Printers zonder interactie van de gebruiker toevoegen in Windows XP

Zie 189105 voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.

Samenvatting

In Windows XP kunt u een printer installeren vanaf de opdrachtregel. Dit is vooral handig als u een printer wilt toevoegen aan of verwijderen uit een groep gebruikers met behulp van een aanmeldingsscript of een geplande actie.

Hoewel Microsoft Windows NT 4.0 hulpprogramma's als Con2prt.exe bevat, bieden deze alleen de mogelijkheid om netwerkprinters toe te voegen of te verwijderen. U kunt lokale printers wijzigen en verwijderen met Windows XP. Daardoor kan een beheerder alle aspecten van de mogelijkheid van een gebruiker om af te drukken sturen door te vereisen dat gebruikers een batchbestand of aanmeldingsscript uitvoeren.

OPMERKING Als u deze opdracht wilt gebruiken in een aanmeldingsscript of in een door de client gestart batchbestand, moet op de clientcomputer Windows XP of Microsoft Windows 2000 worden uitgevoerd. Een Windows NT 4.0-client kan deze opdracht niet verwerken omdat het aanmeldingsscript op de clientcomputer wordt uitgevoerd.

Bovendien kunnen deze opdrachten worden uitgevoerd vanaf het werkstation van de beheerder of vanaf een server, zodat de printers van daar af kunnen worden geïnstalleerd op de clientcomputers, zonder dat de beheerder daadwerkelijk naar de betreffende computer hoeft te gaan.

Meer informatie

In de voorbeelden hieronder worden de meestgebruikte toepassingen voor de opdracht Gebruikersinterface van printer (PrintUIEntry) geïllustreerd.

OPMERKING Deze opdracht werkt alleen op een Windows XP- of Windows 2000-computer en kan alleen worden gebruikt voor de installatie van een printer in of de verwijdering van een printer uit een Windows XP-, Windows 2000- of Windows NT 4.0-server of -werkstation.

In het volgende voorbeeld wordt op de computer met de naam SERVER een Agfa-printerstuurprogramma toegevoegd en een logische printer gemaakt.

OPMERKING U kunt beide regels in een batchbestand plaatsen of na elkaar in een opdrachtregel typen. Voor de leesbaarheid zijn beide regels hier over meerdere regels verdeeld.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\server /m "AGFA-AccuSet v52.3" /h
"Intel" /v "Windows 2000" /f %windir%\inf\ntprint.inf

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /c\\SERVER /f
"%windir%\inf\ntprint.inf" /r "lpt1:" /m "AGFA-AccuSet v52.3"
In dit voorbeeld wordt een Agfa-printer verwijderd van een computer met de naam SERVER:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "Test Printer" /c\\SERVER
Typ /? na de opdracht voor meer informatie over de beschikbare schakelopties.

U kunt ook de volgende opdracht typen bij een opdrachtprompt:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?
Met de bovenstaande opdracht geeft u de volledige lijst met beschikbare schakelopties weer, met uitgebreide voorbeelden over het gebruik van deze methode.

OPMERKING De volgende voorbeeldsyntaxis werkt correct, mits de standaard-TCP/IP-poorten zijn gemaakt:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /f
%windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z
Als u de naam van de printer niet correct invoert, of als u een printer opgeeft die niet is aangesloten op de server, worden er geen standaard-TCP/IP-poorten gemaakt en wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Gebruikersinterface van printer
Printeropdracht rundll is mislukt.
Opdracht: /if /b "Test Printer" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.

U hebt een onjuiste printernaam ingevoerd of de opgegeven printer is niet langer verbonden met de server. Klik op Help voor meer informatie.

Voorbeeld van een manier om een IPP-printer toe te voegen

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /b "PrinternaamWeergeven op http" /x /n "deel van de schakeloptie n" /if /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "http://hostnaam/printers/sharenaam/.printer" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL"
Opmerking De schakeloptie /x wordt niet beschreven bij /?. Voor de schakeloptie /x wordt /n verwacht, ook wanneer deze niet wordt gebruikt. Bovendien is het mogelijk dat u een andere printer gebruikt dan de HP Laserjet 4000 Series PCL. De vlag /x behandelt de installatie als een functie 'Point and Print voor het web'. Deze vlag geeft aan dat de printer een maskeringsprinter (masq) is. Een masq-printer is deels een lokale printer en deels een netwerkprinter. Een masq-printer ontvangt uitgebreide meldingen van de externe afdrukserver. Zonder de optie /x is de printer een lokale printer met een omgeleide poort. Dit werkt goed, maar heeft zeer beperkte meldingen.De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Eigenschappen

Artikel-id: 314486 - Laatst bijgewerkt: 29 jan. 2007 - Revisie: 1

Feedback