Adminpak.msi gebruiken om een specifiek hulpprogramma voor serverbeheer te installeren in Windows

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u afzonderlijke hulpprogramma's voor serverbeheer vanuit de volgende Administration Packs installeert:
 • Microsoft Windows 2000 Administration Pack (Adminpak.msi) op Windows 2000-computers
 • Microsoft Windows Server 2003 Administration Pack (Adminpak.msi) op Microsoft Windows XP-computers en Windows Server 2003-computers
Het Windows 2000-bestand Adminpak.msi is niet beschikbaar op de cd-rom van Windows 2000 Professional, maar u kunt dit bestand installeren vanaf de cd-rom die deel uitmaakt van de volgende producten:
 • Windows 2000 Server
 • Windows 2000 Advanced Server
 • Windows 2000 Datacenter

In dit artikel wordt naar deze cd-rom verwezen als de cd-rom van Windows 2000.

Als u Windows 2000- en Windows Server 2003-computers extern wilt beheren, kunt u de hulpprogramma's voor beheer uit het Windows 2000-bestand Adminpak.msi op de volgende computers installeren en uitvoeren:
 • Windows 2000 Professional-computers
 • Windows 2000 Server-computers
 • Windows 2000-domeincontrollers
Het Windows Server 2003-bestand Adminpak.msi is niet beschikbaar op de cd-rom van Windows XP Professional, maar u kunt dit bestand installeren vanaf de cd-rom die deel uitmaakt van de volgende producten:
 • Windows Server 2003, Standard Edition
 • Windows Server 2003, Datacenter Edition
 • Windows Server 2003, Enterprise Edition
In dit artikel wordt naar deze cd-rom verwezen als de cd-rom van Windows Server 2003.

Als u Windows 2000- en Windows Server 2003-computers extern wilt beheren, kunt u de hulpprogramma's voor beheer uit het Windows Server 2003-bestand Adminpak.msi op de volgende computers installeren en uitvoeren:
 • Windows XP Professional-computers
 • Windows Server 2003-computers
 • Windows Server 2003-domeincontrollers
In sommige gevallen kennen Windows 2000-hulpprogramma's voor beheer beperkingen wanneer u ze gebruikt om Windows Server 2003-computers extern te beheren. In sommige gevallen kennen Windows Server 2003-hulpprogramma's voor beheer beperkingen wanneer u ze gebruikt om Windows 2000-computers extern te beheren.

Voor meer informatie over deze beperkingen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

304718 Windows Server-computers beheren met Windows XP Professional-clients

Terug naar begin

MSIEXEC gebruiken voor het installeren van een specifiek hulpprogramma voor serverbeheer dat deel uitmaakt van Adminpak.msi

Wanneer u het Administration Pack installeert, worden standaard alle beschikbare hulpprogramma's in het Administration Pack geïnstalleerd. U kunt echter de opdrachtregelparameters van Windows Installer gebruiken om specifieke hulpprogramma's voor serverbeheer te installeren.


U kunt bijvoorbeeld de volgende opdracht gebruiken vanaf een opdrachtprompt:
msiexec /i adminpak.msi ADDLOCAL=AdminToolAbbreviation /qb
OpmerkingAdminToolAbbreviation is de afgekorte naam van het hulpprogramma voor serverbeheer dat u wilt installeren en dat is opgenomen in het Windows 2000-bestand Adminpak.msi of het Windows Server 2003-bestand Adminpak.msi.

Opmerking U moet het bestand Adminpak.msi kopiëren naar een locatie op de vaste schijf die is opgenomen in het Windows-pad, anders moet u het pad naar het bestand Adminpak.msi opnemen in de opdrachtregel.

