Foutbericht 'NTLDR ontbreekt' bij het upgraden of installeren van Windows XP over Windows 95, Windows 98 of Windows Millennium Edition

Zie 255220 voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.

Symptomen

Wanneer u probeert Microsoft Windows XP te installeren of een upgrade uit te voeren naar Windows XP op een computer met Microsoft Windows 95, Windows 98 of Windows Millennium Edition (ME), wordt het volgende foutbericht weergegeven nadat u de computer tijdens de installatie de eerste keer opnieuw hebt opgestart:

NTLDR ontbreekt
Druk op een willekeurige toets om opnieuw op te starten

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als de bestaande installatie van Windows 95, Windows 98 of Windows ME is gekloond en vervolgens is toegepast op een schijf met een andere geometrie dan die van het bronstation van de gekloonde kopie.

U werkt bijvoorbeeld met Windows 98 en de computer is uitgerust met een schijf van 4 GB (gigabyte). U vervangt de schijf door een exemplaar van 30 GB, waarna u een schijfkopieprogramma van een andere leverancier gebruikt om een gespiegelde kopie van de Windows 98-installatie te maken en deze toe te passen op de nieuwe schijf. Daarna voert u een upgrade uit naar Windows XP. Installeer Windows XP over de gekloonde kopie van Windows 98.


Dit probleem doet zich voor als alle volgende omstandigheden zich voordoen:

 • De systeem/opstartpartitie is geformatteerd met het FAT32-bestandssysteem.
 • De computer start met behulp van INT-13-uitbreidingen. (Dit is een partitie die groter is dan 7,8 GB met een System-ID type 0C in de partitietabel).
 • Als gevolg van het klonen, komt de waarde voor de parameter Heads (sides) in de BPB (BIOS Parameter Block) van FAT32 niet overeen met de geometrie van de fysieke schijf.
De waarde voor de parameter Heads in de BPB wordt genegeerd door de opstartcode van Windows 95, Windows 98 of Windows ME, wat betekent dat de programma's gewoon worden gestart, ondanks een ongeldige waarde. Voor de opstartcode in Microsoft Windows 2000 en Windows XP is deze waarde echter vereist, en de programma's worden niet gestart als de waarde ongeldig is.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door de waarde voor de parameter Heads (sides) in FAT32 BPB te corrigeren, zodat het opstarten van Windows XP kan doorgaan. U kunt deze waarde bijwerken door de opstartcode voor Windows 95, Windows 98 of Windows ME te herschrijven. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Start de computer opnieuw op met behulp van een opstartdiskette van Windows 95, Windows 98 of Windows ME met het bestand Sys.com. (Standaard is dit bestand op de opstartdiskette aanwezig.)
 2. Maak een back-up van het bestand Msdos.sys in de hoofdmap van het systeemstation. Typ hiervoor de volgende opdrachten bij een opdrachtprompt:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  rename msdos.sys *.ysy
 3. Typ bij de opdrachtprompt sys c: om de opstartcode van Windows 95, Windows 98 of Windows ME te herschrijven met de juiste BPB-gegevens. Als deze opdracht met succes wordt voltooid, gaat u verder met stap 4.

  Als u een opstartdiskette van Windows ME gebruikt en het volgende foutbericht wordt weergegeven, zijn een of meer bestanden uit de Windows ME-installatie verwijderd:
  Kan het systeembestand op de standaardlocaties op schijf C: niet vinden
  Ga als volgt te werk om de juiste bestanden op de schijf te plaatsen, zodat ze kunnen worden gevonden door de opdracht sys:
  1. Typ de volgende opdrachten. Druk na elke opdracht op ENTER:
   c:
   cd\windows
   Als Windows in een andere map is geïnstalleerd, gebruikt u uiteraard de naam van die map.
  2. Probeer naar de map Command te gaan door de volgende opdracht uit te voeren:

   cd command
   Als er een foutbericht wordt weergegeven dat het pad niet is gevonden, gebruikt u de volgende opdracht om de map Command te maken en voert u de opdracht cd command nogmaals uit:
   md command
  3. Ga naar de map EBD door de volgende opdracht uit te voeren:

   cd ebd
   Als er geen foutbericht wordt weergegeven dat het pad niet is gevonden, gebruikt u de volgende opdracht om de map EBD te maken en voert u de opdracht cd ebd nogmaals uit:
   md ebd
  4. Gebruik in de map EBD de volgende opdrachten om het bestand Io.sys te kopiëren vanuit de hoofdmap van de vaste schijf en de bestandsnaam te wijzigen in Winboot.sys:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys is het bestand dat Sys.com nodig heeft.
  5. Ga terug naar station A en voer de volgende opdrachten uit:
   a:
   sys c:
  Typ de volgende opdrachten om het oorspronkelijke bestand Msdos.sys te herstellen. Druk na elke opdracht op ENTER:

  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Druk op J om het bestaande bestand Msdos.sys te overschrijven. Als het bericht '1 BESTAND(EN) GEKOPIEERD' wordt weergegeven, is het bestand overschreven.
 4. Start de computer opnieuw op via Windows 95, Windows 98 of Windows ME. Probeer vervolgens Windows XP opnieuw te installeren of de upgrade opnieuw uit te voeren.

  Opmerking U kunt na het uitvoeren van de opdracht sys c: ook opstarten met de herstelconsole en vervolgens de opdracht fixboot gebruiken om de opstartcode van Windows XP opnieuw weg te schrijven. Met deze procedure gaat de oorspronkelijke installatie gewoon door.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

178947 Registerbestand niet gevonden. Registerservices kunnen...
318948 Foutbericht 'NTLDR ontbreekt of is beschadigd' tijdens upgrade van Windows 2000 of Windows NT 4.0
Eigenschappen

Artikel-id: 314057 - Laatst bijgewerkt: 21 nov. 2005 - Revisie: 1

Feedback