Procedure: Bestanden met gereserveerde namen verwijderen in Windows XP

Zie 120716 voor een Microsoft Windows 2000-versie van dit artikel.

Samenvatting

Omdat toepassingen het beleid bepalen voor het maken van bestanden in Windows, worden bestanden soms gemaakt met ongeldige of gereserveerde namen, zoals LPT1 of PRN. In dit artikel wordt beschreven hoe u dergelijke bestanden verwijdert met behulp van de standaardgebruikersinterface.

Meer informatie

Om deze bestanden te kunnen verwijderen, moet u lokaal zijn aangemeld op de Windows-computer.


Als het bestand is gemaakt op een FAT-partitie (File Allocation Table), kunt u het bestand wellicht via MS-DOS verwijderen met behulp van standaardopdrachtregelhulpprogramma's (zoals DEL) en jokertekens (*), bijvoorbeeld:


DEL PR?.*

-of-


DEL LPT?.*
Deze opdrachten werken niet op een partitie met het NTFS-bestandssysteem. In dat geval kunt u een syntaxis gebruiken waarbij de normale controle op gereserveerde woorden geheel wordt gepasseerd. U kunt elk bestand verwijderen met een opdrachtregel als de volgende:

DEL \\.\stationsaanduiding:\pad\bestandsnaam
Bijvoorbeeld:

DEL \\.\c:\eendir\aux
Als de naam in het bestandssysteem als een map wordt weergegeven, kunt u de map met een opdracht als de volgende verwijderen:

RD \\.\stationsaanduiding:\pad\mapnaam
Bijvoorbeeld:

RD \\.\c:\eendir\aux
Eigenschappen

Artikel-id: 315226 - Laatst bijgewerkt: 2 mei 2006 - Revisie: 1

Feedback