Als u bijvoorbeeld de module WINS wilt gebruiken om een specifiek, afzonderlijk hulpprogramma voor serverbeheer te installeren, volgt u deze procedure:

 1. Plaats de cd-rom met Windows 2000 Server of Windows 2000 Advanced Server in het cd-rom-station.
 2. Open in Windows Verkenner de map I386 op de cd-rom met Windows 2000 Server of Windows 2000 Advanced Server.
 3. Kopieer het bestand Adminpak.msi naar de map Windows\System32 op de vaste schijf.
 4. Typ de volgende opdracht bij een opdrachtprompt en druk daarna op ENTER:

  msiexec /i adminpak.msi ADDLOCAL=FeWINSConsole /qb
  Als u naar de module WINS wilt zoeken, klikt u op Start, wijst u Programma's aan en klikt u op Systeembeheer.
Terug naar begin

Afkortingen voor de Windows 2000-hulpprogramma's voor beheer

U kunt de in dit artikel beschreven methode gebruiken om afzonderlijke of extra Windows 2000-hulpprogramma's voor beheer uit het Windows 2000-bestand Adminpak.msi op Windows 2000-computers te installeren. Hiertoe vervangt u de juiste afkorting van het hulpprogramma voor serverbeheer dat u wilt installeren. In de volgende lijst vindt u meer informatie over de afkortingen voor de afzonderlijke hulpprogramma's voor serverbeheer.

Opmerking De afkortingen voor de hulpprogramma's voor serverbeheer die u gebruikt bij de methode die in dit artikel wordt beschreven, zijn hoofdlettergevoelig. Bij de opdrachtregelparameters van Windows Installer moet u de afkorting precies zo typen als is aangegeven in de volgende tabel.
AfkortingHulpprogramma voor serverbeheer
FeCERTConsoleCertificeringsinstantie
FeClusterConsoleClusterbeheer
FeCMAKConsoleAdministration Kit voor Verbindingsbeheer
FeDHCPConsoleDHCP
FeDFSConsoleDFS (Distributed File System)
FeDNSConsoleDNS
FeIASConsoleIAS (Internet Authentication Service)
FeIISConsoleInternet-servicebeheer
FeACSConsoleQoS-toegangsbeheer
FeRSConsoleExterne opslag
FeRRASConsoleRoutering en RAS
FeTAPIConsoleTelephonie
FeTSClientConsoleTerminal Services-client
FeTSMgrConsoleTerminal Services-hulpprogramma's
FeWINSConsoleWINS
FeADToolsActive Directory-hulpprogramma's
Opmerking In de Microsoft Active Directory-hulpprogramma's zijn de volgende drie modules opgenomen:

 • Active Directory: domeinen en vertrouwensrelaties
 • Active Directory: sites en services
 • Active Directory: gebruikers en computers

In de Terminal Services-hulpprogramma's zijn de volgende twee modules opgenomen:
 • Terminal Services-licentieverlening
 • Terminal Services-beheer


De Terminal Services-modules kunnen niet afzonderlijk worden geïnstalleerd.

Terug naar begin

Afkortingen voor de Windows Server 2003-hulpprogramma's voor beheer

Als u afzonderlijke of extra Windows Server 2003-hulpprogramma's voor beheer uit het Windows Server 2003-bestand Adminpak.msi wilt installeren op Windows XP Professional- of Windows Server 2003-computers, gebruikt u de methode die in dit artikel wordt beschreven. In de opdrachtregel vervangt u de juiste afkorting van het hulpprogramma voor serverbeheer dat u wilt installeren. In de volgende lijst vindt u meer informatie over de afkortingen voor de afzonderlijke hulpprogramma's voor serverbeheer.

