Verschillen tussen standaardopslag en dynamische opslag in Windows XP

Samenvatting

Microsoft Windows XP kent twee typen schijfopslag: standaardopslag en dynamische opslag.

Standaardschijfopslag

Bij standaardopslag worden de normale partitietabellen gebruikt die worden ondersteund door MS-DOS, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (ME), Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 en Windows XP. Een schijf die is geïnitialiseerd voor standaardopslag, wordt een standaardschijf genoemd. Een standaardschijf bevat standaardvolumes, zoals primaire partities, uitgebreide partities en logische stations.

Tot de standaardvolumes behoren ook volumes die meerdere schijven beslaan en die zijn gemaakt met Windows NT 4.0 of eerder, zoals volumesets, stripesets, mirrorsets en stripesets met pariteit. Windows XP biedt geen ondersteuning voor deze standaardvolumes die meerdere schijven beslaan. U moet back-ups maken van alle volumesets, stripesets, mirrorsets of stripesets met pariteit en deze verwijderen of naar dynamische schijven converteren, voordat u Windows XP Professional installeert.

Dynamische schijfopslag

Dynamische opslag wordt ondersteund in Windows 2000 en Windows XP Professional. Een schijf die is geïnitialiseerd voor dynamische opslag, wordt een dynamische schijf genoemd. Een dynamische schijf bevat dynamische volumes, zoals eenvoudige, spanned, striped, gespiegelde (mirrored) en RAID-5-volumes.

Opmerking Dynamische schijven worden niet ondersteund op draagbare computers of computers met Windows XP Home Edition.

U kunt geen mirrorvolumes of RAID-5-volumes maken op computers met Windows XP Home Edition, Windows XP Professional of Windows XP 64-bits editie. U kunt een computer met Windows XP Professional echter wel gebruiken om een mirrorvolume of een RAID-5-volume te maken op externe computers met Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server of Windows 2000 Datacenter Server. Hiervoor hebt u beheerdersbevoegdheden nodig op de externe computer.

Opslagtypen zijn niet afhankelijk van het type bestandssysteem. Een standaardschijf of een dynamische schijf kan een willekeurige combinatie van FAT16-, FAT32- of NTFS-partities of -volumes bevatten.

Een schijfsysteem kan een willekeurige combinatie van opslagtypen bevatten. Voor alle volumes op dezelfde schijf moet echter hetzelfde opslagtype worden gebruikt.

Een standaardschijf converteren naar een dynamische schijf

Gebruik de module Schijfbeheer van Windows XP om een standaardschijf te converteren naar een dynamische schijf. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Meld u aan als beheerder of als lid van de groep Administrators.
 2. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 3. Klik op Prestaties en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer.
 4. Klik in het linkerdeelvenster op Schijfbeheer.
 5. Klik in het deelvenster rechtsonder met de rechtermuisknop op de standaardschijf die u wilt converteren en klik op Converteren naar dynamische schijf.


  Opmerking U moet met de rechtermuisknop klikken in het grijze gebied met de titel van de schijf links in het detailvenster. Klik bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op Schijf 0.
 6. Schakel zo nodig het selectievakje in naast de schijf die u wilt converteren en klik op OK.
 7. Klik op Details als u de lijst met de volumes op de schijf wilt weergeven.
 8. Klik op Converteren.
 9. Klik op Ja om te bevestigen dat u de schijf wilt converteren en klik op OK.
Waarschuwing Nadat u een standaardschijf naar een dynamische schijf hebt geconverteerd, is lokale toegang tot de dynamische schijf alleen mogelijk vanuit Windows 2000 en Windows XP Professional. Nadat u een standaardschijf naar een dynamische schijf hebt geconverteerd, kunnen de dynamische volumes niet meer worden veranderd in partities. U moet dan eerst alle dynamische volumes op de schijf verwijderen en vervolgens de dynamische schijf weer converteren naar een standaardschijf. Als u uw gegevens wilt behouden, moet u eerst een back-up maken van de gegevens of deze naar een ander volume verplaatsen.

Meer informatie

Termen voor dynamische opslag:
 • Een volume is een opslageenheid die bestaat uit vrije ruimte op een of meer schijven. Deze kan worden geformatteerd met een bestandssysteem en er kan een stationsaanduiding aan worden toegewezen. Volumes op dynamische schijven hebben een van de volgende indelingen: eenvoudig, spanned, mirrored, striped of RAID-5.
 • Een eenvoudig volume gebruikt vrije ruimte op één enkele schijf. Dit kan een enkel gebied op een schijf zijn of uit meerdere aaneengesloten gebieden bestaan. Een eenvoudig volume kan worden uitgebreid op dezelfde schijf of op andere schijven. Als een eenvoudig volume wordt uitgebreid over meerdere schijven, wordt het een spanned volume.
 • Een spanned volume bestaat uit vrije schijfruimte die via meerdere schijven gekoppeld is. U kunt een spanned volume uitbreiden tot maximaal 32 schijven. Een spanned volume kan niet worden gespiegeld en heeft geen fouttolerantie.
 • Een striped volume is een volume waarvan de gegevens interleaved zijn verdeeld over twee of meer fysieke schijven. De gegevens op dit type volume worden afwisselend en gelijkmatig toegewezen aan elk van de fysieke schijven. Een striped volume kan niet worden gespiegeld of uitgebreid en heeft geen fouttolerantie. Striping staat ook bekend als RAID-0.
 • Een mirrorvolume is een volume met fouttolerantie waarvan de gegevens op twee fysieke schijven worden gedupliceerd. Alle gegevens op het ene volume worden naar een andere schijf gekopieerd om te zorgen voor gegevensredundantie. Als er een probleem is met een van de schijven, zijn de gegevens nog steeds toegankelijk op de andere schijf. Een mirrorvolume kan niet worden uitgebreid. Mirroring (spiegelen) staat ook bekend als RAID-1.
 • Een RAID-5-volume is een volume met fouttolerantie waarvan de gegevens striped worden verdeeld over drie of meer schijven. Ook de pariteit (een berekende waarde die wordt gebruikt om gegevens te reconstrueren na een storing) wordt striped verdeeld over de schijven. Als een fysieke schijf defect raakt, kan het gedeelte van het RAID-5-volume op de defecte schijf worden hersteld aan de hand van de resterende gegevens en de pariteit. Een RAID-5-volume kan niet worden gespiegeld of uitgebreid.
 • Het systeemvolume bevat de hardwarespecifieke bestanden die nodig zijn om Windows te laden (bijvoorbeeld Ntldr, Boot.ini en Ntdetect.com). Het systeemvolume kan hetzelfde volume zijn als het opstartvolume, maar dit is niet vereist.
 • Het opstartvolume bevat de bestanden van het Windows-besturingssysteem die zich bevinden in de mappen %Systemroot% en %Systemroot%\System32. Het opstartvolume kan hetzelfde volume zijn als het systeemvolume, maar dit is niet vereist.
Voor meer informatie over het configureren van standaardschijven en dynamische schijven klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
309044 Procedure: Converteren naar standaard- en dynamimsche schijven in Windows XP Professional
Als u meer informatie wilt over het configureren van standaardschijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

309000 Procedure:Schijfbeheer gebruiken om standaardschijven te configureren
Als u meer informatie wilt over het configureren van dynamische schijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

308424 Procedure: Schijfbeheer gebruiken om dynamische schijven te configureren
Als u meer informatie wilt over het maken van een mirrorvolume, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

307880 Een mirrored volume (gespiegeld volume) op een externe Windows 2000-computer in een Windows XP-computer maken
Als u meer informatie wilt over het maken van een RAID-5-volume, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

309043 Procedure: Een RAID-5-volume maken
Eigenschappen

Artikel-id: 314343 - Laatst bijgewerkt: 30 nov. 2007 - Revisie: 1

Feedback