Een Windows-installatie zonder toezicht uitvoeren vanaf cd-rom


Klik op de koppeling 216258 voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een Windows-installatie zonder toezicht kunt uitvoeren door uw Intel-computer op te starten vanaf cd-rom.

Meer informatie

In Windows XP kunt u een installatie zonder toezicht uitvoeren vanaf de cd-rom.

Controleren of een installatie zonder toezicht kan worden uitgevoerd vanaf cd-rom

U kunt alleen een installatie zonder toezicht uitvoeren vanaf cd-rom als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • De computer moet het opstarten vanaf cd-rom ondersteunen en moet voldoen aan de specificatie El-Torito voor niet-emulatie. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base als u meer informatie over deze specificatie wilt:

  167685 How to Create an El Torito Bootable CD-ROM
 • De naam van de standaardsjabloon voor de installatie zonder toezicht moet worden gewijzigd in Winnt.sif en moet worden gekopieerd naar een diskette zodat Setup toegang heeft tot het bestand.
 • De standaardsjabloon moet een geldige sectie [Data] bevatten. Deze voorwaarde wordt verderop in dit artikel nader uiteengezet.
OPMERKING: deze installatiemethode kent de volgende beperkingen:
 • De installatie is beperkt tot één partitie.
 • U kunt tijdens Setup geen stuurprogramma's van andere fabrikanten opgeven.

De computer voorbereiden op een installatie zonder toezicht

Voer de volgende stappen uit om de computer voor te bereiden op een installatie zonder toezicht vanaf de cd-rom:
 1. Maak een standaardsjabloon voor een installatie zonder toezicht met behulp van het hulpprogramma Beheer van Setup op de Microsoft Windows XP-cd-rom. Ga als volgt te werk om het onderdeel Beheer van Setup te installeren:
  1. Open Deze computer en open de map Support\Tools op de cd-rom van Windows XP.
  2. Dubbelklik op het bestand DEPLOY.CAB om het te openen.
  3. Klik in het menu Bewerken op Alles selecteren.
  4. Klik in het menu Bewerken op Naar map kopiëren.
  5. Klik op Nieuwe map maken. Typ een naam voor de map Beheer van Setup en druk op ENTER. Typ bijvoorbeeld
   beheer van setup
   en druk op ENTER.
  6. Klik op Kopiëren.
  7. Open de nieuwe map en dubbelklik op het bestand setupmgr.exe. De wizard Beheer van Windows Setup wordt gestart. Volg de instructies in de wizard om een standaardsjabloon te maken. Als u meer informatie wilt over het maken van een antwoordbestand, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

   308662 Procedure: Beheer van Setup gebruiken om een standaardsjabloon te maken in Windows 2000
 2. Voeg aan de standaardsjabloon een sectie [Data] toe met de volgende vermeldingen:


  • UnattendedInstall=Yes - De waarde moet worden ingesteld op 'yes'
  • MSDosInitiated=No - De waarde moet worden ingesteld op 'No' omdat Setup anders stopt tijdens het grafische gedeelte van de installatie
  • AutoPartition=1 - Als deze waarde is ingesteld op 1, wordt de installatiepartitie automatisch geselecteerd. Als de waarde is ingesteld op 0 (nul), wordt tijdens het tekstgedeelte van de installatie naar de installatiepartitie gevraagd.
 3. Sla de standaardsjabloon voor de installatie zonder toezicht op een diskette op onder de naam Winnt.sif.
 4. Plaats de Windows-cd-rom in het cd-rom-station en plaats de diskette in het diskettestation.
 5. Wijzig de opstartvolgorde in het CMOS zodanig dat de cd-rom boven aan de lijst staat. Raadpleeg de documentatie bij de computer of informeer bij de fabrikant naar de procedure voor het wijzigen van de opstartvolgorde.  Als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met hardwarefabrikanten, klikt u op het van toepassing zijnde artikelnummer in de volgende lijst:
  65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K


  60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P


  60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
 6. Start de computer opnieuw op. Wanneer Setup wordt gestart vanaf cd-rom, wordt het bestand Winnt.sif op de diskette gebruikt voor de installatie zonder toezicht.

De in dit artikel vermelde contactinformatie is bedoeld om u te helpen bij het aanvragen van de benodigde technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan dan ook geenszins instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Eigenschappen

Artikel-id: 314459 - Laatst bijgewerkt: 8 apr. 2003 - Revisie: 1

Feedback