Opmerking De afkortingen voor de hulpprogramma's voor serverbeheer die u gebruikt bij de methode die in dit artikel wordt beschreven, zijn hoofdlettergevoelig. Bij de opdrachtregelparameters van Windows Installer moet u de afkorting precies zo typen als is aangegeven in de volgende tabel.AfkortingHulpprogramma voor serverbeheer en beschrijving
FeADMgmtConsole Active Directory-beheer: hiermee kunt u Active Directory beheren
FeADToolsActive Directory: met de Active Directory-hulpprogramma's kunt u de adreslijstservice beheren.
FeAZRolesAZRoles: met Verificatiebeheer kunt u functies beheren en computers configureren.
FeCERTConsoleCertificeringsinstantie: hiermee kunt u de Certification Authority-service beheren. De Certification Authority-service geeft certificaten uit voor beveiligingsprogramma's met een openbare sleutel.
FeCMAKConsoleAdministration Kit voor Verbindingsbeheer: gebruik de Administration Kit voor Verbindingsbeheer om profielen voor de Connection Manager-service samen te stellen.
FeClusterConsoleClusterbeheer: hiermee kunt u de Cluster-service beheren. Met de Cluster-service wordt de beschikbaarheid van servertoepassingen verbeterd.
FeDFSConsoleDistributed File System: gebruik bestaande bestandsshares om één enkele logische naamruimte samen te stellen.
FeDHCPConsoleDHCP: hiermee kunt u de DHCP-service (Dynamic Host Configuration Protocol) beheren. Met de DHCP-service worden IP-adressen dynamisch toegewezen aan netwerkcomputers.
FeDNSConsoleDNS: hiermee kunt u de DNS-service (Domain Name System) beheren. Met de DNS-service worden DNS-computernamen in IP-adressen omgezet.
FeIASConsoleInternet Authentication Service: u kunt het RADIUS-protocol (Remote Authentication Dial-in User Service) gebruiken om externe verificatie uit te voeren.
FeIISAdminScriptsIIS-beheerscripts: hiermee kunt u Internet Information Service (IIS) beheren.
FeIPMgmtConsoleIP-adresbeheer: hiermee beheert u IP-adressen.
FeNetLoadBalanceBeheer van netwerktaakverdeling: hiermee kunt u de Network Load Balancing-service beheren.
FePKMgmtConsoleBeheer van openbare sleutels: Beheer van openbare sleutels
FeRISAdminRemote Installation Services: met Remote Installation Services kunt u op aanvraag installaties van besturingssystemen via een netwerkverbinding met behulp van installatiekopieën uitvoeren vanuit een RIS-server naar een clientcomputer.
FeRSConsoleExterne opslag: hiermee kunt u Externe opslag beheren. Met Externe opslag worden gegevens van niet regelmatig geopende bestanden naar magneetbanden of magnetisch-optische schijven gemigreerd.
FeTAPIConsoleTelephony: hiermee kunt u de Telephony-service configureren en beheren.
FeTSMgrConsoleTerminal Services-beheer: Hiermee kunt u informatie over terminalservers in vertrouwde domeinen weergeven, waaronder informatie over alle sessies, gebruikers en processen voor elke terminalserver. U kunt met dit hulpprogramma ook de server beheren.
FeUDDIUDDI: met UDDI-services kunnen ontwikkelaars van ondernemingen op een efficiënte manier webservices publiceren, opsporen, delen en opnieuw gebruiken met de betreffende ontwikkelingshulpmiddelen en ondernemingstoepassingen.
FeWINSConsoleWINS: hiermee kunt u WINS (Windows Internet Name Service) beheren. Met WINS worden NetBIOS-computernamen in IP-adressen omgezet.

Hulpprogramma's die worden weergegeven in het bestand Adminpak.msi van Windows 2000, maar niet in het bestand Adminpak.msi van Windows Server 2003

AfkortingHulpprogramma voor serverbeheer
FeIISConsoleInternet-servicebeheer
FeACSConsoleQoS-toegangsbeheer
FeRRASConsoleRoutering en RAS
FeTSClientConsoleTerminal Services-client
Terug naar begin

Probleemoplossing

Wanneer u probeert een hulpprogramma voor serverbeheer te installeren met de opdrachtregelparameters van Windows Installer, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Interne fout 2711
Dit probleem treedt op als u een typefout hebt gemaakt bij de opdrachtregel. Wanneer u de in dit artikel beschreven methode gebruikt, controleert u of u de afgekorte namen van de hulpprogramma's voor serverbeheer precies zo hebt getypt als in de tabellen eerder in dit artikel.


Terug naar begin

Referenties

Voor meer informatie over de hulpprogramma's voor beheer in Windows 2000, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

216999 How to install the remote server administration tools in Windows 2000

269483 Windows 2000 Administration Tools Package (Adminpak.msi) updates

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 314978 - Laatst bijgewerkt: 15 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback