De status NUM LOCK instellen tijdens de aanmelding bij Windows XP

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel: 262625 .

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de status NUM LOCK standaard instelt op
ingeschakeld
wanneer gebruikers zich aanmelden bij de computer. U doet dit met behulp van een scriptbestand dat wordt uitgevoerd tijdens het opstarten of via een groepsbeleid in Windows XP Professional.

Meer informatie

Omdat profielen in Windows XP de status NUM LOCK behouden als een gebruiker zich afmeldt, gebruikt u de opdracht
runonce
om dit script eenmaal uit te voeren voor het instellen van de beginstatus. Gebruik het echter niet als aanmeldingsscript.


De status van de NUM LOCK-toets kan voor iedere gebruiker apart worden ingesteld. Standaard is NUM LOCK uitgeschakeld.


In dit artikel wordt uitgegaan van het gebruik van Microsoft Windows Script Host. Windows XP bevat versie 5.6 van Microsoft Windows Script Host. Microsoft raadt u ten zeerste aan de laatste versie van Windows Script Host te downloaden om er zeker van te zijn dat het scrip goed werkt. Op de volgende Microsoft-website kunt u de meest recente informatie over Windows-scripts vinden:

Het script configureren

Ga als volgt te werk om de NUM LOCK-status via een script te wijzigen:
 1. Start Kladblok.
 2. Kopieer de volgende code en plak deze in het tekstbestand:
  set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}"
 3. Sla het bestand op als "numlock.vbs" (met inbegrip van de aanhalingstekens). Deze eigenschap genereert het bestand met de extensie .vbs. Het pictogram verandert van het Kladblok-pictogram in een scriptpictogram.

Het script uitvoeren vanuit de opstartmap

Als u het script lokaal wilt uitvoeren, kopieert u het bestand Numlock.vbs naar de opstartmap van de gebruiker, die zich doorgaans bevindt in het profielpad van de gebruiker.


Als het script door alle gebruikers moet kunnen worden uitgevoerd, kopieert u het bestand Numlock.vbs naar de opstartmap van het profiel Alle gebruikers. Het standaardpad voor deze map is Documents and Settings\Alle gebruikers\menu Start\Programma's\Opstarten.

Het script uitvoeren via een groepsbeleid

U kunt een script alleen via een groepsbeleid uitvoeren met Windows XP Professional, niet met Windows XP Home Edition.


Als u het nieuwe script wilt configureren zodat het wordt uitgevoerd via een groepsbeleid, kopieert u het scriptbestand Numlock.vbs eerst naar de map met aanmeldingsscripts van het groepsbeleid.


De standaardlocatie voor lokale aanmeldingsscripts is de map Systeemhoofdmap\System32\Repl\Imports\Scripts.
Gebruiker
Computer
\Scripts\Logon.


De standaardlocatie voor domeinaanmeldingsscripts is Map systeemvolume\Sysvol\Sysvol\
Domeinnaam
\Scripts.


Nadat u het script naar de juiste locatie hebt gekopieerd, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ
  mmc
  en klik op OK om MMC (Microsoft Management Console) te starten.
 2. Klik in het menu Console op Module toevoegen/verwijderen.
 3. Klik op Toevoegen, klik op Groepsbeleid en klik nogmaals op Toevoegen.
 4. Klik op het juiste groepsbeleidobject. Standaard wordt de lokale computer geselecteerd, maar u kunt op Bladeren klikken en een ander groepsbeleidobject selecteren.
 5. Klik achtereenvolgens op Voltooien, Sluiten en OK.
 6. Ga in de module Groepsbeleid (Beleid voor Lokale computer) naar de map Gebruikersconfiguratie\Windows-instellingen\Scripts (Aanmelden/Afmelden). (U kunt in plaats van de map Gebruikersconfiguratie ook de map Computerconfiguratie gebruiken.)
 7. Dubbelklik op het object Aanmeldingsscript, klik op Toevoegen, klik op Bladeren en klik op het script Numlock.vbs.
 8. Klik op Openen en klik op OK.
 9. Klik op OK en sluit de console Group Policy Management.
Als u de toets NUM LOCK wilt kunnen inschakelen voordat de gebruiker op CTRL+ALT+DEL heeft gedrukt om zich aan te melden, wijzigt u de standaardinstelling in Register-editor. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
315468 How to Enable the NUM LOCK Key for the Logon Screen
Eigenschappen

Artikel-id: 314879 - Laatst bijgewerkt: 8 apr. 2003 - Revisie: 1

Feedback