Zwart opstartscherm wordt kort weergegeven en de computer start herhaaldelijk opnieuw op wanneer u Windows XP probeert te starten

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Zie 174630 voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.

Symptomen

Wanneer u Microsoft Windows XP probeert te starten, wordt kort een zwart opstartscherm weergegeven en wordt de computer herhaaldelijk opnieuw opgestart.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden in de volgende gevallen:


 • De computer loopt vast als gevolg van een onherstelbare systeemfout (STOP-fout).
 • De optie De computer automatisch opnieuw opstarten is ingeschakeld onder Systeemfouten in het dialoogvenster Opstart- en herstelinstellingen van Systeemeigenschappen.
 • Het wisselbestand van Windows XP is kleiner dan de hoeveelheid fysiek geheugen die in de computer is geïnstalleerd, of er is onvoldoende vrije ruimte op de vaste schijf voor het foutendumpbestand (Memory.dmp).
Tijdens het opstarten kan zich in Windows XP een probleem voordoen dat het STOP-foutbericht tot gevolg heeft. Afhankelijk van de systeemconfiguratie wordt het blauwe scherm mogelijk niet lang genoeg weergegeven om de foutinformatie te kunnen lezen.

Oplossing

U kunt dit probleem omzeilen door de opstartprocedure te wijzigen zodat u belangrijke informatie over het STOP-foutbericht kunt verzamelen. Gebruik hiertoe een van de volgende methoden in de aangegeven volgorde.

Opmerking Probeer, voordat u deze methoden wilt uitproberen, uw computer opnieuw op te starten in de Veilige modus. Hiermee kunt u wellicht het probleem met het STOP-foutbericht vaststellen.


Methode 1

 1. Probeer de registercomponenten van de herstelmap te vervangen met behulp van de herstelconsole en zet het systeem vervolgens terug naar de huidige status met behulp van Systeemherstel.

  Als u meer informatie wilt over de wijze waarop u het register kunt terugzetten, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  307545 Een Windows XP-systeem herstellen dat niet start vanwege een beschadigd register

Methode 2

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Installeer Windows XP in een andere map.
 2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 3. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 4. Ga naar de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE
 5. Klik in het menu Bestand op Component laden.
 6. Ga naar het systeembestand op de locatie van de oorspronkelijke Windows XP-installatie.

  Dit systeembestand bevindt zich standaard op de volgende locatie:
  %SystemRoot%\System32\Config\System
 7. Geef een willekeurige naam op wanneer naar een sleutelnaam wordt gevraagd in het dialoogvenster Component laden.

  De oorspronkelijke component HKEY_LOCAL_MACHINE wordt geladen als subsleutel van de huidige sleutel.
 8. Ga in de sleutel willekeurige naam (waarbij willekeurige naam de naam is die u hebt gegeven aan de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE van de oorspronkelijke Windows-installatie), naar de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CrashControl
 9. Dubbelklik in het rechterdeelvenster van de Register-editor op AutoReboot.
 10. Typ 0 (nul) in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 11. Klik op het minteken om de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE samen te vouwen.
 12. Klik in het menu Bestand op Component verwijderen.
 13. Klik op Afsluiten in het menu Bestand.
Hierdoor wordt de optie De computer automatisch opnieuw opstarten in de oorspronkelijke Windows XP-installatie uitgeschakeld. Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, is het mogelijk dat u informatie kunt ophalen over de STOP-fout om het probleem waardoor de computer niet kan starten, op te lossen.

Methode 3

Een andere methode om het probleem te omzeilen kan nodig zijn als de minimumgrootte van het wisselbestand is ingesteld op een waarde die lager is dan de hoeveelheid fysiek geheugen. Voor het schrijven van foutopsporingsgegevens vereist Windows XP een wisselbestand op het systeemstation dat groot genoeg is om het volledige fysieke geheugen plus 1 megabyte (MB) te bevatten. U kunt de waarde PagingFiles van de oorspronkelijke installatie wijzigen zodat het dumpbestand kan worden gegenereerd bij het optreden van het STOP-foutbericht. Er moet voldoende ruimte op de systeemschijf vrij zijn voor het wisselbestand.


