Korte handleiding voor de voorinstallatie van Windows

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel:
250609 .

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een voorinstallatie van het besturingssysteem Windows XP uitvoert.

BELANGRIJK: als u de eerste keer een voorinstallatie van Windows XP uitvoert en u geen andere computers hebt waarop Windows XP wordt uitgevoerd, lees dan eerst de instructies in deel A en deel B van deze korte beschrijving. Als Windows XP al is geïnstalleerd, gaat u verder met deel B.

Meer informatie

Deel A: Windows installeren

Voer de volgende stappen uit om de Windows-installatie zonder toezicht voor te bereiden:
 1. Kies een computer die u als master-computer wilt gebruiken en configureer de opstartvolgorde in het BIOS, met het cd-rom-station als eerste apparaat, de vaste schijf als tweede apparaat en het diskettestation als derde apparaat.

  OPMERKING: het is mogelijk dat u eerst informatie moet inwinnen bij de fabrikant van de computer voor het aanpassen van de BIOS-instellingen.


  OPMERKING: als het een x86-platform betreft, moet de computer de specificatie El-Torito voor niet-emulatie ondersteunen, voor het opstarten vanaf cd-rom. Als uw systeem geen ondersteuning biedt voor de specificatie El-Torito voor niet-emulatie, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de Windows OEM Preinstallation Kit (OPK) voor meer informatie over het installeren van Windows.
 2. Plaats de Windows-cd-rom in het cd-rom-station van de master-computer en start de computer op vanaf het cd-rom-station.

  Windows Setup wordt automatisch gestart. Windows wordt in drie fasen geïnstalleerd: kopiëren van bestanden, tekstmodusinstallatie en GUI-modusinstallatie. Nadat de drie Setup-fasen zijn voltooid, is het besturingssysteem volledig geïnstalleerd.

Deel B: Een Winnt.sif-standaardsjabloon maken

 1. Nadat Windows is geïnstalleerd op de master-computer, maakt u met behulp van de wizard Beheer van Setup (Setupmgr.exe) een standaardsjabloon voor de installatie zonder toezicht.

  De hulpprogramma's voor voorinstallatie bevinden zich in het bestand Support\Tools\Deploy.cab op de OEM Windows-productmedia die bij elke OEM three-pack van uw lokale Microsoft OEM Authorized Distributor worden geleverd. Ga als volgt te werk om het hulpprogramma Beheer van Setup te installeren:
  1. Open Deze computer en open de map Support\Tools op de cd-rom van Windows XP.
  2. Dubbelklik op het bestand DEPLOY.CAB om het te openen.
  3. Klik in het menu Bewerken op Alles selecteren.
  4. Klik in het menu Bewerken op Naar map kopiëren.
  5. Klik op Nieuwe map maken. Typ een naam voor de map Beheer van Setup en druk op ENTER. Typ bijvoorbeeld beheer van setup en druk op ENTER.
  6. Klik op Kopiëren.
 2. Open de map met de bestanden van Beheer van Setup, dubbelklik op Setupmgr.exe om de wizard Beheer van Setup te starten en maak een nieuwe standaardsjabloon.

  Als u meer informatie wilt over het maken van een standaardsjabloon, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  308662 Procedure: Beheer van Setup gebruiken om een standaardsjabloon te maken in Windows 2000
 3. Volg de instructies in de wizard om een standaardsjabloon te maken.
  1. Klik op de pagina Te installeren product op Windows-installatie zonder toezicht.
  2. Klik op de pagina Distributiemap op Nee, deze standaardsjabloon wordt gebruikt voor installatie vanaf een cd-rom .
 4. Wanneer u in het dialoogvenster Beheer van Windows Setup wordt gevraagd een locatie op te geven voor het nieuwe bestand, plaatst u een diskette in station A:, typt u a:\winnt.sif
  en klikt u op OK. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  De wizard Installatiebeheer is voltooid. De volgende bestanden zijn gemaakt:

  A:\WINNT.SIF


  A:\WINNT.BAT

 5. Klik op Afsluiten in het menu Bestand om de wizard Beheer van Setup af te sluiten en geef de diskette die u hebt gemaakt het etiket 'Windows-installatie zonder toezicht'. Als u wilt dat Windows Setup alle partities op de vaste schijf verwijdert en een nieuwe partitie maakt, moet u de opdracht Repartition opnemen in het bestand Winnt.sif. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Start Windows Kladblok en open het bestand Winnt.sif dat u hebt gemaakt.
  2. Voeg onder [Unattended] een nieuwe regel toe en typ de volgende code:
   Repartition=Yes
  3. Sla de wijzigingen in het bestand op en sluit Kladblok af.

Deel C: Een voorinstallatie van Windows uitvoeren vanaf cd-rom

 1. Configureer de opstartvolgorde in het BIOS van de computer waarop u de voorinstallatie van Windows wilt uitvoeren, met het cd-rom-station als eerste apparaat, de vaste schijf als tweede apparaat en het diskettestation als derde apparaat.
  OPMERKING: het is mogelijk dat u eerst informatie moet inwinnen bij de fabrikant van de computer om de instellingen van het BIOS aan te passen.
 2. Plaats de cd-rom van Windows XP in het cd-rom-station en start de computer op.
 3. Als het blauwe scherm met Windows Setup wordt weergegeven, plaatst u de diskette 'Windows-installatie zonder toezicht' met de standaardsjabloon Winnt.sif die u net hebt gemaakt in het diskettestation.

