Procedure: Gebruikers dwingen programma's af te sluiten en zich af te melden na een periode zonder activiteit in Windows XP

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u automatisch programma's afsluit die door een gebruiker zijn geactiveerd en hoe u de gebruiker afmeldt van een werkstation na een gegeven periode zonder activiteit.


Werkstations waarop gebruikers aangemeld blijven, kunnen een beveiligingsrisico vormen voor een organisatie. In veel netwerken kunnen gebruikers gedurende onbepaalde tijd programma's actief laten en aangemeld blijven. De Microsoft Windows 2000 Resource Kit bevat het hulpprogramma Winexit.scr waarmee u automatisch door gebruikers geactiveerde programma's kunt afsluiten en gebruikers kunt afmelden van het werkstation.


De schermbeveiliging Winexit.scr configureren

 1. Ga vanuit Windows Verkenner naar het bestand Winexit.scr in de map Windows 2000 Resource Kit op de vaste schijf.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Winexit.scr en klik op Installeren.
 3. Het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm wordt geopend met het tabblad Schermbeveiliging. De vermelding Logoff Screen Saver wordt automatisch ingeschakeld. Klik op Instellingen.
 4. Schakel het selectievakje
  Force application termination
  in om programma's geforceerd af te sluiten
 5. Typ in het vak
  Countdown for
  n
  seconds
  het aantal seconden dat het afmeldingsvenster moet worden weergegeven voordat de gebruiker wordt afgemeld.
 6. Typ in het vak Logoff Message het bericht dat tijdens het aftellen van de afmelding wordt weergegeven. Klik op OK.
 7. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm op Voorbeeld.
 8. Het dialoogvenster Auto Logoff wordt weergegeven. Hierin worden het afmeldingsbericht en de timer voor het aftellen weergegeven. Klik op Annuleren.
 9. Klik op OK.

Probleemoplossing

Met de optie
Force application termination
worden programma's afgesloten, ook als deze niet-opgeslagen gegevens bevatten. Als u deze optie niet inschakelt, worden programma's met niet-opgeslagen gegevens niet afgesloten en wordt de gebruiker niet afgemeld. Het is raadzaam uw bedrijfsbeleid zodanig in te stellen dat documenten van gebruikers automatisch worden opgeslagen als u de optie
Force application termination
gebruikt.


Eigenschappen

Artikel-id: 314999 - Laatst bijgewerkt: 22 apr. 2002 - Revisie: 1

Feedback