Ga als volgt te werk om de waarde PagingFiles in het systeembestand op de locatie van de oorspronkelijke Windows XP-installatie te wijzigen:

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Ga naar de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE
 4. Klik in het menu Bestand op Component laden.
 5. Ga naar het systeembestand op de locatie van de oorspronkelijke Windows XP-installatie. Dit bestand bevindt zich standaard op de volgende locatie:
  %SystemRoot%\System32\Config\System
 6. Geef een willekeurige naam op wanneer naar een sleutelnaam wordt gevraagd in het dialoogvenster Component laden.

  Hierdoor wordt de component HKEY_LOCAL_MACHINE geladen als subsleutel van de huidige sleutel.
 7. Ga in de sleutel willekeurige naam (waarbij willekeurige naam de naam is die u hebt gegeven aan de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE van de oorspronkelijke Windows-installatie), naar de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Memory Management
 8. Dubbelklik in het rechterdeelvenster van de Register-editor op PagingFiles.
 9. Wijzig in het vak Waardegegevens de eerste numerieke waarde na c:\pagefile.sys (waarbij c: het station aangeeft waarop het wisselbestand wordt opgeslagen) door een waarde op te geven die ten minste 1 MB groter is dan de hoeveelheid fysiek geheugen in de computer.

  Opmerking Geef geen waarde op die groter is dan de hoeveelheid vrije ruimte op de vaste schijf van uw computer.

  De volgende waarde geeft bijvoorbeeld een minimumformaat van het wisselbestand van 130 MB en een maximumgrootte van het wisselbestand van 256 MB aan.
  c:\pagefile.sys 130 256
 10. Klik op OK.
 11. Ga naar de volgende locatie in de registercomponent die u hebt geladen van de oorspronkelijke Windows-installatie:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CrashControl
 12. Dubbelklik in het rechterdeelvenster van de Register-editor op CrashDumpEnabled.
 13. Typ 1 (één) in het vak Waardegegevens als deze waarde nog niet wordt vermeld en klik op OK.
 14. Klik op het minteken om de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE samen te vouwen.
 15. Klik in het menu Bestand op Component verwijderen.
 16. Klik op Afsluiten in het menu Bestand.
 17. Probeer de oorspronkelijke Windows XP-installatie te starten. Wanneer de STOP-fout zich voordoet, worden de gegevens van de geheugendump opgeslagen in het wisselbestand.
 18. Start de computer opnieuw op en selecteer de parallelle installatie van Windows XP. Hierdoor kan het dumpbestand worden gemaakt en kunt u deze informatie mogelijk gebruiken om het probleem waardoor de computer niet kan starten, op te lossen.


  Opmerking Het dumpbestand wordt opgeslagen als %SystemRoot%\Memory.dmp, waarbij %SystemRoot% de systeemmap van de parallelle installatie is.
 19. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 20. Open het tabblad Geavanceerd en klik onder Opstart- en herstelinstellingen op Instellingen.
 21. Schakel het selectievakje De computer automatisch opnieuw opstarten uit, klik op OK en klik nogmaals op OK.
 22. Start de computer opnieuw op. Wanneer u probeert de computer af te sluiten, moet het exacte bericht worden weergegeven.

Methode 4

Gebruik bij het opnieuw opstarten de nieuwe opstartoptie Automatisch opnieuw opstarten bij systeemcrash uitschakelen. Als deze optie wordt ingeschakeld, kunnen STOP-foutcodes worden weergegeven, maar kunt u vervolgens gewoon doorgaan.

Meer informatie

Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

310396 Het aanmeldingsscherm van Windows XP wordt niet geopend en de computer wordt steeds opnieuw opgestart
266465 Een parallelle installatie van Windows 2000 of Windows Server 2003 uitvoeren
259003 Hoe en waarom u een parallelle installatie van Windows NT 4.0 uitvoert


Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met STOP-foutberichten, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

123750 Foutopsporing voor STOP-schermen van Windows NT Setup
129845 Voorbereiding via blauw scherm voordat u contact opneemt met Microsoft

Eigenschappen

Artikel-id: 314466 - Laatst bijgewerkt: 11 okt. 2006 - Revisie: 1

Feedback