Zwervende gebruikersprofielen maken en kopiëren in Windows XP

Zie 142682 voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.

Samenvatting

Er kunnen redenen zijn om een gedefinieerd gebruikersprofiel naar een aantal gebruikers te kopiëren. Daarmee krijgen alle gebruikers hetzelfde profiel bij het aanmelden. Iedere gebruiker kan dit profiel naar wens aanpassen.


In dit artikel wordt beschreven hoe u een profiel naar een andere locatie kopieert. Het kan lastig zijn de juiste syntaxis te bepalen die u in het dialoogvenster Kopiëren naar voor het doelpad moet gebruiken wanneer u een zwervend profiel wilt maken. Dit probleem wordt in dit artikel besproken.

Meer informatie

Een zwervend profiel maken

Ga als volgt te werk om een zwervend profiel te maken:

 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik vervolgens op Eigenschappen in het snelmenu.
 2. Open het tabblad Geavanceerd en klik op Instellingen onder Gebruikersprofielen.
 3. Klik op het gewenste profiel in de lijst Profielen die op deze computer zijn opgeslagen.
 4. Als u het type van het profiel wilt wijzigen, klikt u op Type wijzigen, op Zwervend profiel en vervolgens op OK.

Een gebruikersprofiel kopiëren

Ga als volgt te werk om een bestaand gebruikersprofiel te kopiëren naar de account van een andere gebruiker:
 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik vervolgens op Eigenschappen in het snelmenu.
 2. Open het tabblad Geavanceerd en klik op Instellingen onder Gebruikersprofielen.
 3. Klik in de lijst Profielen die op deze computer zijn opgeslagen op het profiel dat u wilt kopiëren.
 4. Klik op Kopiëren naar.
 5. Voer in het dialoogvenster Kopiëren naar een van de volgende handelingen uit:
  • Typ in het vak Profiel kopiëren naar het UNC-pad (Universal Naming Convention) naar de profielmap van de doelgebruiker. Typ bijvoorbeeld het volgende:
   \\Servernaam\Sharenaam\Gebruikersprofielmap
   -of-

  • Klik op Bladeren en ga naar de gebruikersprofielmap waarnaar u het profiel wilt kopiëren. Klik op OK.
 6. Klik onder Toegestaan te gebruiken op Wijzigen. Typ de naam van de gebruiker die dit profiel mag gebruiken en klik op OK.

  OPMERKING: zorg ervoor dat u geen gebruikers of groepen kiest uit een Microsoft Windows NT-domein, omdat Windows XP gebruikmaakt van Active Directory voor het selecteren van domeinen.
 7. Klik in het dialoogvenster Kopiëren naar op OK. Klik op Ja als u wordt gevraagd het kopiëren te bevestigen.
 8. Klik tweemaal op OK.

Het gebruikersprofielpad bijwerken

Neem in het gebruikersprofielpad een verwijzing op naar het nieuwe profiel. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

 1. Start de module Active Directory: gebruikers en computers op een domeincontroller. Vouw het domein uit en vouw vervolgens de organisatie-eenheid uit die het gewenste gebruikersprofiel bevat.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste gebruikersaccount en klik op Eigenschappen in het snelmenu.
 3. Open het tabblad Profiel en typ het UNC-pad naar de nieuwe profielmap in het vak Profielpad.
 4. Klik op Toepassen en klik op OK.
Nadat de gebruiker zich heeft aangemeld, wordt het profiel op de server opgeslagen als een zwervend profiel en worden tevens alle wijzigingen in het profiel op de server opgeslagen.
Eigenschappen

Artikel-id: 314478 - Laatst bijgewerkt: 19 mei 2003 - Revisie: 1

Feedback