Procedure: Registratie van diagnostische gebeurtenissen voor Active Directory configureren in Windows 2000

BELANGRIJK: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.

IN DEZE TAAK

Samenvatting

In dit artikel worden de stappen beschreven om de registratie van diagnostische gebeurtenissen voor Active Directory in Microsoft Windows 2000 te configureren.


Gebeurtenissen van Active Directory worden vastgelegd in het Active Directory-logboek van Logboekinzage. Met de gegevens die in dit logboek worden vastgelegd, kunt u mogelijke problemen vaststellen en oplossen of de activiteiten van gebeurtenissen op de server controleren die betrekking hebben op Active Directory.


Standaard worden voor Active Directory alleen kritieke gebeurtenissen en fouten vastgelegd in het Active Directory-logboek. Als u andere gebeurtenissen voor Active Directory wilt vastleggen, moet u het registratieniveau verhogen in het register.


Diagnostische gebeurtenissen registreren voor Active Directory

De registervermeldingen die betrekking hebben op de registratie van diagnostische gegevens voor Active Directory, zijn opgeslagen in de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics
Elk van de volgende vermeldingen onder de subsleutel Diagnostics is een type gebeurtenis dat naar het gebeurtenislogboek kan worden geschreven:
Knowledge Consistency Checker (KCC)

Security Events

ExDS Interface Events

MAPI Events

Replication Events

Garbage Collection

Internal Configuration

Directory Access

Internal Processing

Performance Counters

Initialization/Termination

Service Control

Name Resolution

Backup

Field Engineering

LDAP Interface Events

Setup

Global Catalog

Inter-site Messaging

Registratieniveaus

Aan elke vermelding kunt u een waarde van 0 tot en met 5 toewijzen en deze waarde bepaalt het detailniveau van de gebeurtenissen die worden vastgelegd. De registratieniveaus zijn als volgt beschreven:
 • 0 (Geen): op dit niveau worden alleen kritieke gebeurtenissen en fouten vastgelegd. Dit is de standaardinstelling voor alle vermeldingen die alleen moet worden gewijzigd als er een probleem optreedt dat u wilt onderzoeken.
 • 1 (Minimaal): bij deze instelling worden gebeurtenissen op hoog niveau vastgelegd in het logboek. Zoals een bericht voor elke belangrijke taak die door de service wordt uitgevoerd. Gebruik deze instelling om een onderzoek te starten als u de locatie van het probleem niet kent.
 • 2 (Standaard)
 • 3 (Gedetailleerd): op dit niveau wordt meer gedetailleerde informatie vastgelegd dan op lagere niveaus, zoals de stappen die worden uitgevoerd om een taak uit te voeren. Gebruik deze instelling als u het probleem hebt teruggebracht tot een service of een groep categorieën.
 • 4 (Uitgebreid)
 • 5 (Intern): op dit niveau worden alle gebeurtenissen vastgelegd, inclusief foutopsporingsreeksen en wijzigingen in de configuratie. De activiteit van de service wordt volledig vastgelegd. Gebruik deze instelling als u het probleem hebt teruggebracht tot een bepaalde categorie of een kleine groep categorieën.

Registratie van diagnostische gebeurtenissen voor Active Directory configureren

Ga als volgt te werk om de registratie van diagnostische gebeurtenissen voor Active Directory te configureren:


WAARSCHUWING: een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ in het vak Openen het volgende:
  regedit
  en klik op OK.
 3. Zoek de volgende registersleutel en klik erop:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics
  Elke vermelding die in het rechterdeelvenster van Register-editor wordt weergegeven, vertegenwoordigt een type gebeurtenis dat Active Directory kan vastleggen. Alle vermeldingen zijn ingesteld op de standaardwaarde 0 (Geen).
 4. Registratie van gebeurtenissen configureren voor het juiste onderdeel:
  1. Dubbelklik in het rechterdeelvenster van Register-editor op de vermelding van het gebeurtenistype waarvoor u informatie wilt vastleggen. Bijvoorbeeld Beveiligingsgebeurtenissen.
  2. Typ het gewenste registratieniveau (bijvoorbeeld
   2) in het vak
   Waardegegevens
   en klik op OK.
 5. Herhaal stap 4 voor elk onderdeel dat u in het logboek wilt vastleggen.
 6. Klik in het menu Register op Afsluiten om Register-editor te sluiten.
OPMERKING:
 • Registratieniveaus moeten op de standaardwaarde 0 (Geen) worden ingesteld, behalve als u een probleem wilt onderzoeken.
 • Wanneer u het registratieniveau verhoogt, worden tevens de details van elk bericht en het aantal berichten dat in het logboek wordt vastgelegd, verhoogd. Een registratieniveau van 3 of hoger wordt niet aangeraden omdat voor registratie op die niveaus meer systeembronnen nodig zijn en de prestaties van de server minder kunnen worden. Zorg ervoor dat u de vermeldingen weer op 0 instelt nadat u het probleem hebt onderzocht.Referenties


Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het inschakelen van de registratie van diagnostische gebeurtenissen voor Active Directory:

220940 How to Enable Diagnostic Event Logging for Active Directory Services


Voor meer informatie over het weergeven en beheren van logboeken in Logboekinzage klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

302542 HOW TO: Diagnose System Problems with Event Viewer in Microsoft Windows 2000
235427 How to View Saved Directory Service, DNS Server, and File Replication Service Event Logs from Another Windows 2000-Based Computer

In het onderstaande artikel vindt u informatie over het vastleggen van foutopsporingsgegevens bij de implementatie van Windows 2000. Dit kan handig zijn bij problemen die betrekking hebben op het adverteren, publiceren of toewijzen van Windows Installer-programma's met behulp van Groepsbeleid in Windows 2000:

249621 Enabling Windows 2000 Application Deployment Debug LoggingEigenschappen

Artikel-id: 314980 - Laatst bijgewerkt: 29 mrt. 2004 - Revisie: 1

Feedback