  OPMERKING: als het een x86-platform betreft, moet de computer de specificatie El-Torito voor niet-emulatie ondersteunen, voor het opstarten vanaf cd-rom.

  Windows Setup wordt automatisch gestart. Windows wordt in drie fasen geïnstalleerd: kopiëren van bestanden, tekstmodusinstallatie en GUI-modusinstallatie. Nadat de drie Setup-fasen zijn voltooid, is het besturingssysteem volledig geïnstalleerd.
 4. Verwijder de diskette.
 5. Start de computer opnieuw op, start Windows om het systeem te controleren en breng handmatig een merk aan voordat u Sysprep uitvoert en de computer aan uw klant levert.

Deel D: Handmatig een merk in uw systeem aanbrengen

 1. Als u ondersteuningsgegevens wilt toevoegen aan het menu Start van Windows, maakt u een bestand Oeminfo.ini met behulp van Windows Kladblok en kopieert u dit naar de map Windows\System32.

  Als u Oeminfo.ini gebruikt, worden de waarden en een knop Ondersteuningsinformatie weergegeven in de sectie [Algemeen] op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Systeemeigenschappen.

  Hieronder volgt een voorbeeld van het bestand Oeminfo.ini:
  [General]

  Manufacturer =
  MijnBedrijf
  B.V.

  Model = Brand X Processor

  SupportURL = http://www.
  mijnbedrijf
  .com

  LocalFile = C:\Winnt\Web\
  LocalFilename
  .htm


  [Support Information]

  Line1= Voor technische ondersteuning:

  Line2= bijgewerkte stuurprogramma's of voor informatie over

  Line3= veelgestelde vragen kunt u vinden op
  MijnBedrijf
  website voor

  Line4= technische ondersteuning op:

  Line5=

  Line6= http://www.
  mijnbedrijf
  .com/techondersteuning.
  OPMERKING: de secties [Algemeen] en [Ondersteuningsinformatie] van het bestand Oeminfo.ini zijn verplicht. Vervang de naam van de fabrikant, het model, de URL voor ondersteuning en gegevens over lokale bestanden door de gegevens van uw eigen bedrijf. Zorg dat er geen spaties achter de bedrijfsnaam staan.
 2. Als u uw logo wilt toevoegen in het venster Systeemeigenschappen in het Configuratiescherm, vervangt u het voorbeeldbestand Oemlogo.bmp in deze OPK door uw bedrijfslogo (bitmapafbeelding) in de map Windows\System32.

  OPMERKING: het Oemlogo.bmp-logo moet vierkant zijn en een grootte hebben van 172 bij 172 pixels. Als uw bitmapafbeelding kleiner is dan deze specificatie, wordt deze gecentreerd in de rechthoek. Als het logo groter is, wordt het bij bepaalde lettertypen en schermresoluties deels bijgesneden of helemaal niet weergegeven. Raadpleeg hoofdstuk 6 'Advanced Customization Topics' in de OPK Gebruikershandleiding voor meer informatie over het toevoegen van merkinformatie.

Deel E: Het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding (Sysprep.exe) gebruiken om de computer voor te bereiden voor levering

Met het programma Sysprep kunt u een grondige controle uitvoeren op een computer met een voorinstallatie van Windows. Hiertoe meldt u zich aan bij de Windows-omgeving en voert u de controle- of testprogramma's uit, waarna u deze programma's verwijdert. Wanneer u hiermee klaar bent, voert u Sysprep uit om de computer in een verzendstatus te plaatsen voor levering aan eindgebruikers. Sysprep is het laatste programma dat u uitvoert voordat u een computer levert.

De verzendstatus voor de computer activeren:
 1. Klik in het menu Start op Uitvoeren en typ cmd .
 2. Ga vanaf de opdrachtprompt naar de hoofdmap van het systeemstation en typ md sysprep .
 3. Kopieer Sysprep.exe, Setupcl.exe en het optionele bestand Sysprep.inf van de map Tools op de Windows OPK Tools-cd of van Support\Tools\Deploy.cab op de product-cd van Windows XP naar de map Sysprep.


  OPMERKING: aangezien Sysprep geen duplicerend programma is en de informatie in Logboekinzage niet terugzet, worden in de logboeken van de doelcomputers de gebeurtenissen weergegeven die plaatsvonden op de master-computer. Vergeet niet het gebeurtenissenlogboek te wissen.
 4. Ga vanaf de opdrachtprompt naar de map Sysprep en typ
  Sysprep .
 5. Als het bericht van het Windows-hulpprogramma voor systeemvoorbereiding wordt weergegeven, klikt u op OK.
 6. Als u klaar bent om het systeem voor te bereiden, klikt u op Verzegelen en op OK.
Wanneer u wordt gevraagd de computer af te sluiten, verwijdert u de Windows product-cd of de OPK Tools-cd.

OPMERKING: nadat u Sysprep op de computer hebt uitgevoerd, wordt de time-out ingesteld op twee seconden.

Nadat de computer in de verzendstatus is geplaatst, kan deze worden geleverd aan de gebruiker, samen met al het vereiste Windows-materiaal dat is aangegeven in uw licentieovereenkomst met Microsoft. Deze items omvatten meestal:
 • Windows-product-cd
 • Certificate of Authenticity (certificaat van echtheid) dat aan het computerchassis is gehecht
Eigenschappen

Artikel-id: 314472 - Laatst bijgewerkt: 30 nov. 2007 - Revisie: 1

Feedback