deze map de machtiging Volledig beheer hebben. Als u niet de juiste toegangsrechten hebt, moet u (of iemand anders) zich eerst bij de computer aanmelden als beheerder, waarna het vereiste toegangsniveau kan worden toegewezen aan uw gebruikersprofiel.


Documenten van de huidige profielmap kopiëren naar de gewenste gebruikersprofielmap

Als u zich hebt aangemeld bij Windows nadat u de toegangsrechten voor uw oorspronkelijke profielmap bent kwijtgeraakt, bestaan er ten minste twee gebruikersprofielmappen met uw gebruikersnaam. Ga als volgt te werk om deze bestanden toegankelijk te maken voor het gebruikersprofiel dat u wilt herstellen:

 1. Meld u als beheerder aan op de computer.
 2. Kopieer alle documenten van uw huidige map Mijn documenten naar de map Mijn documenten van het profiel dat u wilt herstellen.

  Opmerking Stap 2 is niet vereist als u de map Mijn documenten hebt verplaatst naar een locatie buiten de map Documents and Settings. In dit geval moet u de doelmaplocatie van de map Mijn documenten waarschijnlijk opnieuw opgeven nadat u het gebruikersprofiel hebt hersteld.
 3. Als u de koppelingen naar uw internetfavorieten wilt behouden, moet u alle bestanden met internetsnelkoppelingen kopiëren van de huidige map Favorieten naar de gelijknamige map van het gebruikersprofiel dat u wilt herstellen.

  Opmerking Zorg ervoor dat u het bestand Desktop.ini niet kopieert.

De machtiging Volledig beheer toewijzen aan de gebruikersprofielmap

 1. Klik met de rechtermuisknop op de oude profielmap en klik op Eigenschappen. Standaard is deze map ingesteld op %SystemDrive%\Documents and Settings\gebruikersnaam.
 2. Klik op het tabblad Beveiliging op uw gebruikersprofiel in de lijst Naam. Klik vervolgens op Toestaan om de machtiging Volledig beheer in te schakelen.

  Opmerking Als uw gebruikersprofiel niet wordt weergegeven in de lijst Naam, moet u dit profiel toevoegen: klik op Toevoegen, klik op uw gebruikersnaam in de lijst en klik op OK.
 3. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

De registersleutel voor het gebruikersprofiel bewerken

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Wijzig het register, zodat het profielpad verwijst naar de gebruikersprofielmap die u hebt gebruikt in het gedeelte 'De machtiging Volledig beheer toewijzen aan de gebruikersprofielmap' van dit artikel:

 1. Meld u aan bij de computer met het gebruikersprofiel dat u wilt herstellen.
 2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 3. Typ regedit en klik op OK.
 4. Selecteer in de Register-editor de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 5. Ga naar uw gebruikersprofielmap.

  Opmerking Als u de map ProfileList opent, worden er diverse mappen weergegeven die allemaal aan verschillende gebruikers zijn toegewezen. De naamgeving van deze mappen is gebaseerd op de beveiliging-id's van de gebruiker (SID's) en niet op de gebruikersnamen.

  Ga op een van de volgende manieren te werk om uw gebruikersprofielmap te zoeken:
  • Klik op elke map afzonderlijk en zoek naar de waarde ProfileImagePath waarin het pad naar uw gebruikersprofiel is opgenomen (bijvoorbeeld %SystemDrive%\Documents and Settings\gebruikersnaam).

   -of-
  • Druk op CTRL+F in de Register-editor om het zoekprogramma te starten. Typ uw gebruikersnaam in het vak Zoeken naar, schakel het selectievakje Gegevens in bij In en klik op Volgende zoeken.
 6. Als u de subsleutel voor uw gebruikersprofiel hebt gevonden, dubbelklikt u op de waarde ProfileImagePath.
 7. Wijzig het pad in het vak Waardegegevens, zodat het pad naar de profielmap verwijst die u wilt herstellen. Klik op OK.
 8. Sluit de Register-editor af.
De volgende keer dat u zich aanmeldt bij de computer, wordt in Windows het herstelde gebruikersprofiel toegepast.
Eigenschappen

Artikel-id: 314045 - Laatst bijgewerkt: 19 apr. 2004 - Revisie: 1

Feedback