De schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster wijzigen in Windows XP

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel: 185348 .


Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u de standaardschermbeveiliging van het aanmeldingsvenster wijzigt in Microsoft Windows XP. Met name wordt beschreven hoe u een ander type schermbeveiliging start, de time-out voor het starten van de schermbeveiliging wijzigt en de schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster in- of uitschakelt.


Wanneer u Windows start, wordt mogelijk het welkomstscherm van Windows XP geopend, waarin u wordt gevraagd op uw gebruikersnaam te klikken om te beginnen. Het is ook mogelijk dat het dialoogvenster Welkom bij Windows wordt geopend, waarin u wordt gevraagd op Ctrl+Alt+Del te drukken om u aan te melden. Als u niet binnen tien minuten een toets indrukt, wordt standaard de schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster (Logon.scr) gestart.


De schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster wijzigen

Ga als volgt te werk om de schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster te wijzigen.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ regedt32 in het vak Openen en klik op OK.
 3. Zoek de volgende registersleutel in het venster van de Register-editor:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 4. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op SCRNSAVE.EXE.
 5. Typ de naam van de gewenste schermbeveiliging in het vak Tekenreeks bewerken van het dialoogvenster Waardegegevens en klik op OK. Als u bijvoorbeeld de schermbeveiliging Dansende lijnen wilt gebruiken als schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster, typt u ssmyst.scr.


  Belangrijk controleer of u het juiste pad naar de schermbeveiliging hebt opgegeven. Als de schermbeveiliging in %SystemRoot%\System32 is opgeslagen, hoeft u geen expliciet pad op te geven.
 6. Klik in het menu Bestand op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
De schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster wordt gewijzigd in de opgegeven schermbeveiliging.


De time-out voor de schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster wijzigen

U kunt ook een andere waarde opgegeven voor de tijdsduur waarna de schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster wordt gestart. De standaardwaarde is 600 seconden (10 minuten).


Ga als volgt te werk om de tijdsduur te wijzigen waarna de schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster wordt gestart.Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ regedt32 in het vak Openen en klik op OK.
 3. Zoek de volgende registersleutel in het venster van de Register-editor:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 4. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op ScreenSaveTimeOut.
 5. Typ het aantal seconden waarna u de schermbeveiliging wilt starten in het vak Tekenreeks bewerken van het dialoogvenster Waardegegevens en klik op OK. Als u bijvoorbeeld de schermbeveiliging na vijf minuten wilt starten, typt u 300.
 6. Klik in het menu Bestand op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
De tijdsduur waarna de schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster wordt gestart, is gewijzigd in de opgegeven waarde.


De schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster uitschakelen

Als u de schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster door ons wilt laten uitschakelen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

Ga als volgt te werk om de schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster uit te schakelen.


Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ regedt32 in het vak Openen en klik op OK.
 3. Zoek de volgende registersleutel in het venster van de Register-editor:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 4. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op ScreenSaveActive.
 5. Typ in het dialoogvenster Tekenreeks bewerken de waarde 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 6. Klik in het menu Bestand op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
De schermbeveiliging van het aanmeldingsvenster is uitgeschakeld.


Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of kunt u ons een e-mail sturen.

Referenties

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het wijzigen van voorkeuren voor het aanmeldingsvenster en de afsluitprocedure:

291559 Voorkeuren voor aanmelden en afsluiten wijzigen in Windows XP

Eigenschappen

Artikel-id: 314493 - Laatst bijgewerkt: 7 jun. 2013 - Revisie: 1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Feedback