Problemen met MS-DOS-programma's oplossen in Windows XP

Zie 165214 voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen met MS-DOS-programma's kunt oplossen in Windows XP.

Meer informatie

Test het NTVDM-subsysteem

Het eerste wat u moet testen wanneer u problemen ondervindt met MS-DOS-programma's, is het NTVDM-subsysteem (Virtual DOS Machine) van Windows. U kunt het hulpprogramma Command.com gebruiken om te testen of het NTVDM-subsysteem goed werkt. Ga als volgt te werk om Command.com te starten:

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ command.com in het vak Openen en klik op OK.
Hiermee opent u een opdrachtpromptvenster. Als dit niet correct werkt, is er een probleem met het NTVDM-subsysteem en moet u de volgende items controleren:
 • Controleer of in de bestanden Config.nt en Autoexec.nt in de map SystemRoot%\System32 niet-standaard instellingen aanwezig zijn.

  Maak gebruik van een REM-instructie om alle vermeldingen uit te schakelen, met uitzondering van de volgende standaardvermeldingen:


  Config.nt
  ---------
  dos=high, umb
  device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
  files=20

  Autoexec.nt
  -----------

  lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
  lh %SystemRoot%\System32\Redir
  lh %SystemRoot%\System32\Dosx
  lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (alleen als CSNW is geïnstalleerd)
  lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (alleen als CSNW is geïnstalleerd)
  U kunt hetzelfde resultaat verkrijgen door de bestanden Autoexec.nt_ en Config.nt_ van de cd-rom met Windows uit te pakken naar de map %SystemRoot%\System32.
 • Druk op Ctrl+Shift+Esc om Taakbeheer te starten, sluit alle geopende programma's af en controleer of er geen andere NTVDM-processen worden uitgevoerd.
 • Voorkom dat er programma's worden uitgevoerd bij het opstarten. Programma's kunnen vanaf twee plaatsen worden uitgevoerd bij het opstarten: vanuit de opstartgroepen en vanaf de sleutels Run en RunOnce in het register. U kunt deze plaatsen als volgt controleren:
  1. De opstartgroepen zijn mappen op de lokale vaste schijf. Deze bevinden zich op de volgende plaatsen:
   • %SystemRoot%\Profiles\gebruikersnaam\menu Start\Programma's
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\menu Start\Programma's
  2. De sleutels Run en RunOnce bevinden zich in het register onder de volgende registersleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
 • Controleer de NTVDM-systeembestanden in de map %SystemRoot%\System32. Kijk of de volgende bestanden de juiste versie hebben door de grootte en datum te controleren:

  Ntio.sys
  Ntdos.sys
  Ntvdm.exe
  Ntvdm.dll (alleen Windows NT 3.1)
  Redir.exe
 • De met het NTVDM-subsysteem verbonden registervermeldingen zijn:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   In deze sleutel worden de omgevingsvariabelen uit de bestanden Config.sys en Autoexec.bat opgeslagen voor gebruik in Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   In deze sleutel worden de apparaatstuurprogramma's opgeslagen die in een NTVDM-sessie worden gebruikt. Windows Setup maakt deze vermeldingen wanneer een apparaatstuurprogramma wordt geïnstalleerd.

