Waarom wordt het nieuwe USB-apparaat niet gedetecteerd in Windows XP of Windows Server 2003?

Probleembeschrijving

Wanneer u een nieuw USB-apparaat aansluit op een computer waarop nog geen USB-apparaten zijn aangesloten, is het mogelijk dat dit nieuwe apparaat niet door Windows XP en Windows Server 2003 wordt gedetecteerd.


Als u het probleem door ons wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft het probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waar het probleem voorkomt.


In de sectie Is het probleem opgelost? kunt u controleren of het probleem door de wizard is opgelost.

Dit probleem zelf oplossen

Dit probleem doet zich voor wanneer er geen apparaat op een USB-poort is aangesloten. Hierdoor wordt de OHCI-controller (Open Host Controller Interface) door het USB-stuurprogramma in een onderbroken toestand geplaatst. In een onderbroken toestand kan de OHCI-controller het toevoegen van een nieuw USB-apparaat op de computer niet altijd detecteren.

Vereisten

U kunt dit probleem op een computer met Windows XP oplossen door Service Pack 1 (SP1) of hoger uit te voeren. U controleert of u Windows XP SP1 of hoger hebt door achtereenvolgens te klikken op Start en Uitvoeren, in het invoervak de tekst winver te typen en vervolgens op OK te klikken. Als SP1 of hoger niet in het dialoogvenster Info: Windows staat vermeld, installeert u via Windows Update het nieuwste service pack waarna u nogmaals probeert het probleem op te lossen.

Stappen om dit probleem op te lossen

Maak een nieuwe registerwaarde waarmee wordt voorkomen dat een OHCI-controller in een onderbroken toestand wordt gezet.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows
Ga als volgt te werk om een nieuwe registerwaarde te maken waarmee de functie voor selectieve onderbreking van het USB-hubstuurprogramma wordt uitgeschakeld:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
  2. Selecteer de volgende registersleutel en klik op deze sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
  3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD.
  4. Typ DisableSelectiveSuspend en druk op Enter.
  5. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
  6. Typ 1 en klik op OK.
Opmerking Deze instelling is van invloed op alle USB-hostcontrollerstuurprogramma's in het systeem.

Als de waarde van de registervermelding DisableSelectiveSuspend wordt ingesteld op 1, wordt de functie Selectieve onderbreking uitgeschakeld. Het selectievakje De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen wordt bovendien niet weergegeven op het tabblad Energiebeheer voor de USB-basishub.

Is het probleem opgelost?

  • U controleert of de automatische correctie heeft gewerkt door de computer opnieuw op te starten. Als het USB-apparaat nu wordt herkend, is het probleem opgelost en kunt u dit artikel afsluiten.
  • Als het probleem niet is opgelost, kunt u ook contact opnemen met de ondersteuning.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op. In Windows XP Service Pack 1 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.

Referenties

Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over USB-problemen in Windows XP of Windows Server 2003:

310575 Geavanceerde tips voor het oplossen van algemene USB-problemen in Windows XP

925196 Een computer met Windows XP kan een USB-stick, Apple iPod of een externe vaste schijf niet detecteren
810090 USB-apparaten (Universal Serial Bus) worden niet altijd gedetecteerd wanneer de computer in Windows 2000 of in Windows XP opnieuw wordt opgestart of terugkeert uit de slaapstand of de stand-bymodus

892050 Een USB-apparaat dat is aangesloten op een USB 2.0-hub wordt niet waargenomen in Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 of Windows Server 2003 x64-versies
Als deze artikelen geen uitkomst bieden bij het oplossen van het probleem of als u te maken hebt met symptomen die verschillen van de in dit artikel beschreven symptomen, wordt u aangeraden naar meer informatie te zoeken in de Microsoft Knowledge Base. U kunt de Microsoft Knowledge Base raadplegen op de volgende website van Microsoft: Typ vervolgens de tekst van het weergegeven foutbericht of typ een omschrijving van het probleem in het veld Zoeken op Microsoft Support.
Eigenschappen

Artikel-id: 314634 - Laatst bijgewerkt: 13 okt. 2009 - Revisie: 1

Feedback