Controleer programmaspecifieke problemen

De volgende functies werken niet in Windows XP:
 • Alle MS-DOS-functies, met uitzondering van API-functies (Application Programming Interface) voor het wisselen van taken, worden ondersteund.
 • Apparaatstuurprogramma's in blokmodus worden niet ondersteund. Blokapparaten worden niet ondersteund. Dit betekent dat MS-DOS IOCTL (I/O Control) API's die werken met blokapparaten en SETDPB-functies niet worden ondersteund.
 • Interrupt 10-functie 1A geeft als resultaat 0; alle andere functies worden doorgegeven aan het ROM (Read-Only Memory).
 • Interrupt 13-aanroepen die ongeoorloofde schijftoegang afhandelen, worden niet ondersteund.
 • Interrupt 18 (ROM BASIC) genereert een bericht waarin wordt gemeld dat ROM BASIC niet wordt ondersteund.
 • Interrupt 19 start de computer niet opnieuw op maar sluit de huidige VDM (Virtual DOS Machine) schoon af.
 • Interrupt 2F, voor het afhandelen van DOSKEY-programma-callouts (AX = 4800), wordt niet ondersteund.
 • MSCDEX-functies (Microsoft CD-ROM Extensions) 2, 3, 4, 5, 8, E en F worden niet ondersteund.
 • Het 16-bits Windows-subsysteem op een x86-computer ondersteunt programma's in de Enhanced-modus, maar geen 16-bits VxD's (Virtual Device Drivers). Het subsysteem op een niet-x86-computer emuleert de Intel 40486-instructieset, waarmee de computer programma's in de Enhanced-modus, zoals Microsoft Visual Basic, kan uitvoeren op RISC-computers (Reduced Instruction Set Computer).
Dit betekent dat Windows geen 16-bits programma's ondersteunt die onbeperkte toegang tot hardware vereisen. Als uw programma onbeperkte toegang tot hardware vereist, werkt het programma niet in Windows NT, Windows 2000 of Windows XP.


Vervolgens controleert u of de instellingen van het bestand Autoexec.nt en het bestand Config.nt correct zijn. Probeer altijd de standaardinstellingen die eerder in dit artikel werden vermeld. Sommige programma's vereisen speciale instellingen of stuurprogramma' s om in het bestand Config.sys of het bestand Autoexec.bat te worden uitgevoerd. Als dat het geval is, zijn er twee opties voor het initialiseren van deze bestanden wanneer u het programma start:
 • Voer deze regels in de bestanden Config.nt en Autoexec.nt in de map %SystemRoot%\System32 in.
 • Maak nieuwe Config- en Autoexec-bestanden die moeten worden uitgevoerd wanneer dit programma wordt gestart. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Maak de bestanden en sla ze met de extensie .NT op in een andere map dan %SystemRoot%\System32 (deze bestanden worden meestal opgeslagen in dezelfde map als het programma).
  2. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad, wijs Nieuw aan en klik op Snelkoppeling.
  3. Typ in het vak Geef de locatie van het item op het volledige pad naar het bestand dat u wilt uitvoeren en klik op Volgende.
  4. Typ een naam voor de snelkoppeling in het vak Geef deze snelkoppeling een naam en klik op Voltooien. Hierdoor wordt een snelkoppeling op het bureaublad gemaakt.
  5. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe snelkoppeling en klik op Eigenschappen.
  6. Open zo nodig het tabblad Programma en klik op Windows om een dialoogvenster te openen voor het pad naar de Autoexec- en Config-bestanden.
  7. Typ het volledige pad naar de bestanden die u hebt gemaakt en klik in beide dialoogvensters op OK.
  Door op dit pictogram te klikken, wordt het Autoexec- en Config-bestand uitgevoerd dat voor het programma is opgegeven. Voor deze instellingen gelden dezelfde beperkingen als die welke vermeld werden voor MS-DOS-programma's.
In de eigenschappen van een programma zijn andere instellingen aanwezig. Als uw programma niet correct werkt, controleert u alle tabbladen en zorgt u ervoor dat de programma-instellingen zijn geconfigureerd volgens de specificatie van de fabrikant. Als het programma nog steeds niet werkt, neemt u contact op met de leverancier van het programma om te informeren of het programma door Windows wordt ondersteund.


Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

171940 I/O-bewerkingen van MS-DOS-toepassingen resulteren in zoeken op diskettestation
156687 Vermeldingen in CONFIG.NT of AUTOEXEC.NT veroorzaken NTVDM-fouten
102418 NTVDM-fout: Er bevindt zich geen schijf in het station
142026 Fout: 'De verborgen console van WOW VDM' voert een 16-bits of DOS-toepassing uit
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Eigenschappen

Artikel-id: 314106 - Laatst bijgewerkt: 2 okt. 2006 - Revisie: 1

Feedback